Místo poskytování služby Moravskoslezský kraj
Provozní doba Po- Pá 8:00-16:00 nebo dle potřeby
Kontakt

Mgr. Daša Ptáková

Vedoucí střediska potravinové a materiální pomoci
Mob: 703 499 983, sphp.vedouci@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů pro účely výkaznictví Střediska potravinové a materiální pomoci

 

Jaké je poslání naší služby

Středisko potravinové a materiální pomoci, které provozuje Slezská diakonie, poskytuje potravinovou a materiální pomoc osobám v nepříznivých životních situacích. Pomoc zahrnuje dodávku potravin a hygienických potřeb v pravidelných intervalech (Výdejna), ale i nárazovou pomoc v případě náhlé nepříznivé životní situace. Dále nabízíme zajištění ošacení pro děti i dospělé, zajištění dětských potřeb, školních potřeb nebo nábytku.
Zapojujeme se také do potravinových sbírek, udržujeme aktivní kontakt s dárci ať už z řad jednotlivců nebo firem a poskytujeme mobilní Výdejnu v přilehlých obcích nebo náhlou pomoc v případě kontaktování pracovníky z úřadů a jiných institucí.


Cíle služby

Cílem poskytované služby je zajistit potraviny, hygienické potřeby, nábytek, ošacení apod. pro klienty, kteří potřebují aktuálně v těchto oblastech pomoci, ale také udržování kontaktů a sběr darů od dárců.


Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je určena pro všechny osoby, kteří se ocitli v nepříznivých životních situacích. Pomoc je zprostředkována skrze sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, střediska SD nebo pracovníky úřadů a jiných organizací a institucí.


Co poskytujeme

  • Potraviny (trvanlivé i k přímé spotřebě)
  • Hygienické potřeby (mýdlo, zubní pasty, kartáčky…)
  • Ošacení od dárců
  • Dětské potřeby (dětská hygiena, hračky, drobný nábytek, kočárky…)
  • Školní potřeby
  • Nábytek od dárců
  • Domácí potřeby (nádobí, úklidové pomůcky a prostředky)

 

Zásady poskytování naší služby

Individuální přístup – každého klienta vnímáme jako jedinečnou osobnost, služba vychází z jejich individuálních potřeb.

Zachování rovného přístupu - každý klient má stejná práva a povinnosti, přistupujeme ke klientům bez známek diskriminace (např. příslušnost k národnostní menšině, náboženské vyznání).

Respektující přístup - s klienty jednáme zdvořile, při řešení nepříznivé sociální situace respektujeme jejich rozhodnutí.

Důstojný přístup - ke klientům přistupujeme citlivě a s ohledem na jejich aktuální životní situaci. Klienty vedeme k nezávislosti na službě a samostatnosti.


Spolupracujeme

V rámci našeho střediska spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslezským krajem, městy a dalšími neziskovými organizacemi.
V zahraničí spolupracujeme s organizacemi City mission a Eurodiaconia a s evropskými státy, které jsou zapojeny do projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám. 
Jsme také členy Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).


Podporují nás

Tato sociální služba je podporována z Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Tato služba je zapojena do projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. (MPSV), Podpora a činnost potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením (Ministerstvo zemědělství) a Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a subjektů s humanitárním zaměřením (Ministerstvo zemědělství).

Dále spolupracujeme s Potravinovou bankou ČR pobočka Ostrava, s obchodními řetězci Tesco, Kaufland, Albert, Billa, DM drogérie a s městy a obcemi Moravskoslezského kraje.

Podporují nás také firmy Dvě děti, XENIUM Europe s.r.o., Moment Česká republika o.p.s., Fortemix 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor