Nalezené služby - senioři


Posláním terénní pečovatelské služby ELIM Ostrava, je poskytování individuální podpory a pomoci v péči o vlastní osobu a domácnost lidem od 27 let věku, v nepříznivé sociální situaci a se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí i mimo něj. Služba je poskytována lidem žijícím na území města Ostravy a blízkého okolí dostupného MHD.

více informací
Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava
605 292 993, 734 769 701

Posláním terénní pečovatelské služby ELIM Stonava je poskytovat individuální podporu a pomoc při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a domácnost především seniorům, ale i dospělým osobám se sníženou soběstačností, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

více informací
Stonava 1080, 735 34 Stonava
731 425 112, 596 420 590

Posláním domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka je poskytování pobytové sociální služby seniorům, jejichž zdravotní a sociální situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

 

více informací
Komorní Lhotka 210
553 701 886 (sociální pracovnice); 553 701 855 (všeobecné sestry)

Posláním SILOE Ostrava, centra denních služeb, je snaha o důstojnou a empatickou podporu, pomoc a péči lidem s poruchami paměti.
Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu.

více informací
Rolnická 55, 709 00 Ostrava - Nová Ves
733 142 425

Posláním SILOE Ostrava, Domova se zvláštním režimem, je snaha o důstojnou a empatickou pomoc a péči lidem s poruchami paměti. Usilujeme o to, aby se u nás klienti cítili bezpečně a mohli prožít klidné, pokud možno aktivní stáří se stálým kontaktem se svými blízkými.

více informací
Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves
739 680 160

Posláním SILOE Ostrava, odlehčovací služby, je podpora pečujících tím, že na předem stanovenou dobu poskytne důstojnou pomoc a péči klientům s poruchami paměti formou pobytové nebo terénní služby.

Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s pečujícími, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu. 

více informací
Rolnická 55, 709 00 Ostrava - Nová Ves
733 142 425

TABITA Český Těšín, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Českém Těšíně a okolních obcích.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 713 772; 739 525 242

TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Českém Těšíně, Třanovicích a v okolních obcích těchto obcí.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 713 772, 739 525 242

TABITA Jablunkov, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Jablunkově a okolních obcích.

více informací
Dukelská 108, 739 91 Jablunkov
739 525 242, 558 713 772

TABITA Jablunkov, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Jablunkově a okolních obcích.

více informací
Dukelská 108, 739 91 Jablunkov
558 713 772, 739 525 242

TABITA Třinec, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Třinci a okolních obcích.

více informací
Jablunkovská 241, 739 61 Třinec
558 713 772, 739 525 242

TABITA Třinec, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Třinci a okolních obcích.

více informací
Jablunkovská 241, 739 61 Třinec
558 713 772, 739 525 242
© 2022 Railsformers s.r.o.
Nahoru
Najdete nás na :