RÚT Frýdek–Místek, sociální rehabilitace

RÚT Frýdek–Místek, sociální rehabilitace

Adresa Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek (budova COOP, 1. patro) Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí 7 - 15, úterý 7 - 15, středa 7 - 15, čtvrtek 7 - 15, pátek 7 - 15
Kapacita Ambulantní forma služby – maximální okamžitá kapacita: 1 , Terénní forma služby – maximální okamžitá kapacita: 4
Kontakt
Bc. Silvie Pavelková, DiS. Vedoucí střediska 703 499 991 s.pavelkova@slezskadiakonie.cz
Mgr. Darina Nieslaniková Sociální pracovnice 739 390 677 dobrapraxe@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti a zapojili se do všech oblastí života.

Cíle služby

Člověk, který:

1. jedná sám za sebe a samostatně se rozhoduje,
2. pečuje o sebe a své zdraví,
3. bydlí podle své volby,
4. se vzdělává,
5. realizuje se v pracovním životě,
6. má dostatek peněz na živobytí,
7. využívá běžné služby v místě bydliště,
8. má navázány vztahy s lidmi,
9. tráví volný čas podle své volby.

Cílová skupina

Službu poskytujeme lidem:

• ve věku od 16 let,
• s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením,
• kteří se v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci,
• kteří se chtějí podílet na řešení své situace.

image

Zásady

Podpora nezávislosti

Podporujeme člověka v rozvíjení schopností a dovedností tak, aby rozhodoval sám za sebe a měl možnost ovlivňovat svůj život.

Zaměření na člověka

Zaměřujeme se na přání, potřeby a silné stránky člověka, přičemž respektujeme jeho obavy.

Podpora životní cesty člověka

Pomáháme člověku hledat možnosti, cesty, jak zvládnout situace, které život přináší. Společně objevujeme jeho vlastní zdroje, ale také podporu okolí. Věříme v úspěch.

Nabídka služeb

Uživatelům služby poskytujeme individuální podporu prostřednictvím sociální práce. Reagujeme na řadu nepříznivých sociálních situací, ve kterých se naši uživatelé v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění nacházejí. Nepříznivou sociální situaci definujeme jako stav, kdy lidé zejména nemají (možnost nebo dovednost):

• nezávisle jednat a ovlivňovat svůj život,
• pečovat o sebe a své zdraví,
• bydlet podle své volby,
• vzdělávat se,
• realizovat se v pracovním životě,
• dostatečné hmotné zabezpečení,
• využívat v místě bydliště běžné služby,
• aktivní vztahy s dalšími lidmi,
• trávit volný čas (podle svého) aktivitami, které člověka naplňují a mají pro něj smysl.

image

Fotogalerie

RÚT Frýdek–Místek, sociální rehabilitace

Podporují nás

Logo Plánování sociálních služeb
Logo ESF
Logo MSK
Logo města Frýdek-Místek
Logo firmy Milata s. r. o.
Logo obce Kozlovice
Znak obce Frýdlant n. Ostravicí
Znak obce Pržno