STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

Adresa V Aleji 435/12, 734 01 Karviná - Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 12:00 do 17:00, PÁTEK zavřeno
Kapacita Maximální okamžitá kapacita – 2 uživatelé. Celková kapacita na pracovníka - 45 uživatelů.
Kontakt
Mgr. et Mgr. Jana Ondrušková Vedoucí střediska II. 731 428 974 online@slezskadiakonie.cz
Bc. Terezie Šutorková Koordinátor střediska II., sociální pracovník 733 142 410 streetonline3@slezskadiakonie.cz
Bc. Alexandra Potyszová Sociální pracovník 737 206 443 streetonline4@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Jsme terénní služba STREETWORK ON LINE a kontaktujeme děti a mládež ve věku 6-20 let na území města Karviná na místech, které jsou pro tyto skupiny blízké - parky, lavičky, hřiště, sídliště. Naším posláním je působit preventivně, poskytovat radu, pomoc a podporu v situacích, které děti a mládež řeší.

Cíle služby

  • Klient aktivně a smysluplně tráví svůj volný čas

  • Klient má informace o rizicích, které mohou ohrožovat jeho zdraví a bezpečí

  • Klient rozvíjí nebo udržuje svou současnou situaci skrze naši podporu a motivaci (školní nároky, práce, finance, mezilidské vztahy)

Cílová skupina

Děti a mládež z Karviné, ve věku 6-20 let, kteří tráví svůj volný čas venku.

 

Rozdělení cílových skupin do programů

6ka: Terénní program pro děti a mládež v lokalitě „osmistovka“ a kolem ubytovny Předvoj v Karviné – Novém Městě.

TEENSTREET: Terénní program pro děti a mládež z různých lokalit města Karviné (Ka 1, Ka 7, Ka 8, Ka 4).

image

Zásady

Individuální přístup

Diskrétnost a mlčenlivost

Dostupnost a bezplatnost

Rovný a respektující přístup

Nabídka služeb

Program 6ka a Teenstreet:

Dle § 34 vyhlášky č. 505/2006 Sb. se základní činnosti při poskytování služby SOL zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, 

  • Doprovod (k lékaři, NZDM, úřad, OSPOD, škola), zprostředkování kontaktu s institucemi (pomoc s vyřízením běžných záležitostí s naší aktivitou, zprostředkování bydlení). Zaměření na vztahy klientů s jejich okolím (např. jsou vyčleněni z kolektivu, zapojíme je prostřednictvím aktivity – vede k vybudování vztahu, tolerance..)

(Chtěl bys doprovodit do NZDM? Nechceš jít sám na pracovní úřad? Nevíš, kde je zubní pohotovost? Nikdo se s tebou nebaví?)

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

  • Podání informací o právech občana (přihlášky na školy, gynekologické vyšetření, odvolání, stížnost, dávky, výběrové řízení, cestování, občanka, rodný list, policie, pojišťovny). Podávání informací o běžných společenských normách, poskytnutí informací o základních právních předpisech. Předání praktického návodu jak postupovat v určité situaci.

(Nevíš jak si najít práci? Jak si vyřídit občanku nebo něco jiného na úřadech? Jak se dostat do jiného města? Jak vyplnit přihlášku? Co potřebuješ k vyřízení?)

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

  • Pokud došlo k omezení kontaktu s rodinou (člen rodiny ve výkonu trestu, odstěhování, rozvod, asistované kontakty) – upevnění vztahu (motivace a možnosti řešení, jak udržet a mít dobrý vztah s rodinou). Pomoc s uplatňováním práv dětí a mladistvých, aby nedocházelo k jejich porušování. Pomoc v případě omezení kontaktu s rodinou.

(Nevíš, jak se svým otcem mluvit? Bydlí tvá sestra daleko a nevíš, jak s ní navázat kontakt? Chceš navštívit otce ve vězení a bojíš se jít sám?)

3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob, 

  • Podpora při sociálním začleňování klienta mezi vrstevníky, komunikace v rodině, ve škole, s autoritami, pomoc se školou, šikana, rasismus, motivování ke vzdělání. Co je klient sám schopen udělat pro to, aby se něco změnilo.

(Cítíš se být odstrčený z kolektivu? Máš pocit, že si na tebe paní učitelka zasedla? Máš potíže s nějakým předmětem? Chceš s námi trávit volný čas nebo si jen tak popovídat?)

4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

  •      Předání informací formou besed, přednášek, rozhovorů, preventivních programů...

(Občas se popereš? Zkoušíš cigarety, alkohol, trávu (a jiné), nebo tě to láká? Myslíš na své zdraví? Chováš se ve vztahu bezpečně?)

 

 

image

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

Podporují nás

logo MPSV
logo Karviná
logo STaRS