RÚT Brno, sociální rehabilitace

RÚT Brno, sociální rehabilitace

Adresa Kamenná 1, 639 00 Brno - Štýřice Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí–pátek: 8.00–18.00 hod. Konkrétní formu i hodinu si pracovník s uživatelem služby domlouvá vždy předem.
Kapacita okamžitá kapacita služby - ambulantní 1, terénní 3
Kontakt
Mgr. Barbora Jirku vedoucí služby +420 732 597 384 rutbrno1@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním sociální rehabilitace RÚT Brno je podporovat dospívající a dospělé osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v Brně a okolí tak, aby mohly žít co nejvíce samostatně a soběstačně v prostředí, které si k životu samy zvolily.

Cíle služby

Cílem služby je klient, který funguje v maximální možné míře soběstačně a samostatně. To znamená:

 • klient žije v prostředí, které odpovídá jeho schopnostem a dovednostem, které v maximální míře uplatňuje,
 • klient se pracovně uplatňuje způsobem, který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem, které v maximální míře realizuje,
 • klient se vzdělává způsobem, který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem, které v maximální míře uplatňuje,
 • klient má navázané sociální vazby se svým okolím (rodina, přátele, kolegové, sousedé),
 • klient uplatňuje své osobní zájmy a tráví svůj volný čas způsobem, který si sám zvolil.

Cílem služby je klient a jeho rodina, kteří žijí běžným způsobem života. To znamená:

 • klient a jeho rodina znají své možnosti v řešení životní situace a vědí, na koho se mají v případě potřeby obracet,
 • fungování klientovy rodiny není (nebo jen v míře nezbytně nutné) ovlivněno zdravotním postižením svého člena,
 • klientova rodina aktivně využívá formálních a neformálních zdrojů podpory v minimální nezbytné míře.

Cílová skupina

 • Dospívajícím a dospělým osobám ve věku 12–65 let s mentálním nebo kombinovaným postižením a jejich rodinám, které:

 • jsou schopny a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace,
 • chtějí žít soběstačnějším způsobem života,
 • bydlí na území města Brna nebo v jeho přilehlém okolí.

 

image

Nabídka služeb

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou zájemcům z Brna a přilehlého okolí.

Kancelář služby se nachází na adrese Kamenná 1 v Brně s dobrou dostupností MHD. Organizace disponuje pronajatými prostory, které jsou pro poskytování služby vyhovující a poskytují dostatečně kvalitní zázemí pracovníkům i klientům. Prostor pro individuální konzultace a skupinové aktivity je zajištěn také na adrese Kamenná 11 v Brně, kde sídlí i vedoucí služby. Obě budovy jsou od sebe vzdáleny 50 metrů. Prostory na Kamenné 11 jsou bezbariérové.

Chod služby zajišťuje vedoucí služby/sociální pracovník, sociální pracovník a pracovník v sociálních službách.

Služba sociální rehabilitace je poskytována ve dvou formách:

 • ambulantní forma: setkání (konzultace) probíhají v zázemí služby v objektu převážně na Kamenné 1, dle potřeb také Kamenná 11 v Brně v rámci provozní doby v pracovních dnech.
 • terénní forma: setkání probíhají mimo kancelář, v přirozeném prostředí klienta (domácnost, pracoviště, knihovna, obchody, škola apod.), v rámci provozní doby v pracovních dnech. Terénní forma služby je poskytována v rámci města Brna a přilehlého okolí v dojezdnosti 45 minut z hlavního nádraží v městě Brně.  
image

Fotogalerie

RÚT Brno, sociální rehabilitace

Podporují nás

Statutární město Brno
Jihomoravský kraj