SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy

SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy

Adresa Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek Ukázat na mapě
Doba poskytování služby 19.00-7.00 hod kancelář služby: pondělí - pátek 7.00 - 9.00 hod.
Kapacita 6 lůžek (1 pokoj)
Kontakt
Mgr. Jana Doricová vedoucí střediska 731 149 539 sara.fm@slezskadiakonie.cz
Bc.Michaela Křištofová sociální pracovník 734 862 311 sara.fm.sp1@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním služby noclehárna střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Využitím hygienického zařízení, přenocování a poskytnutím základního sociálního poradenství usilujeme o začlenění klientek do běžného života a řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

Cílem služby je vytvářet podmínky pro snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících ze současného způsobu života a motivovat klientku k využívání jiné návazné sociální služby.

Cílem služby je klientka, která:

využívá zázemí pro přenocování a osobní hygienu,
získává a využívá informace a kontakty na návazné sociální a veřejné služby (denní centra, poradny, azylové domy, výdejna potravinové pomoci, sociální šatník, ubytovny, úřady, zdravotnická zařízení atp.),
aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci posunem do návazné sociální služby či jiné formy pomoci (získání ubytování, zaměstnání).

Cílová skupina

Služba je určena ženám ve věku od 18-ti let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají osobní zájem aktivně řešit svou situaci.

Služba není určena ženám, které:

  • nejsou schopny pohybu bez cizí pomoci nebo potřebují bezbariérové prostředí,
  • nejsou schopny základních životních úkonů (vykonání osobní hygieny, apod.),
  • vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu vyžadují hospitalizaci,
  • jsou pod vlivem alkoholu (nad 1 ‰ alkoholu v dechu) nebo jiných omamných látek
  • agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek.
image

Zásady

Zásada motivace a aktivizace klientky

Vedeme klientky k zodpovědnému řešení jejich životní situace, snažíme se vést klientky k samostatnosti a nezávislosti na službě.

Individuální přístup

Každou klientku vnímáme jako jedinečnou osobnost, služba vychází z jejich individuálních potřeb.

Zachování rovného přístupu

Každá klientka má stejná práva a povinnosti, přistupujeme ke klientkám bez známek diskriminace (např.příslušnost k národnostní menšině, náboženské vyznání).

Zachování respektu

Pracovníci respektují názor klientky, ale hovoří s ní také o možných důsledcích jejího rozhodnutí.

Nabídka služeb

Noclehárna pro ženy poskytuje tyto služby:

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při osobní hygieně

  • zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny
  • zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla

Poskytnutí přenocování

  • přenocování
  • úklid, výměna ložního prádla

Základní sociální poradenství

image

SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy

Podporují nás

Logo Frýdek Místek