RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

Adresa Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pracovní dny 7:00 - 15:00
Kapacita Okamžitá kapacita – ambulantní forma 1 uživatel, terénní forma 3 uživatelé.
Kontakt
Bc. Klára Stuchlíková Koordinátor střediska 731 826 808 koor.rut@slezskadiakonie.cz
Kancelář střediska 733 142 408 rut.sp@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Jsme RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace, podporujeme lidi s mentálním postižením a lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nalezení cesty, jak rozvinout nebo zachovat své dovednosti, které jim pomáhají žít pro ně spokojeným životem.

Cíle služby

Můžeme Vás podpořit:

 • v rozvoji dovedností a schopností v oblastech, které považujete za důležité
 • v nalezení svých přání a možností realizace svých cílů vedoucích ke spokojenému životu
 • ve vlastním rozhodování a vyjadřování svého názoru

 

 

Cílová skupina

Službu poskytujeme lidem s mentálním postižením nebo lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zároveň bydlí na území města Český Těšín a Chotěbuz, a jsou ve věku od 18 let bez omezení horní hranice věku.

image

Zásady

Respekt

Respektujeme člověka jaký je, jeho zranitelnost. Nasloucháme jeho názorům a obavám.

Zaměření na člověka

Zajímáme se o životní příběh člověka, jeho přání, potřeby a silné stránky. Společně hledáme možnosti a zdroje, jak zvládat situace, které život přináší. Přistupujeme ke každému člověku individuálně.

Podpora zotavení

Zotavení chápeme jako způsob, jak žít spokojený a nadějeplný život přes všechna omezení způsobená nepříznivým zdravotním stavem, handicapem, psychickou krizí, nemocí.

Podpora nezávislého rozhodování

Člověk nemusí být nikdy zcela samostatný, přesto může vést plnohodnotný život. Podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe, rozvíjel své schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život.

Nabídka služeb

 1. Bydlení    
 • podpora při hledání vhodného bydlení
 • plánování výdajů a příjmů - finanční gramotnost
 • poradenství ohledně dávek souvisejících s bydlením
 • podpora při získávání dovedností spojených s vedením domácnosti, vařením a nakupováním

 

 1. Práce
 • podpora při vyjasňování si představy o pracovním uplatnění
 • podpora při hledání zaměstnání
 • podpora při hledání práce v terénu (pohovory, pracovní schůzky)
 • asistence na pracovišti
 • podpora při vyhledávání a realizaci naplacených aktivit – praxe, dobrovolnictví

 

 1. Znalosti a dovednosti
 • podpora při vyjasňování si studijního zaměření
 • podpora a poradenství před zahájením i v průběhu studia
 • zapojení do celoživotního vzdělávání
 • aktivizace duševních funkcí, trénink paměti
 • základy práce s počítačem a internetem
 • podpora a nácvik jednání na úřadech
 • pomoc při zorientování se v systému sociálních dávek a podávání žádostí
 • samostatný pohyb a orientace
 • nácvik dojíždění

 

 1. Volný čas
 • společné hledání náplně volného času dle přání klienta
 • podpora při zajištění nových aktivit
 • doprovody

 

 1. Zdraví
 • doprovody k lékařům
 • vyhledávání informací souvisejících s péči o zdraví
 • pomoc při vyřizování invalidního důchodu
 • hledání faktorů, které přispívají k duševní pohodě člověka a zotavení
 • podpora v péči o psychické ale i fyzické zdraví
 • podpora v rozvoji zdravého životního stylu

 

 1. Péče o sebe
 • plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit
 • obstarávání osobních záležitostí

 

 1. Vztahy
 • podpora při navazování nových kontaktů
 • podpora při uplatňování práv
 • podpora ve zkvalitnění vztahů v uživatelově okolí
 • nácvik chování v různých společenských situacích

 

 1. Pocit bezpečí
 • podpora při rozhodování
 • hájení oprávněných zájmů uživatele
 • podpora dovednosti nakládat s nepříjemnými stavy
image

Kalendář akcí

Skupina Trénink mozku
01
-
30
prosinec
červen
13:30 - 14:30

Skupina Trénink mozku

Skupina probíhá pravidelně každé úterý od 13:30, ale můžete přicházet už od 13:00. Realizujeme cvičení na logiku, paměť, pozornost, prostorovou orientaci a porozumění textu, rozvíjíme slovní zásobu. Do skupiny je potřeba se předem přihlásit na tel. čísle: 733 142 408.

Duchovní skupinky
01
-
30
září
červen
14:30 - 15:30

Duchovní skupinky

Duchovní skupinky se konají každý čtvrtek od 14:30 ve středisku RÚT. Sdílíme se, mluvíme o křesťanských hodnotách, nabízíme povzbuzení a porozumění. Rádi uvítáme i tebe.

Fotogalerie

RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

Podporují nás

Evropský sociální fond
Moravskoslezský kraj
Projekt Podpora služeb sociální prevence
Město Český Těšín