PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství

PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství

Adresa Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 8:00-16:00
Kapacita Okamžitá kapacita 1 uživatel.

Poslání služby

Posláním PORADNY PRO RODINU je napomáhaní osobám s řešením jejich nepříznivé sociální situace v rámci partnerských mezilidských vztahů a rodin z Moravskoslezského kraje prostřednictvím bezplatného odborného sociálního poradenství, sociálně terapeutické činnosti a mediace. Záměrem a posláním této poradny je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní bezplatnou pomoc tak, aby nacházeli řešení svých obtížných situací a mohli tak pracovat na zlepšení kvality jejich života.

Definice nepříznivé sociální situace:

 • konfliktní soužití partnerů, partnerské neshody (ale nejedná se o DN) v rodinách s dětmi
 • konfliktní soužití jednotlivce v rodině – jednotlivec má v rodině problém, chce ho řešit, avšak rodina nemá potřebu řešit situaci, která může ovlivnit výchovu a vývoj dětí v rodině
 • mezigenerační konflikty, rodinné vztahy ovlivňující děti v rodině
 • obtížná výchova dětí ovlivňující kvalitu soužití v rodině

Cíle služby

Cílem poradny je poskytnout odbornou radu a pomoc tak, aby došlo ke:

 • zlepšení nepříznivé sociální situace
 • zamezení zhoršení nepříznivé sociální situace

Naplněním cílů rodinné poradny by mělo být dosaženo takového stavu, kdy klient se umí orientovat ve své situaci, zná své možnosti řešení, je schopen posoudit důsledky svého rozhodnutí a umí přijmout zodpovědnost za řešení své situace.

 

Cílová skupina

Obecné vymezení cílové skupiny:

Služby PORADNY PRO RODINU jsou určeny osobám bez omezení věku, které se potýkají s problémy dotýkajících se jejich partnerských a rodinných vztahů
a ovlivňující nějakým způsobem vývoj a výchovu dětí těchto osob nebo děti samotné.

Okruh osob, kterým službu nelze poskytnout:

 • osobám nacházející se v zákazu kontaktu s uživateli (soudní rozhodnutí), lze-li tyto osoby zcela jasně identifikovat
 • osobám, které nezvládají mluvenou nebo psanou komunikaci v českém nebo slovenském jazyce a nejsou schopni si zajistit tlumočník či jiný vhodný zástup.

 

image

Zásady

Bezplatnost

Bezpečné prostředí

Rovný přístup

Respekt

Profesionalita

Nabídka služeb

 • Poradenství probíhající jako rozhovor se sociálním pracovníkem, který poskytuje informace a usnadňuje zorientovat se v nelehké situaci.
 • Rodinnou či individuální terapii, která probíhá jako sezení zaměřené na rodinné vztahy či funkčnost rodiny. Může být vedena jedním či dvěma terapeuty (muž a žena) dle potřeb uživatelů.
 • Nácvik sociálních dovedností ve formě individuálního či skupinového sezení, kdy si účastníci osvojují dovednosti v oblasti komunikace, zvládání emocí, dodržování pravidel aj.
 • Skupinová sezení, která probíhají jako setkávání dospělých či dětí s podobnými problémy. Skupina přináší možnost sdílet své problémy a zároveň také poznat jiné úhly pohledu a názory.
image

PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství

Podporují nás