Práce – smysl života?

Délka čtení: 47 sec.
Práce – smysl života?

„Cítil jsem, že je toho na mě už hodně, ale bál jsem se to říct. Tělo mi potom dalo stopku…“

I tyto zkušenosti mohly zaznít na společném setkání k pracovnímu uplatnění lidí se zdravotním znevýhodněním, které proběhlo ve středisku RÚT Třinec. Setkávání realizují pracovníci RÚT Třinec a navazují tak na komunitní plán města Třinec 2023–2026, kde je oblast zaměstnávání zařazena.   

Společné diskuze budou probíhat v celém průběhu tohoto roku s cílem rozšířit informace, propojit zúčastněné subjekty a zdroje a zvýšit tak zaměstnanost lidí se zdravotním znevýhodněním. 

Zveme Vás na další setkání, které proběhne 5. března. Budeme společně mluvit o různosti cest, které vedou k zaměstnání.   

Za multidisciplinární tým RÚT Třinec  
Gabka Matušková, Danek Trombik a Jana Jarošová