STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

Adresa Makarenkova 1242/6, 735 06 Karviná – Nové Město, Detašované pracoviště V Aleji 435/12, 734 01 Karviná - Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby PONDĚLÍ 13:00 – 16:00 hodin. ÚTERÝ 14:00 – 19:00 hodin. STŘEDA 14:00 – 19:00 hodin. ČTVRTEK 14:00 – 19:00 hodin. PÁTEK zavřeno
Kapacita Maximální okamžitá kapacita – 2 uživatel

Poslání služby

Jsme terénní služba STREETWORK ON LINE a kontaktujeme děti a mládež ve věku 6-20 let na území města Karviná na místech, které jsou pro tyto skupiny blízké - parky, lavičky, hřiště, sídliště. Naším posláním je působit preventivně, poskytovat radu, pomoc a podporu v situacích, které děti a mládež řeší.

Cíle služby

 • Klient aktivně a smysluplně tráví svůj volný čas

 • Klient má informace o rizicích, které mohou ohrožovat jeho zdraví a bezpečí

 • Klient rozvíjí nebo udržuje svou současnou situaci skrze naši podporu a motivaci (školní nároky, práce, finance, mezilidské vztahy)

Cílová skupina

 

Cílovou skupinu tvoří děti a dospívající mládež z Karviné ve věku 6-20 let, kteří tráví většinu svého volného času venku.

 

Rozdělení cílových skupin do programů

6ka: Terénní program pro děti a mládež v lokalitě „osmistovka“ a kolem ubytovny Předvoj v Karviné – Novém Městě.

TEENSTREET: Terénní program pro děti a mládež z různých lokalit města Karviné (Ka 1, Ka 7, Ka 8, Ka 4).

image

Zásady

Individuální přístup

Diskrétnost a mlčenlivost

Dostupnost

Rovný a respektující přístup

Nabídka služeb

Kontakt

 • Kontakt je krátká interakce pracovníka s uživatelem.

Kontaktní práce

 • Kontakt uživatele s pracovníkem, který může mít podobu rozhovoru nebo sdílení společných aktivit.

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele

 • Jedná se o kontakt pracovníka (ústní, telefonický, písemný) se zařízeními  návazné péče nebo dalšími institucemi, se kterými uživatel řeší další situace, ve kterých se ocitá (úřad práce, úřad města, lékař, poradny). Kontakt je realizován se souhlasem a vědomím uživatele (nejlépe za jeho přítomnosti).

Doprovod

 • Jedná se o fyzický doprovod do zařízení návazné péče nebo dalších institucí a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

Poradenství

 • Pomoc při řešení aktuálních problémů a zvyšování schopnosti uživatele tyto problémy řešit. Zaměřuje se na vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží (vztahy, rodina, sex, návykové látky, škola, volný čas, sociálně právní a jiné).

Intervence

 • Řešení aktuální problémové situace uživatele, do které je přímo i nepřímo zapojen pracovník. Jedná se především o vysvětlování norem, výzvy pracovníků vzhledem k jednání klientů a následné intervence související s porušením pravidel.

Pomoc v krizi

 • Pomoc při orientaci a řešení krizových životních situacích (rozchod, útěk z domova, šikana ve škole, akutní zneužití alkoholu a drog).

Individuální a skupinový nácvik 

 • Nácvik školní nebo mimoškolní látky u jednotlivce nebo skupiny.

image

Podporují nás

logo MPSV
logo Karviná