Aktuality k současné situaci

8. 6. 2021
Návštěvy jsou v pobytových službách v našem středisku povoleny na základě mimořádného nařízení vlády za níže stanovených podmínek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učíme se lépe pomáhat díky Výboru dobré vůle

9. 12. 2020

Kvalitní péče díky odbornému vzdělávání pracovníků SILOE Ostrava. 

Tak se jmenuje projekt, který podpořil Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Díky tomuto projektu se mohli v roce 2020 naši pracovníci vzdělávat v oblastech, které jsou důležité pro kvalitní péči o starší lidi s poruchami paměti a demencí. Těch oblastí je mnoho. My jsme jako stěžejní zvolili přístup Validace podle Naomi Feil a Bazální stimulaci. Díky těmto přístupům se učíme lépe porozumět našim klientům, chápat jejich prožívání i potřeby a hledat cesty, jak je naplnit. Také jsme se vzdělávali v oblasti paliativní péče, abychom lépe rozuměli procesu odcházení a uměli tak klientům i jejich rodinám poskytnout potřebnou oporu.

Děkujeme Výboru dobré vůle za podporu vzdělávání našich pracovníků a tím i za podporu kvalitní péče o naše klienty! 

 

 

 

 

 

Lepší vybavení SILOE Ostrava díky statutárnímu městu Ostrava

7. 12. 2020
Díky podpoře statutárního města Ostrava prostřednictvím dotace z výnosu daní z hazardních her na podporu zvyšování úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb a účených aktivit pro seniory se nám v tomto roce podařilo doplnit vybavení střediska SILOE Ostrava.

Mohli jsme zakoupit systém pro značení prádla našich klientů. Díky tomu ušetí pracovníci i rodiny čas při označování a třídění oděvů. Vybrali jsme velmi kvalití systém, s měkkými bavlněnými štítky, které nikde neškrábou a pevně drží.

Tak jsme vymalovali prostory služby SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem a to jak pokoje klientů, tak společné prostory a chodby.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za podporu našich služeb!

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostory pro důstojné rozloučení

4. 11. 2020
Na podzim jsme v dokončili rekonstrukci a úpravu naší kaple a konzultační místnosti tak, aby mohla splňovat také nároky na místnost pro úpravu těla zemřelého a mohla také služit k důstojnému pietnímu rozloučení rodiny se zesnulým klientem.

Projekt byl financován Moravskoslezským krajem v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 a Statutárním městem Ostrava z výnosu daní z hazardních her na podporu zvyšování úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb a účených aktivit pro seniory.

  

         

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Nové kotle pro teplo našeho domova

20. 10. 2020
Díky mimořádnému dofinancování ze strany Magistrátu města Ostravy a dotaci ze státního rozpočtu jsme mohli na přelomu září a října zrealizovat dlouho očekávanou a nezbytnou výměnu kotlů a opravit systém odkouření v našem středisku.

Díky této nákladné a zároveň tolik nezbytné opravě mají teď jak naši klienti, tak pracovníci, kteří o ně pečují, jistotu teplého domova po každý den.

 

 

Co je u nás nového?

Novinky ze života v SILOE Ostrava můžete sledovat na naší facebookové stránce ZDE.

Dlouholetý pracovník střediska SILOE Ostrava převzal v Senátu Cenu sympatie

V úterý 5. listopadu 2019 převzal pan Petr Pecůch, dlouholetý pracovník střediska SILOE Ostrava, v Senátu Cenu sympatie pro významné osobnosti v sociálních službách. 

Pana Petra Pecůcha jsme na tuto cenu nominovali pro jeho dlouhodobou oddanou a zapálenou práci s lidmi s demencí, jeho přístup k lidem, se kterými pracuje, smysl pro humor i kvalitu péče. Cenu pan Petr převzal z rukou místopředsedy Senátu pana Milana Štěcha, patronky ceny paní Gianny Conti, senátorky paní Emílie Třískové a dalších přestavitelů partnerů akce. Bylo nám ctí našeho kolegu na tuto výjimečnou událost doprovodit a vychutnat si spolu s ním pocit z uznání za dobře odvedenou práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenu kvality a Cenu sympatie v sociální péči vyhlašuje již od roku 2004 časopis Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality České republiky za účelem ocenění a zvýšení kvality i prestiže sociálních služeb. Vážíme si, že jsme se této akce jako středisko mohli zúčastnit již podruhé. V loňském roce získal náš Domov se zvláštním režimem Čestné uznání v rámci kategorie pobytových služeb pro seniory.


Týden paměti na SILOE Ostrava

Dne 21. září si připomínáme Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, a proto je září tradičním časem, kdy si připomínáme problematiku Alzheimerovy choroby a jiných demencí. Letošní Týden paměti trval 14 dní a to ve dnech 16. - 29. 9. 2019 a my, jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, jsme byli tradičně  této akce součástí.

V rámci těchto týdnů jsme zorganizovali několik akcí, které měly na tuto problematiku upozornit. Proběhla přednáška na téma Demence & poruchy paměti v Klubu zdraví v Ostravě-Přívoze. Další přednášku jsme měli na Vyšší odborné škole sociální, kde jsme se s touto diagnózou a možnostmi pomoci snažili seznámit její studenty. Zároveň proběhla spolupráce s Mojí lékárnou, kde se jedna z našich kolegyň účastnila Mobilní poradny a nabízela kromě informací o možnostech pomoci lidem s demencí také zdarma testování paměti v našem zařízení.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po několika letech, jsme se letos zapojili také do finanční sbírky, jejíž výtěžek byl využit na nákup aktivizačních pomůcek pro naše klienty.
S pomocí dobrovolníků a doprovodných akcí se nám podařilo vybrat krásných 7 441 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 


„Putování…“

Dne 23. 5. 2019 se uskutečnilo ve spolupráci s Diakonií ČCE Ostrava společné posezení na téma Lázeňství. Tato akce byla pořádána v rámci reminiscenčního projektu, do kterého je naše středisko již tradičně zapojeno, tentokrát na téma Putování... Organizace nám při této příležitosti předala putovní reminiscenční panel, který vznikl v rámci minulého ročníku projektu. Společně s klienty domovinky pro seniory jsme měli možnost ochutnat lázeňské oplatky a lázeňský pramen při poslechu přednášky o nejznámějších lázních v České republice. 

Dne 10. 7. 2019 se dále uskutečnilo ve spolupráci s Domovem Magnolie trampské odpoledne, které se konalo v prostorách SILOE Ostrava. Klienti si toto odpoledne mohli společně opéci špekáček, dát si něco dobrého k pití a zazpívat si známé trampské písně u ohně s kytarou. Během této akce byl reminiscenční putovní panel předán tomuto zařízení.

Organizátorům akce a klientům služeb velmi děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spolu ruku v ruce

Benefiční akce na podporu aktivit lidí, kteří se starají o své blízké členy rodiny s postižením, konaná pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila se konala v sobotu 11. května 2019 v Trojhalí Karolína. Náš tým střediska SILOE Ostrava umožnil zájemcům vyzkoušet si na trenažéru simulaci demence (téměř 800 lidí) a poskytl odpovědi návštěvníkům stánku Slezské diakonie na všechny otázky k problematice. Děkujeme naší dobrovolnici Marii Klemensové za spolupráci na této akci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Cena kvality v sociální péči

Dne 8. 11. 2018 proběhlo v Hlavním sále Senátu PČR v Praze slavnostní finále 13. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči. Slezská diakonie do letošního ročníku nominovala dvě služby a je naší velkou radostí, že obě získaly ocenění. Je to výsledek dlouhodobé práce na zvyšování kvality a úsilí, které pracovníci věnují podpoře klientů. 

Služba SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem, získala v Senátu Čestné uznání za svou činnost, a to především za oblast práce s reminiscenčními technikami, které umožňují lidem s poruchami paměti návrat do předchozích období svého života a propojení se současností.

Děkujeme velmi našim pracovníkům za výbornou a kvalitní práci, která byla i touto formou vyzdvižena a oceněna. Do další práce přejeme hodně inspirace a radosti.

Romana Bélová
náměstkyně ředitelky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spolupráce s mezinárodními dobrovolníky

Stejně jako minulý rok i tento spolupracujeme v rámci projektu Erasmus+ a programu INVY s mezinárodními dobrovolníky. Tito dobrovolníci působí na střediscích Slezské diakonie, kde pomáhají potřebným a přinášejí pomyslné světlo do jejich života. 
V minulém a letošním roce (září 2017-srpen 2018) jsme navázali spolupráci s ukrajinskou dobrovolnicí. V tomto a následujícím roce budeme spolupracovat s dobrovolnicí z Maďarska. 
Věříme v dobrou spolupráci, která bude přínosná pro obě strany. 


,,Hudba mého srdce“

Dne 31. 5. 2018 se uskutečnilo ve spolupráci se Základní školou Chrjukinova ve středisku SILOE Ostrava hudební divadelní představení. Tato akce byla pořádána v rámci reminiscenčního projektu, do kterého je naše středisko již tradičně zapojeno, tentokrát na téma Hudba mého srdce.

Žákům a učitelům základní školy velmi děkujeme za úžasné vystoupení a budeme se těšit na další spolupráci!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vnoučata na přání

„Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.“ Matka Tereza
Někteří lidé důchodového věku mají štěstí, že za nimi často dochází rodina, hlavně vnuci, kteří jim dělají největší radost. Bohužel ne všichni mají takovéto požehnání. Proto je zde nová dobrovolnická činnost Vnoučata na přání. Jako první vnučka na přání je paní Lenka, která je učitelkou flamenca, která dorazila do střediska Slezské diakonie SILOE Ostrava. Jaké to bylo a co taková dobrovolná činnost obsahuje, si můžete poslechnout v příloze na konci článku. Pokud budete mít zájem a budete chtít někomu udělat radost, můžete se Vnukem na přání stát i Vy.

Rozhovor a paní Lenkou ZDE
Odkaz na stránky Českého Rozhlasu ZDE
Odkaz na Facebookový článek ZDE
Sprchové lůžko pro klienty

Dne 10. února 2018 se v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovice konala během akce ČEZ City Cross Sprint ve spolupráci s Nadací ČEZ finanční sbírka, která podpořila jedno ze středisek Slezské Diakonie - SILOE Ostrava, centrum denních služeb, odlehčovací služby a domov se zvláštním režimem.

Každý z účastníků se mohl zapojit do sbírky tím, že si na připraveném běžkařském trenažeru zajel danou trasu.

Díky Vám, kteří jste se rozhodli v rámci City Cross Sprint pomáhat pohybem, jsme pro naše středisko Slezské diakonie SILOE Ostrava získali finanční šek v hodnotě 40 200 Kč na pořízení sprchového lůžka pro klienty, které výrazně pomůže při hygieně imobilních seniorů.

Děkujeme Vám a také Nadaci ČEZ!


Návštěva dětí domova seniorů

Navštívily nás děti ze základní školy Horymírova v Ostravě, kdy měly za úkol se svou babičkou či dědečkem vymyslet nějaký oblíbený recept. V našem Domově pak pekli spolu se seniory a napsali jim také jídelníček.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sbírka „retro“ nábytku a drobných dekorací

Středisko SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchami paměti, pořádá sbírku „retro“ nábytku a drobných dekorací (obrázek, fotografie, náčiní do kuchyně, hrníčky, starý funkční gramofon atd.).
Pro naše klienty chceme vytvořit tzv. Vzpomínkový pokoj vybavený předměty z jejich mládí. Máte-li tedy doma kusy starého nábytku či jiných věcí, které nepotřebujete a chtěli byste je našemu středisku věnovat, kontaktujte nás nebo přímo zasílejte fotografie předmětů na:


Bc. Marta Machová (vedoucí střediska)733 142 425; siloe@slezskadiaonie.cz


Za Vaši spolupráci předem děkujeme!

 

 

 Společné vaření dětí a seniorů v SILOE Ostrava

Slezská diakonie středisko SILOE Ostrava se opět v letošním roce zapojilo do Reminiscenčních aktivit, které spolu s Magistrátem města Ostravy již realizujeme šestým rokem. Tentokrát na téma „ Jídlo“. Klienty sociálních služeb jsou lidé s poruchami paměti. Již od ledna probíhá společné vaření (nejoblíbenější jsou bramborové placky, nebo brambory s mlékem). Také jsme, po loňském úspěšném projektu „ Děti čtou seniorům“ znovu navázali spolupráci s blízkou základní školou. 25. 5. nás navštívilo 16 dětí z 3. A. spolu se svou paní učitelkou. Připravili si pro naše klienty překvapení v podobě Kuchařky našich babiček a dědečků (děti měly za úkol se svou babičkou nebo dědečkem sepsat nějaký oblíbený rodinný recept) a také nám upekly pár svých oblíbených dobrot.

Bylo to moc příjemně strávené odpoledne. Velký dík patří paní učitelce i všem dědem. Těšíme se na další spolupráci.

Za středisko SILOE Ostrava Marta Machová

 

 

 

 

 

 

 

 


Nezapomenutelná knížka, aneb v Ostravě čtou děti seniorům

Středisko SILOE Ostrava se již tradičně aktivně zapojilo do realizace již v pořadí 5. projektu napříč sociálními službami pro seniory v Ostravě.Pilotní projekt se zrodil právě u nás ve Slezské diakonii, před pěti lety ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí a doktorkou Hanou Janečkovou (zakladatelkou reminiscenčních metod v České republice). Cílem je vzájemná podpora rodinných pečujících v komunikaci s lidmi s demencí a získání zajímavých podnětů pro samotné pracovníky. Cílem je, aby pracovník „znal“ své klienty. Podařilo se nám ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy oslovit i jiné organizace. 

V  letošním jubilejním roce jsme navázali spolupráci také s Městskou knihovnou v Ostravě. 3.10. nás navštívily děti z 5 třídy ZŠ Horymírova v Ostravě Zábřehu. Přečetly seniorům ukázky ze svých oblíbených knížek. Akce se moc líbila oběma stranám a již nyní zvažujeme další možné společné setkávání. Během října přijdou představit své oblíbené knížky také děti z 3 třídy ZŠ Horymírova.

Výstupem pak bude vytvoření společného Almanachu, který bude slavnostně představen pod záštitou náměstka primátora města Ostravy 1. 12. 2016 v prostorách Městské knihovny.

Marta Machová
vedoucí střediska

 

Den se sociálním pracovníkem

V rámci akce Den se sociálním pracovníkem měly studentky Základní školy MUDr. Emílie Lukášové v pátek 7.10. příležitost blíže se seznámit s touto profesí na středisku Slezské diakonie SILOE Ostrava, kde se jim věnovala sociální pracovnice domova se zvláštním režimem. Jak člověk s demencí vnímá svět? Co vše lze udělat pro to, aby se lidé v domově cítili co nejlépe? Proč je kladem velký důraz na spolupráci s rodinou? Co vše konkrétně obnáší práce sociálního pracovníka v této službě a jaký je rozdíl mezi prací sociálního pracovníka, pečovatele a zdravotního asistenta? Studentky měly možnost získat odpovědi na tyto otázky, ale také přijaly milé pozvání od paní, která s nimi sdílela svůj příběh, mohly společně tvořit věneček z šípků a hlouběji získat náhled na tuto, dle svých slov, zodpovědnou, ale také krásnou práci.