SALOME Bohumín, poradna rané péče

SALOME Bohumín, poradna rané péče

Adresa Nerudova 1041, 735 81 Bohumín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 7:00-15:30
Kapacita Maximální kapacita služby je 20 rodin. Okamžitá kapacita jsou dvě rodiny.
Kontakt
Mgr. Martina Venglářová, DiS. Vedoucí střediska 703 434 862 salome@slezskadiakonie.cz
Mgr. Dagmar Kendziurová Poradkyně rané péče 733 622 330 rp.salome@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče SALOME je provázet a podporovat rodiny dětí s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením ve věku od narození do sedmi let včetně, v převážně domácím prostředí.

Podporujeme rodiny zvládat nelehké situace tak, aby je uměly řešit samostatně.

Služba působí na území Bohumína, Ostravy a okolí.

Cíle služby

Ve vztahu k rodině:

 • Rodina, která má osvojené dovednosti spojené s péčí o dítě.
 • Rodina, která samostatně a aktivně přistupuje k řešení problému spojené s výchovou dítěte a potřebami rodiny.

Ve vztahu k rozvoji služby:

 • Služba, která nabízí a zprostředkovává rodinám v péči aktivity související s poskytovanou službou.
 • Služba, která vyhledává nové možnosti spolupráce s partnery v oblastech školství, zdravotnictví a sociálních služeb, a propaguje obor rané péče. 

Cílová skupina

Rodiny s dětmi od narození s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením, do 7 let věku včetně:

 • s  mentálním a kombinovaným postižením,
 • s vývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra,
 • s tělesným postižením,
 • s těžkými poruchami komunikace, které dítěti brání v běžném vývoji,
 • rodiny s dětmi, jejichž vývoj se rodičům nezdá být v pořádku,
 • s ohroženým psychomotorickým vývojem (předčasně narozené, s nízkou poporodní váhou, porodními komplikacemi, dlouhodobě nemocné),

Pod pojmem rodina rozumíme:

Více generační soužití rodičů a dětí, ať už v rodině úplné nebo neúplné, společenská skupina spojená manželstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnou pomocí např.:

 • biologická rodina 
 • pěstounská rodina (včetně přechodu dítěte ze zařízení do rodiny)
 • adoptivní rodina

Komu nemůžeme služby poskytnout:

 • rodinám s dětmi, které mají kombinované postižení a z toho je smyslové postižení pro vývoj dítěte určující,
 • rodinám, jejichž schopnost komunikace rodiče s poradcem je natolik ztížena, že tato skutečnost bude mít rozhodující vliv na poskytování sociální služby,
 • rodiny, které nesplňují podmínky místní dostupnosti služby.

Rodičům těchto dětí poskytneme informace o vhodných zařízeních, kde jim budou služby poskytnuty.

image

Zásady

Individuální přístup

Respektujeme a reagujeme na individuální potřeby rodiny a jejích dítěte, nabízíme jen tolik, kolik rodina potřebuje (ani příliš mnoho, ani příliš málo).

Odbornost a profesionalita

Při práci s rodinou využíváme znalosti, techniky a metody, které se vztahují k vývoji dítěte, specifiku jeho postižení a podpoře rodiny. Spolupracujeme s odborníky, s podpůrnými službami a školskými zařízeními. Pro zvýšení kvality nabízených služeb se pracovníci střediska průběžně vzdělávají.

Podpora, bezplatnost a rovnocesnost

Službu poskytujeme převážně v domácím prostředí, kde se rodina cítí přirozeně a bezpečně. Za poskytované služby pracovníci střediska nevyžadují odměnu, služby střediska jsou ze zákona poskytovány bezplatně. Stavíme na rovnocenném vztahu a vzájemném dialogu, který vede k dohodě.

Respekt, tolerance a motivace

Respektujeme soukromí rodiny, chováme se jako host. Pracovníci střediska přijímají zájemce a uživatele bez předsudků pro jeho rasu, národnost, vyznání. Pracovníci střediska vhodnou formou motivují rodinu, využívající její služby k tomu, aby se učili pracovat se svou stávající situací.

Nabídka služeb

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte
 • zjišťování potřeb rodiny
 • poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
 • programy a techniky podporujících vývoj dítěte,
 • rozvoj v oblasti pohybu, vědomostí, komunikace, sebeobsluhy,
 • půjčování pomůcek a literatury,
 • zprostředkování akcí pořádaných jinými institucemi,
 • kontakty s odborníky a návaznými službami,
 • pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny a podpora výměny zkušeností,
 • doprovázení rodičů při vyřizování záležitostí spojených s péčí o dítě,
 • pomoc se začleněním dítěte do školního zařízení,
 • poskytování informací, pořádání seminářů.

 

Metody práce s rodinou

 • Alternativní komunikace (předmětová, obrázková, gesta)
 • MAKATON (znakový systém pro osoby se sníženou schopností komunikace)
 • Orofaciální stimulace
 • Práce s dětmi s autismem - obrázková komunikace, denní režim
 • Zhodnocení vývojové úrovně dítěte

Volnočasové aktivity

Rodinám nabízíme možnost volnočasových aktivit, např. návštěva bazénu, divadelní představení, terapie - se psem, koněm, hudbou, setkávání rodin apod.

image

Fotogalerie

Podporují nás