RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

Adresa Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pracovní dny 7:00 - 15:00
Kapacita Okamžitá kapacita – ambulantní forma 1 uživatel, terénní forma 3 uživatelé.
Kontakt
Bc. Klára Stuchlíková Koordinátor střediska 731 826 808 koor.rut@slezskadiakonie.cz
Kancelář střediska 733 142 408 rut.ct@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Jsme RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace, podporujeme lidi s mentálním postižením a lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nalezení cesty, jak rozvinout nebo zachovat své dovednosti, které jim pomáhají žít pro ně spokojeným životem.

Cíle služby

Můžeme Vás podpořit:

 • v rozvoji dovedností a schopností v oblastech, které považujete za důležité
 • v nalezení svých přání a možností realizace svých cílů vedoucích ke spokojenému životu
 • ve vlastním rozhodování a vyjadřování svého názoru

 

 

Cílová skupina

Službu poskytujeme lidem s mentálním postižením nebo lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zároveň bydlí na území města Český Těšín a Chotěbuz, a jsou ve věku od 18 let bez omezení horní hranice věku.

image

Zásady

Respekt

Respektujeme člověka jaký je, jeho zranitelnost. Nasloucháme jeho názorům a obavám.

Zaměření na člověka

Zajímáme se o životní příběh člověka, jeho přání, potřeby a silné stránky. Společně hledáme možnosti a zdroje, jak zvládat situace, které život přináší. Přistupujeme ke každému člověku individuálně.

Podpora zotavení

Zotavení chápeme jako způsob, jak žít spokojený a nadějeplný život přes všechna omezení způsobená nepříznivým zdravotním stavem, handicapem, psychickou krizí, nemocí.

Podpora nezávislého rozhodování

Člověk nemusí být nikdy zcela samostatný, přesto může vést plnohodnotný život. Podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe, rozvíjel své schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život.

Nabídka služeb

BYDLENÍ

 • NÁCVIK vyhledávání informací a ujasňování si představy, hledání vhodného bydlení, porovnání nabídek s vlastním rozpočtem domácnosti, prohlídky bytu, vyřízení příspěvku/doplatku na bydlení, komunikace s pronajímatelem, nastavení osobního rozpočtu domácnosti, komunikace s dodavateli energií,  řešení havarijních situací, výběru vybavení domácnosti, výběru zařízení a údržby spotřebičů, plánování
  a využívání služeb, zajištění bezbariérové úpravy bydlení.  
 • POSKYTNUTÍ doprovodu. 

 

PRÁCE

 • NÁCVIK vyjasňování představy o práci, orientace v nabídce, podmínkách
  a požadavcích na povolání, vyhledávání nabídek práce, jednání na úřadu práce, vyřízení podpory v nezaměstnanosti, veřejné služby, hmotné nouze, orientace
  v pracovních smlouvách, nástupu do práce, ukončení práce, komunikace
  se zaměstnavatelem, zapracování, řešení mimořádných situací.
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ pracovní rehabilitace.
 • POSKYTNUTÍ poradenství v oblasti souběhu pobírání invalidního důchodu
  se zaměstnáním, asistence na pracovišti, doprovodu. 

 

UČENÍ SE

 • NÁCVIK péče o blízké, rodičovských/rodinných kompetencí, práce s počítačem, telefonem, tabletem, vyjasňování si studijního zaměření, zahájení, průběhu
  a ukončení celoživotního studia, vyjednávání podmínek studia, orientace
  a pohyb/cestování v blízkém okolí. 
 • POSKYTNUTÍ doprovodu. 

 

VOLNÝ ČAS

 • PODPORA při vytvoření představy o trávení volného času. 
 • NÁCVIK orientace v nabídce volnočasových aktivit, zajištění aktivity, komunikace
  s organizátorem, orientace v možnostech a výkonu dobrovolnické služby, orientace v nabídce a zajištění vhodných pomůcek (kolo, brusle). 
 • POSKYTNUTÍ doprovodu. 

 

ZDRAVÍ

 • PODPORA hledání zdrojů pomoci pro fyzické a duševní zdraví, všímavosti
  k vlastnímu zdraví. 
 • NÁCVIK orientace a využití nabídky zdravotní péče, dodržování léčebného režimu, objednávání/vyzvedávání léků, orientace v pravidelném využívání lékařské péče, zajištění zdravotního pojištění, vyřizování invalidního důchodu, příspěvku na péči, kompenzačních pomůcek, využívání zdravotních služeb. 
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ krizové služby, záchranné služby, hospitalizace. 
 • POSKYTNUTÍ doprovodu. 

 

PÉČE O SEBE

 • PODPORA schopnosti vyhodnotit a zajistit si vlastní potřeby. 
 • NÁCVIK tréninku paměti, pozornosti, logického myšlení, úklidu domácnosti, vaření, nakupování, výběru a úpravy vhodného oblečení, péče o oblečení, organizování
  a plánování dne, používání a servis elektrospotřebičů, vyřizování osobních záležitostí, orientace ve vlastních příjmech a výdajích. 
 • POSKYTNUTÍ doprovodu. 

 

VZTAHY

 • NÁCVIK navazování nových vztahů, udržení/zlepšení stávajících vztahů, objasnění/upevnění rodinné pozice/ vazby, orientace ve vlastním rodinném systému, komunikace s okolím, využívání aplikací, sociálních sítí, vyhledávání/zapojování podpůrných osob. 
 • POSKYTNUTÍ doprovodu. 

 

POCIT BEZPEČÍ

 • PODPORA vztahu k sobě (sebevědomí, sebejistoty), k místu pobytu, vlastních postojů/hranic, hledání naděje, motivace, zdrojů pomoci, přijetí obav a vlastní zranitelnosti.
 • NÁCVIK objasňování/upevňování životních rolí, řešení konfliktních situací, zvládání/přijetí krizových, náročných situací/stavů (krizové plánování), 
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ služby (běžné, sociální).
 • POSKYTNUTÍ doprovodu.
image

Kalendář akcí

Skupina Trénink mozku
02
-
31
leden
prosinec
13:30 - 14:30

Skupina Trénink mozku

Skupina probíhá pravidelně každé úterý od 13:30, ale můžete přicházet už od 13:00. Realizujeme cvičení na logiku, paměť, pozornost, prostorovou orientaci a porozumění textu, rozvíjíme slovní zásobu. Do skupiny je potřeba se předem přihlásit na tel. čísle: 734 682 282.

Duchovní skupinky
04
-
31
leden
prosinec
14:30 - 15:30

Duchovní skupinky

Duchovní skupinky se konají každý čtvrtek od 14:30 ve středisku RÚT. Sdílíme se, mluvíme o křesťanských hodnotách, nabízíme povzbuzení a porozumění. Rádi uvítáme i tebe.

Fotogalerie

RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

Podporují nás

Evropský sociální fond
Moravskoslezský kraj
Projekt Podpora služeb sociální prevence
Město Český Těšín