Diakonické školství

Diakonické školství Slezské diakonie zajišťují dvě školy: Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie v Krnově. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích ve městech Karviná, Bohumín a Ostrava.

  • Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Akceptujeme potřeby a odlišnosti jednotlivých žáků. Rychle reagujeme na evropské trendy v oblasti speciální pedagogiky.
  • Výchovně vzdělávací systém propojujeme s poskytováním cílených sociálních služeb pro děti, žáky i studenty.
  • Naplňujeme křesťanské zásady a hodnoty. Na všech odloučených pracovištích školy probíhá výuka náboženství. Žáci jsou vedeni ke vztahu k Bohu, ke vzájemné toleranci a respektování potřeb ostatních.

Školy jako jediné vzdělávací instituce na Těšínsku a Krnovsku spojují výchovně vzdělávací činnost se sociálními službami Slezské diakonie. Dětem jsou tak poskytovány spolu se vzděláváním i komplexní sociální služby.

 

Vzdělávací středisko

Slezská diakonie se již v roce 2007 stala akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí a od té doby získala již 21 akreditací vzdělávacích programů. Pravidelně připravujeme rovněž interní školení a zajišťujeme odborné stáže v poskytovaných sociálních službách.

Nabízíme kurzy pro pracovníky Slezské diakonie a také pracovníky jiných organizací v regionu. Zároveň, v případě Vašeho zájmu, jsme schopni zajistit vzdělávání na klíč potřebám pracovníků Vašich služeb.

Pro realizaci jednotlivých školení disponujeme velmi dobrým technickým zázemím, odpovídajícím současným trendům a požadavkům při realizaci vzdělávání. Bezbariérové školící prostory se nacházejí v sídle organizace, na Ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně, ul. Dukelská 264/5, další vzdělávací prostory máme k dispozici také v Ostravě a Krnově.