Naděje pro děti s autismem

Délka čtení: 1 min., 14 sec.
Naděje pro děti s autismem

Všimli jste si, že se Vaše dítě vyvíjí jinak, než jiné děti ve Vašem okolí? Máte u něj podezření na nerovnoměrný vývoj nebo poruchu autistického spektra?

Požádejte svého praktického dětského lékaře o provedení dotazníku M-CHAT-R, který se standardně vyplňuje v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících a ve 3 letech dítěte. Pokud bude výsledek testu 3 a více bodů, může být Vaše dítě ohroženo autismem nebo jinou vývojovou poruchou. V období do 3 let věku je ještě možné dítěti dobře pomoci a zvrátit jeho rizikový vývoj.

Nyní máte jedinečnou možnost pomoc Vašemu dítěti včas. Nabízíme Vám dvouletý program Rané intervence O.T.A.(RI. O.T.A.), který je zaměřen na děti do 3 let. O.T.A. je výzkumy prověřený program, jehož základem je práce rodič – dítě. Bude probíhat v celkem 8-10 sezeních pod přímým vedením autorky metody PhDr. Romany Straussové. Díky tomuto projektu, podpořenému z Evropských sociálních fondů a MPSV, je terapie pro rodiny bezplatná.

Obrátíte – li se na nás, můžeme Vám pomoci s přirozeným rozvojem Vašeho dítěte.
Je důležité začít včas, každý týden hraje roli!
Začínáme od dubna 2023.
Kontakt: Středisko Slezské diakonie, LYDIE Český Těšín, raná péče 
Telefon: 737 117 998
Email: lydie@slezskadiakonie.cz