Ocitli jste se v tíživé životní situaci?

Délka čtení: 1 min., 54 sec.
Leták CM

Nejste na to sami - poradím Vám, jakým směrem jít dál.

Neváhejte využít pomoci sociální pracovnice z projektu POSILOVÁNÍ ROLE KOMUNIT V MAS JABLUNKOVSKO paní Bc. Zuzany Czepczorové.  Paní Zuzce jsme si dovolili položit několik otázek:
Zuzko, kdo se na Tebe může obracet? 
Pomoc je určena především lidem se zdravotním znevýhodněním a jejich pečujícím. Kontaktovat nás mohou také lidé v seniorském věku, lidé nezaměstnaní a rodiny s dětmi.  
V rámci projektu můžeme vlastně pomoci každému, kdo má sociální problém. 

Jak a kde pomoc probíhá? 
Velkou výhodou je, že můžu přijet přímo k lidem domů a tím odpadají starosti s dopravou. Setkat se můžeme po dohodě také na jiném místě, které bude člověku vyhovovat. Pomoc probíhá tak, že se člověku pomůžu zorientovat v problému a společně hledáme řešení. Poskytují také základní sociální poradenství a informace týkající se práv a povinností. Je mnoho možností a mým cílem je, aby se zlepšil stav i situace člověka. Lépe řečeno mojí úlohou je naslouchat člověku, zprostředkovat mu informace a provázet ho řešením jeho nepříznivé situace.  
 
Budou lidé za pomoc platit? 
Služba je pro občany poskytována zcela zdarma.

Má/nabízí projekt ještě další aktivity? 
Slezská diakonie v rámci projektu pracuje na programu „Sdílené a neformální péče“ a také na programu „Komunitní život.“ V rámci těchto programů probíhají skupinové a individuální osvětové aktivity (besedy, workshopy, podpůrné a sebezkušenostní skupiny) s cílem podpořit duševní zdraví obyvatel v tomto regionu. 

Co Ti dělá v práci radost? 
Tento projekt je pro mě šitý na míru…práce mě moc baví a jsem ráda, že mohu pomoci druhým a pro své klienty vytvořit úsměv na tváři.

Děkuji za rozhovor a níže uvádíme kontakty na Tebe: 
Bc. Zuzana Czepczorová 
tel: 739 392 024
e-mail: kp.jablunkovsko@slezskadiakonie.cz