Letošní Evangelický den je za námi!

Délka čtení: 51 sec.
Letošní Evangelický den je za námi!

Evangelický den probíhal letos v neděli 17.9.2023 v Bystřici a této slavnosti Slezská církev evangelická a. v. se zúčastnili také zástupci 13. valného Shromáždění Světového luterského svazu.

Paní ředitelka Slezské diakonie měla jedinečnou příležitost setkat se s mnoha účastníky tohoto svazu právě na Evangelickém dni a v rámci své přednášky sdílet poslání Slezské diakonie, naše hodnoty a vize.  

Jsme vděčni, že jsme se mohli i letos zapojit do této krásné akce, účastnit se inspirativní Bohoslužby na téma 1 Bůh, 1 víra, 1 naděje, byl to okamžik klidu a reflexe, který nás naplnil pokorou a vděčností.

Evangelický den byl také příležitostí užít si velmi kvalitní hudební zážitek při koncertu Slovenského komorního orchestru Svatováclavský hudební festival. 

Doprovodný program byl pro nás opět příležitostí k setkání se všemi účastníky Evangelického dne u našich stánků, kde kolegové a kolegyně představili naše sociální služby, aktivity a projekty. 
Děkujeme za tento společný požehnaný čas.