RÚT Frýdek–Místek, sociální rehabilitace

RÚT Frýdek–Místek, sociální rehabilitace

Adresa tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí 7,00 - 15,00, úterý 7,00 - 15,00, středa 7,00 - 15,00, čtvrtek 7,00 - 15,00, pátek 7,00 - 15,00
Kapacita Ambulantní forma služby – maximální okamžitá kapacita: 1 , Terénní forma služby – maximální okamžitá kapacita: 4
Kontakt
Bc. Silvie Pavelková, DiS. Koordinátorka střediska a sociální pracovnice 703 499 991 rut.fm.sp@slezskadiakonie.cz
Mgr. Gabriela Matušková Sociální pracovnice 739 390 677 dobrapraxe@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Podporujeme lidi se zdravotním postižením v tom, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti a zapojili se do všech oblastí života.

Cíle služby

1. Člověk, který mluví a rozhoduje sám za sebe.

2. Člověk, který našel své místo v životě:

 • pečuje o sebe a své zdraví,
 • bydlí podle své volby,
 • realizuje se v pracovním životě,
 • využívá v místě bydliště běžné služby, jako jsou obchody, veřejná doprava, knihovny, sportovní zařízení apod.,
 • má navázány vztahy s dalšími lidmi,
 • dělá to, co je pro něj důležité.

Cílová skupina

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem:

 • ve věku od 16 let;
 • s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením;
 • kteří se v důsledku svého postižení nebo duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci;
 • kteří jsou schopni a chtějí se podílet na řešení své situace.
image

Zásady

Podpora nezávislosti

Člověk nemusí být nikdy zcela samostatný, přesto může vést plnohodnotný život. Podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe, rozvíjel své schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život.

Zaměření na člověka

Zajímáme se o životní příběh člověka. Zaměřujeme se na jeho přání, potřeby a silné stránky. Respektujeme jeho obavy.

Podpora životní cesty člověka

Otevíráme člověku možnosti, které život nabízí. Hledáme společně cestu, jak zvládnout situace, které život přináší. Pomáháme mu objevit jeho vlastní zdroje, ale také podporu v jeho okolí. Věříme v úspěch.

Nabídka služeb

Uživatelům služby poskytujeme individuální podporu prostřednictvím sociální práce. Reagujeme na řadu nepříznivých sociálních situací, ve kterých se naši uživatelé v důsledku svého postižení či duševního onemocnění nacházejí. Nepříznivou sociální situaci definujeme ve službě RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace jako stav, kdy lidé zejména:

 • nepečují o sebe a své zdraví;
 • nemají možnost samostatně a nezávisle jednat a ovlivňovat svůj život;
 • nemají možnost bydlet podle své volby;
 • nemají placené zaměstnání;
 • nemají možnost využívat v místě bydliště běžné služby, jako jsou obchody, veřejná doprava, knihovny, sportovní zařízení a podobně,
 • nemají aktivní vztahy s rodinou, přáteli, kolegy či sousedy;
 • nemají možnost trávit volný čas (podle svého) smysluplnými aktivitami, které člověka naplňují a mají pro něj smysl.
image

RÚT Frýdek–Místek, sociální rehabilitace

Podporují nás

Logo Plánování sociálních služeb
Logo Komerční Banky
Logo ESF
Logo MSK