TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

Adresa Pěší 8, Bruntál Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služby jsou poskytovány nepřetržitě
Kapacita Kapacita je 14 uživatelů
Kontakt
Bc. Kateřina Neumannová Vedoucí střediska 739 304 198 timotei@slezskadiakonie.cz
Bc. Klára Maková Sociální pracovník 734 518 846 k.makova@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty poskytuje sociální služby včetně ubytování mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Dále poskytuje služby mladým lidem bez bezpečného rodinného zázemí, kteří se ocitli v obtížné situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Naše uživatele podporujeme na základě individuálních potřeb každého z nich tak, aby se dokázali začlenit do společnosti, zlepšit své postavení na trhu práce, doplnit si vzdělání a nebudovat si závislost na systému sociálních služeb.

 

Cíle služby

Cílem služby je vybavit mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením dovednostmi potřebnými pro samostatný život.

Toho chceme dosáhnout především tím, že je podporujeme v/ve :

 • vědomí zodpovědnosti za své chování,
 • schopnost zařizovat si své záležitosti sami,
 • schopnost samostatně vést domácnost,
 • motivaci k získání a udržení zaměstnání.

Cílová skupina

Sociální služby jsou poskytovány osobám od 18 do 26 let, které:

 • opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež,
 • ukončili výkon trestu či ochrannou léčbu,
 • jsou bez bezpečného rodinného zázemí

Sociální služby nelze poskytnout                                                                      

 • v případě, kdy se zdravotní stav žadatele vylučuje s poskytnutím pobytové sociální služby (infekční, parazitární choroby, opakované užívaní tvrdých drog)
 • žadateli, který není plně mobilní (zařízení nemá bezbariérové prostory pro uživatele),
 • žadateli s dítětem,
 • bývalému uživateli, který již využíval služeb DPC Timotei a byla s ním ukončena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících.  Tomuto uživateli může DPC Timotei odmítnout poskytnutí sociální služby po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy.
image

Zásady

Respekt a svoboda v rozhodování

pracovníci ctí jedinečnost uživatele, vytvářejí podmínky, v nichž se uživatele cítí důstojně, pracovníci respektují volbu uživatele, jeho vůli a názory

Soukromí

pracovníci plně respektují soukromí uživatel a zachovávají důvěrnosti sdělení uživatelů, dbají na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o klientech služby

Jasná a srozumitelná pravidla

pracovníci vytvářejí jasná pravidla chodu sociální služby ve spolupráci s uživateli tak, aby kopírovala běžná pravidla společnosti

Důvěra v kompetence uživatele

pracovník nevykonává činnosti za uživatele, dává mu důvěru a případně poskytne potřebnou podporu

Nabídka služeb

Poskytnutí ubytování                                                                                                                                

 • pro uživatele od 18–26 let s možností užívání vnitřního vybavení (společná kuchyň včetně spotřebičů a nádobí, pračka, ložní prádlo, kulturní místnost vybavená TV).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                                                                              

 • podpora při hledání bydlení,
 • podpora při hledání zaměstnání,
 • podpora při studiu,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • nabídnutí, popř. zprostředkování volnočasových aktivit          

Sociálně-terapeutické činnosti

 • nácvik sociálních dovedností (vaření, sestavování domácího rozpočtu, nácvik jednání na úřadech, nácvik přípravy na zaměstnání a získání pracovních návyků).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 

 • podpůrná asistence při jednání s úřady, zaměstnavateli a jinými institucemi, 
 • zprostředkování odborného poradenství (na ÚP, na sociálním odboru, na bytovém oddělení)

 

Denní sazba za poskytnutí služby se stanovuje na 195,- Kč za osobu/den. 

Náklady na bydlení zohledňují odvoz odpadu, praní prádla v automatické pračce, zapůjčení drobných věcí do domácnosti, nákup čisticích prostředků pro úklid společných prostor, zapůjčení ložního prádla, a dále pak i úhradu energií, kdy je však stanoven limit pro běžnou spotřebu energií v bytové jednotce. Při jeho překročení je uživatel povinen uhradit poskytovateli vzniklou škodu.

Ve středisku jsou stanoveny také limity na spotřebu energií.

​​​​​​

 

image

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

Podporují nás

Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezského kraje
Logo města Bruntál
Logo města Krnov