Platforma 10, tisková zpráva, 20. 9. 2022

Délka čtení: 50 sec.
Platforma 10, tisková zpráva, 20. 9. 2022

Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou stále propastné

Na společném jednání představitelů Platformy 10 proběhla diskuze o možnostech navyšování mezd zaměstnanců v jednotlivých nestátních organizacích. Z té vyplynulo, že nebude možné, aby navýšení proběhlo ve všech organizacích. Pokud k němu dojde, bude rozhodně v mnohem menším rozsahu, než je inflace, a zároveň menším, než je nárůst platů ve státní sféře. Způsobeno je to tím, že systém financování sociálních služeb je nerovnoměrný. Na rozdíl od organizací zřizovaných státem, potažmo jeho správními celky, nemají nestátní organizace zdroje na dokrytí potřebných financí jednotlivých organizačních jednotek a služeb. Dostávají se tak do stále větších problémů při hledání finančních prostředků na navyšování mezd.
 

Celá tisková zpráva ke stažení ZDE