Poradna rané péče MATANA

Poradna rané péče MATANA

Adresa Hlubčická 9, 794 01 Krnov. A dále v domácnostech rodin v okrese Bruntál, Opava a Nový Jičín. Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Terénní forma: pondělí až pátek 8:00 - 18:00 Ambulantní forma: pátek 8:00 -13:00
Kapacita 71 rodin
Kontakt
Telefon pro zájemce o službu 731 191 868 matana@slezskadiakonie.cz
Mgr. Veronika Židková vedoucí střediska 733 142 402 matana.vs@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte s odlišnostmi ve vývoji. Podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a využívání příležitostí běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

Cíle služby

 • Rodina, která se orientuje ve své situaci a v potřebách svého dítěte.
 • Rodina, která dokáže rozvíjet a podporovat dítě podle jeho a svých možností.
 • Soběstačná rodina, která umí využít svých schopností a možností okolí.

Cílová skupina

Služba je určena rodinám s dětmi od narození do 7 let věku z okresu Bruntál, Opava, Nový Jičín, které vnímají odlišnosti ve vývoji svého dítěte.

 • s opožděným a odlišným vývojem (například v oblasti řeči, pohybu)
 • s mentálním, pohybovým a  kombinovaným postižením
 • s poruchou autistického spektra 
 • s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození
image

Zásady

Každá rodina je pro nás jedinečná, přistupujeme k ní na základě jejich aktuálních potřeb

Každá rodina je pro nás jedinečná, přistupujeme k ní na základě jejich aktuálních potřeb.

Jednáme s rodinou partnerským způsobem

Jednáme s rodinou partnerským způsobem.

Respektujeme soukromí a zvyklosti rodiny

Respektujeme soukromí a zvyklosti rodiny.

Nabídka služeb

Uživatel má právo využívat těchto úkonů (dle nabídky § 54 – zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.):

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte
 • individuální zaškolení rodičů do doporučených postupů práce s dítětem
 • návrh stimulačního programu a herní terapie
 • půjčování hraček, pomůcek, literatury
 • pomoc při přechodu do předškolního či školního zařízení
 • vzdělávání (semináře, besedy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora při kontaktech s rodinou, přáteli, sousedy atd.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání
 • podpora rodiny v době krize
 • zprostředkování setkání s ostatními rodiči

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • sociálně právní poradenství
 • zprostředkování kontaktů na odborníky
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • doprovod na jednání (k lékaři, do školy, na úřad)
image

Fotogalerie

Poradna rané péče MATANA

Podporují nás

logo MPSV
logo MSK
logo Bolatice
logo Bruntál
logo Bílovec
logo Horní Benešov
logo Háj ve Slezsku
logo Kopřivnice
logo Krnov
logo Město Albrechtice
logo Opava
logo Veřovice
logo Fulnek
Rýmařov
Vítkov
Hradec nad Moravicí
Nadace SIRIUS
Staré Město
Chvalíkovice
Kobeřice
Kozmice
Kružberk
Zátor
Lichnov
ORP Nový Jičín