RÚT Krnov, sociální rehabilitace

RÚT Krnov, sociální rehabilitace

Adresa Hlubčická 9, 794 01 Krnov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Terénní služba: V pracovní dny: 8:00 – 16:00. Ambulantní služba: Úterý 13:00 – 16:00, jinak dle domluvy Středa 13:00 – 16:00, jinak dle domluvy Čtvrtek 13:00 – 16:00, jinak dle domluvy
Kapacita 15 ambulantní forma poskytování služby, 5 terénní forma poskytování služby
Kontakt
Iva Volná koordinátor střediska 733 142 404 rut.kr.vs@slezskadiakonie.cz
střediskový telefon 734 649 476
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním služby Rút Krnov, sociální rehabilitace je podporovat lidi s:
- duševním onemocněním
- mentálním postižením
ve zvyšování sebejistoty, v individuálním nácviku, rozvoji a udržení dovedností, které vedou k větší samostatnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.

Cíle služby

Cílem služby je člověk, který:
- samostatně naplňuje své potřeby
- orientuje se v prostředí a informacích, samostatně se rozhoduje
- má sociální vazby
- má pracovní uplatnění
- má stabilizovaný zdravotní stav

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou lidé s duševním onemocněním a lidé s mentálním postižením, kteří usilují o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti, z Krnova a okolí cca15km (ORP Krnov).

Věkové rozmezí pro poskytování služby je 18 - 70 let.

Službu neumíme poskytnout lidem, kteří nejsou ve stabilizovaném psychickém stavu a lidem, se kterými se nedomluvíme verbálně ani neverbálně.

image

Zásady

Individuální přístup

vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností člověka; společně realizujeme jeho individuální cíle; nevyvyšujeme se z pozice pracovníků, respektujeme svobodnou vůli a názor každého; komunikujeme s lidmi tak, aby nám rozuměli.

Přiměřená míra podpory

poskytujeme právě tolik podpory, kolik je potřeba, tzn. ne méně, ale ani více; snažíme se o vytvoření přirozené podpory z komunity, rodiny, pracovního prostředí tím, že využíváme běžných společenských zdrojů, tj. přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu.

Zodpovědný přístup

člověk sám je nositelem zodpovědnosti za dosahování a naplňování svých osobních cílů; naši zodpovědnost vidíme v zajišťování takových podmínek, aby jeho rozhodnutí byla informovaná, a aby jeho potřeba podpory v čase klesala, motivujeme k aktivitě.

Nabídka služeb

Službu sociální rehabilitaci poskytujeme následujícími metodami:

Podporované zaměstnávání:

Podpoříme Vás na Vaší cestě k zaměstnání (jak napsat životopis, příprava na přijímací pohovor, podpora při hledání a udržení práce ...)

Cvičné praxe:

Umožníme Vám vyzkoušet si jaké to je pracovat v opravdové firmě na cvičné praxi (třeba v zahradnictví, v obchodě, v knihovně, na stavbě, ve výrobně...)

Vzdělávací aktivity:

Naučíme Vás pracovat s informacemi, jak jednat v různých životních situacích (jak pracovat s počítačem, Internetem, s mobilním telefonem, jak hospodařit s penězi, nacvičujeme jak správně podávat ruku, vést rozhovor...)

Posílení soběstačnosti v prostředích:

Pomůžeme Vám žít samostatně, soběstačně, bezpečně a podle Vašich představ ve Vašem nejbližším okolí, ve Vašem městě (jak se bezpečně a včas dostat na zastávku autobusu, jak používat např. pračku, žehličku, kam docházet za kulturou, sportem ...)

Sociálně rehabilitační skupina a Individuální sezení:

Pomůžeme Vám zvládnout aktuální situace a problémy s využitím Vašich vlastních sil (jak pracovat s vlastním strachem a obavami, jak si víc věřit, jak porozumět sám sobě…)

 

image

RÚT Krnov, sociální rehabilitace

Podporují nás

Logo Krnov
Logo MSK
Logo MPSV