Program OÁZA Nebory slaví 10 let od jeho vzniku

Délka čtení: 1 min., 6 sec.
Program OÁZA Nebory slaví 10 let od jeho vzniku

Paní ředitelka navštívila OÁZU Nebory a poděkovala vedoucímu služby panu Kaletovi za obětavou práci všech pracovníků, kteří svou práci dělají profesionálně a s velkým srdcem. Program OÁZA Nebory je poskytován ve středisku BETHEL Třinec a my si s vděčností letos připomínáme 10 let od jeho vzniku.

Služba je určena pro muže od 18-ti do 80-ti let věku, kteří se ocitli bez přístřeší a zároveň chtějí řešit problém závislosti.​ https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/bethel-trinec-ad/

Jak probíhá každodenní práce s klienty, jaké radosti a výzvy přináší, to bylo téma diskuse paní ředitelky s panem Kaletou a sociálním pracovníkem panem Walachem, kdy následovala prohlídka jak prostor v domě OÁZA, který je kapacitně naplněn na maximum, a další zájemci o tuto službu již čekají v pořadníku, tak i prostředí kolem domu, kde klienti pěstují plodiny na zahrádce a starají se také o drobná zvířata.

Vše dohromady v klidném a přátelském prostředí tvoří rodinnou atmosféru a oázu klidu, který je tolik potřebný pro nový start lidem bez přístřeší.
Do dalších let přejeme této službě mnoho Božího požehnání, moudrosti a radosti z pomoci potřebným lidem. Největší odměnou pak jsou příběhy lidí, kteří prošli touto oázou pomoci a dnes jsou začleněni zpět do společnosti. Jsme za tuto službu velmi vděčni.