NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení

NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení

Adresa Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek (budova COOP, 1. patro) Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí 7 - 15, úterý 7 - 15, středa 7 - 15, čtvrtek 7 - 15, pátek 7 - 15 Služba je poskytována dle potřeb uživatelů v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin. Služba může být poskytována v případě potřeby uživatelů v době od 7 – 20 hodin
Kapacita Maximální okamžitá kapacita: 2
Kontakt
Bc. Silvie Pavelková, DiS. Vedoucí střediska 703 499 991 s.pavelkova@slezskadiakonie.cz
Linda Kovářová, DiS. Sociální pracovník 734 510 157 ap.fm@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Posláním služby NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení, je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením a s chronickým duševním onemocněním, tak aby mohli samostatně bydlet.

Cíle služby

Uživatel, který:

  • žije v domácím prostředí, a je v sociálním kontaktu,
  • žije způsobem života, který je srovnatelný s běžným životem,
  • se postupně v největší možné míře osamostatní, a tím sníží závislost na poskytované službě,
  • se běžně rozhoduje o každodenních záležitostech.

Cílová skupina

Středisko NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení, poskytuje službu lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, ve věku od 18 let, kteří:

  • jsou v nepříznivé sociální situaci,
  • mají zájem rozvíjet své dovednosti vedoucí k větší samostatnosti,
  • jsou natolik soběstační, že nepotřebují podporu každý den více jak 2 hodiny,
  • bydlí na území města Frýdek-Místek a okolních obcí s časovou dostupností maximálně 30 minut počítaje z autobusového stanoviště nebo vlakového nádraží ve Frýdku-Místku.
image

Zásady

Individuální přístup

Snažíme se poskytovat službu „šitou na míru“, uznáváme jedinečnost každého člověka. Průběh služby je s uživatelem individuálně plánován a zaměřen na dosažení cílů, které si uživatel zvolí, a jsou zároveň v souladu s cíli služby.

Respekt

K uživatelům přistupujeme s úctou, respektujeme jejich názory a vlastní rozhodnutí. Názory a potřeby uživatelů jsou pro nás důležité, chceme je znát a bereme je vážně.

Nabídka služeb

RODIČOVSTVÍ

Podpora v naplňování rodičovské role, nácvik vzájemné komunikace (rodič-dítě), nácvik základní péče o dítě, nácvik doprovázení dítěte, podpora ve výchově dítěte a porozumění jeho reakcím.

 

VZTAHY

Pomoc při navazování nových a udržování stávajících vztahů, nácvik společenského chování, řešení konfliktních situací, řešení rizikových situací a vztahů (toxických, ohrožujících), nácvik asertivního jednání. Podpora v partnerských, důvěrných, intimních, přátelských vztazích a vzájemném soužití.

 

ZDRAVÍ A PÉČE O SEBE

Podpora psychického i fyzického zdraví, podpora ve zdravém životním stylu a při dodržování léčebného režimu. Pomoc při využívání lékařské péče. Podpora při hospitalizaci a pomoc při řešení osobních záležitostí spojených s hospitalizací. Nácvik péče o sebe. Pomoc při obsluze a údržbě spotřebičů. Podpora a posilování zdravého vztahu k sobě, porozumění vlastním emocím.

 

SAMOSTATNÉ JEDNÁNÍ

Pomoc při pochopení významu a obsahu přijímaných a sdělovaných informací. Pomoc při jednání na úřadech a institucích. Nácvik komunikace (slovní, písemné, neverbální). Nácvik zodpovědnosti za své jednání, posilování schopnosti vybrat si mezi možnostmi. Pomoc při řízení o svéprávnosti a při orientaci v osobních údajích.

 

BYDLENÍ

Pomoc při používání a údržbě spotřebičů Nácvik bezpečného opuštění domácnosti a rozpoznání rizik. Pomoc při údržbě domácnosti, pravidelném úklidu, úklidu po malování, drobných opravách, používání vhodného nářadí. Podpora při nastavení osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti, nastavení plateb. Nácvik vaření.

 

PRÁCE

Podpora při orientaci na pracovním trhu a při hledání, udržení nebo změně zaměstnání.  Podpora při utvoření a formulování vlastní představy o pracovním uplatnění. Asistence na pracovišti (podpora při nástupu do práce, dodržování pracovních postupů a pravidel, schopnosti reagovat na zadání, požádat o radu/pomoc, zodpovědnosti za vykonanou práci, dodržování bezpečnosti práce, řešení problémů na pracovišti).

 

VYUŽÍVÁNÍ BĚŽNÝCH SLUŽEB

Podpora při využívání běžných služeb Doprovázení. Pomoc s každodenním/dlouhodobým/jednorázovým nakupováním Pomoc při vyžizování dávek a osobních dokladů. Nácvik samostatné docházky a pomoc při využívání dopravních prostředků včetně orientace v okolí.

 

VOLNÝ ČAS

Podpora při plánování a využívání volného času a při účasti na společenských, kulturních, spirituálních/náboženských, vzdělávacích aktivitách a programech.

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Pomoc při používání mobilního telefonu, notebooku, tabletu, internetových aplikací.

 

 

 

image

Fotogalerie

NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení

Podporují nás