Diakonické školství

Diakonické školství Slezské diakonie zajišťují dvě školy: Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie v Českém Těšíně a Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie v Krnově. Těšínská škola působí také na odloučených pracovištích ve městech Karviná, Bohumín a Ostrava.

  • Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Akceptujeme potřeby a odlišnosti jednotlivých žáků. Rychle reagujeme na evropské trendy v oblasti speciální pedagogiky.
  • Výchovně vzdělávací systém propojujeme s poskytováním cílených sociálních služeb pro děti, žáky i studenty.
  • Naplňujeme křesťanské zásady a hodnoty. Na všech odloučených pracovištích školy probíhá výuka náboženství. Žáci jsou vedeni ke vztahu k Bohu, ke vzájemné toleranci a respektování potřeb ostatních.

Školy jako jediné vzdělávací instituce na Těšínsku a Krnovsku spojují výchovně vzdělávací činnost se sociálními službami Slezské diakonie. Dětem jsou tak poskytovány spolu se vzděláváním i komplexní sociální služby.

 

Vzdělávací středisko

Slezská diakonie věnuje dalšímu profesnímu rozvoji zaměstnanců velkou pozornost. K zabezpečení vzdělávacích potřeb vzniklo vzdělávací středisko – Diakonický institut – které nabízí ročně více než 100 vzdělávacích aktivit a proškolí více než 1 100 osob. Mezi nabízenými aktivitami lze nalézt akreditované vzdělávací programy, interní semináře, kulaté stoly, workshopy či odborné konference. 

Diakonický institut nabízí vzdělávací aktivity jak pro zaměstnance Slezské diakonie, tak zaměstnance jiných organizací. Dle potřeb nabízíme také vzdělávání tzv. na klíč – na míru dle Vašich potřeb.

Pro realizaci jednotlivých aktivit disponujeme vybaveným zázemím jak z hlediska IT, tak z hlediska možnosti odpočinku a relaxace. Bezbariérové školící prostory se nacházejí v Českém Těšíně, školení však mohou probíhat kdekoliv dle předchozí domluvy s Vámi.