Inspirující stopy pro naší diakonickou službu

Délka čtení: 1 min., 23 sec.
Inspirující stopy pro naší diakonickou službu

Letošní podzimní konference s názvem Inspirující stopy pro naší diakonickou službu se konala 30. 11. 2023. Do sborového centra Hutník v Třinci přijelo opět přes sto zaměstnanců.

Do sborového centra Hutník v Třinci přijelo opět přes sto zaměstnanců.

Našimi hosty byly dámy z blízkého Diegelowa – paní ředitelka Domova pro seniory Emaus – paní Karin Cieślar a sestra představená Diakonat Żeński Eben-Ezer w Dzięgielowie Ewa Cieślar.

Po pozdravu, poděkování a pozvání k podpoře velkého projektu rekonstrukce Domova pro seniory Sarepta od paní ředitelky, po duchovním zamyšlení a modlitbě br. biskupa, jsme společně zpívali a vnímali blížící se adventní čas. V souvislosti se 100. výročím založení této diakonické služby jsme si poslechli přednášku o životě a díle zakladatele diakonického díla na Slezsku pastora Karola Kulisze i svědectví o vstupu do ženského diakonátu a působení v něm až do dnešních dnů. Součástí konference byla aktivita ve skupinkách, kde jsme se zamýšleli nad tím, jak tento vzkaz diakonického díla tlumočit dnešnímu sekulárnímu člověku. Zpívání koled, svědectví vybraných zaměstnanců a přímluvné modlitby za mnohé požehnání i v tomto roce, či za vize a plány do budoucna zazněly v druhé polovině Duchovní konference. V závěrečných oznámeních zaznělo, že příští rok 2024 bude ve SD Rokem modlitby a naděje.

Novoroční bohoslužbu plánujeme na 5. 1. 2024 a srdečně zveme do kostela Na Nivách v Českém Těšíně.
Konference byla zakončena společnými rozhovory u oběda.

Fotogalerie