POMÁHÁME SPOLEČNĚ

Délka čtení: 1 min., 10 sec.
PPR Konference

Dne 10.10.2023 se uskutečnil 10. ročník Výroční konference „Dítě a náhradní rodina“ Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie na téma POMÁHÁME SPOLEČNĚ.

Z řad odborníků hovořili:

John Ashmen, emeritní prezident Citygate Network USA na téma „Spolupráce s partnery na místní i národní úrovni na řešení dětské chudoby a traumatu v USA“,

Mgr. Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS a Mgr. Miroslava Francová z Maltézská pomoc, o.p.s. o „Propojení a spolupráci v rámci služeb Sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin“.

Konferenci zahájila svým pozdravem paní ředitelka Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Na založení Programu pro pěstounské rodiny před 10 lety zavzpomínali Bc. Zdeněk Kašpárek, Ing. Mgr. Romana Bélová a Bc. Barbora Niemiecová. za OSPOD Třinec hovořila Mgr. Martina Kajzarová a slovem provázela Bc. Dagmar Bystroňová, DiS. – vedoucí oblasti Těšínsko Slezské diakonie.

Milým oživením byl také velmi dojemný osobní příběh Tomáše Slavata - úspěšného triatlonisty, který se stal pěstounem a od mládí se staral o kluky z problémových poměrů.

Děkujeme všem jmenovaným a rovněž děkujeme Sborovému centru Hutník za poskytnutí prostor pro konferenci a v neposlední řadě také všem sponzorům, kteří naši konferenci podpořili – firmě SONNENTOR, Ferda - cukrářská výroba, Nadační fond Albert.

Fotogalerie