PORADNA PRO RODINU Havířov

 

Místo poskytování služby

Opletalova 4/607, 736 01  Havířov-Šumbark

Doba poskytování služby

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

Pondělí:               08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Úterý:                  08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 – pro objednané

Středa:                08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 – pro objednané

Čtvrtek:               08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Pátek:                 

 

Kapacita

Okamžitá kapacita 1 uživatel.

Cena

Zdarma

Kontakt

prorodinu@slezskadiakonie.cz, 732 804 353

Tisková zpráva

Tisková zpráva 1/2020

Tisková zpráva 2/2020

Tisková zpráva KI 1/2020

Tisková zpráva KI 2/2020

Tisková zpráva 1/2021

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním PORADNY PRO RODINU je napomáhaní osobám s řešením jejich nepříznivé sociální situace v rámci partnerských mezilidských vztahů a rodin z Moravskoslezského kraje prostřednictvím bezplatného odborného sociálního poradenství, sociálně terapeutické činnosti a mediace. Záměrem a posláním této poradny je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní bezplatnou pomoc tak, aby nacházeli řešení svých obtížných situací a mohli tak pracovat na zlepšení kvality jejich života.

Definice nepříznivé sociální situace:

 • konfliktní soužití partnerů, partnerské neshody (ale nejedná se o DN) v rodinách s dětmi
 • konfliktní soužití jednotlivce v rodině – jednotlivec má v rodině problém, chce ho řešit, avšak rodina nemá potřebu řešit situaci, která může ovlivnit výchovu a vývoj dětí v rodině
 • mezigenerační konflikty, rodinné vztahy ovlivňující děti v rodině
 • obtížná výchova dětí ovlivňující kvalitu soužití v rodině

 

Cílová skupina uživatelů

Obecné vymezení cílové skupiny:

Služby PORADNY PRO RODINU jsou určeny osobám bez omezení věku, které se potýkají s problémy dotýkajících se jejich partnerských a rodinných vztahů
a ovlivňující nějakým způsobem vývoj a výchovu dětí těchto osob nebo děti samotné.

Okruh osob, kterým službu nelze poskytnout:

 • osobám nacházející se v zákazu kontaktu s uživateli (soudní rozhodnutí), lze-li tyto osoby zcela jasně identifikovat
 • osobám, které nezvládají mluvenou nebo psanou komunikaci v českém nebo slovenském jazyce a nejsou schopni si zajistit tlumočník či jiný vhodný zástup.

 

Hlavní cíle našich služeb

Cílem poradny je poskytnout odbornou radu a pomoc tak, aby došlo ke:

 • zlepšení nepříznivé sociální situace
 • zamezení zhoršení nepříznivé sociální situace

Naplněním cílů rodinné poradny by mělo být dosaženo takového stavu, kdy klient se umí orientovat ve své situaci, zná své možnosti řešení, je schopen posoudit důsledky svého rozhodnutí a umí přijmout zodpovědnost za řešení své situace.

 

Co můžeme nabídnout

 • Poradenství probíhající jako rozhovor se sociálním pracovníkem, který poskytuje informace a usnadňuje zorientovat se v nelehké situaci.
 • Rodinnou či individuální terapii, která probíhá jako sezení zaměřené na rodinné vztahy či funkčnost rodiny. Může být vedena jedním či dvěma terapeuty (muž a žena) dle potřeb uživatelů.
 • Nácvik sociálních dovedností ve formě individuálního či skupinového sezení, kdy si účastníci osvojují dovednosti v oblasti komunikace, zvládání emocí, dodržování pravidel aj.
 • Skupinová sezení, která probíhají jako setkávání dospělých či dětí s podobnými problémy. Skupina přináší možnost sdílet své problémy a zároveň také poznat jiné úhly pohledu a názory.

 

Zásady, které při poskytování našich služeb dodržujeme

 • bezplatnost
 • bezpečné prostředí
 • rovný přístup
 • respekt
 • profesionalita

Tuto službu v rámci dotačních projektů podporuje Statutární město Havířov.

Kdo nás podporuje

Sponzor