RÚT Třinec, sociální rehabilitace

RÚT Třinec, sociální rehabilitace

Adresa Konská 423, 739 61 Třinec Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hod.
Kapacita Okamžitá kapacita – 1 uživatel na 1 pracovníka v daném okamžiku. Ambulantní forma: 1. Terénní forma: 5.
Kontakt
Bc. Klára Stuchlíková Koordinátor střediska 731 826 808 koor.rut@slezskadiakonie.cz
Kontakt na pracovníky RÚT Třinec 734 369 694 rut.tr.sp2@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Jsme RÚT Třinec, sociální rehabilitace. Podporujeme lidi se zkušeností s duševním onemocněním ve využití svých schopností a silných stránek vedoucích k samostatnosti.

Cíle služby

Cílem služby je podpora a motivace člověka ve schopnosti: 

• bydlet podle vlastních možností a volby, 

• realizovat se v pracovním životě, 

• získat dovednosti a znalosti, 

• trávit volný čas podle své volby, 

• pečovat o své zdraví a zvládat příznaky nemoci,

• pečovat o sebe a znát svou zranitelnost, 

• mít uspokojivé vztahy, 

• cítit se bezpečně.

Cílová skupina

Službu sociální rehabilitace poskytujeme dospělým  lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální (životní) situaci. 

image

Zásady

Hledání vlastní cesty

Zajímáme se o životní příběh člověka. Hledáme společně možnosti a zdroje, jak zvládat situace, které život přináší. Jsme průvodci, ne rádci.

Přijetí

Přijímáme člověka takového, jaký je a respektujeme jeho názory, obavy a zranitelnost. Přistupujeme ke každému jedinečně a věříme v úspěch.

Podpora zotavení

Zotavení chápeme jako způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí. Podporujeme a motivujeme člověka v převzetí zodpovědnosti za svůj život a víry v sebe sama.

Týmovost

Propojujeme sociální, zdravotní, sebezkušenostní i terapeutické přístupy a nabízíme tak více možných pohledů.

Fotogalerie

RÚT Třinec, sociální rehabilitace

Podporují nás

Třinec
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Bystřice
Jablunkov
Projekt Evropské unie a Moravskoslezský kraj a Plánování služeb