Poradna rané péče MATANA

Poradna rané péče MATANA

Adresa Hlubčická 9, 794 01 Krnov. A dále v domácnostech rodin na Krnovsku, Bruntálsku, Opavsku, Vítkovsku, Rýmařovsku, Kravařsku, Hlučínsku a Novojičínsku. Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Terénní forma Pondělí: 8:00 – 18:00 Úterý: 8:00 – 18:00 Středa: 8:00 – 18:00 Čtvrtek: 8:00 – 18:00 Pátek: 8:00 – 18:00 Ambulantní forma Úterý 8:00 – 13:00
Kapacita 53 rodin
Kontakt
Veronika Danišová koordinátorka střediska 734 518 845 matana@slezskadiakonie.cz
Kontakt pro zájemce o službu 731 191 868
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte s odlišnostmi ve vývoji. Podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a využívání příležitostí běžného života a to především v domácím prostředí rodiny.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout: ZDE

Cíle služby

 • Rodina, která se orientuje ve své situaci a v potřebách svého dítěte.
 • Rodina, která dokáže rozvíjet a podporovat dítě podle jeho a svých možností.
 • Soběstačná rodina, která umí využít svých schopností a možností okolí.

Cílová skupina

Služba je určena rodinám s dětmi od narození do 7 let věku z okresu Bruntál, Opava, Nový Jičín, které vnímají odlišnosti ve vývoji svého dítěte.

 • s opožděným a odlišným vývojem (například v oblasti řeči, pohybu),
 • s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením,
 • s poruchou autistického spektra, 
 • s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození.
image

Zásady

Individuální přístup

Každá rodina je pro nás jedinečná, přistupujeme k ní na základě jejich aktuálních potřeb.

Bezpečí

Jednáme s rodinou partnerským způsobem.

Respekt

Respektujeme soukromí a zvyklosti rodiny.

Nabídka služeb

Uživatel má právo využívat těchto úkonů (dle nabídky § 54 – zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.):

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte
 • individuální zaškolení rodičů do doporučených postupů práce s dítětem
 • návrh stimulačního programu a herní terapie
 • půjčování hraček, pomůcek, literatury
 • pomoc při přechodu do předškolního či školního zařízení
 • vzdělávání (semináře, besedy)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora při kontaktech s rodinou, přáteli, sousedy atd.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání
 • podpora rodiny v době krize
 • zprostředkování setkání s ostatními rodiči

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • sociálně právní poradenství
 • zprostředkování kontaktů na odborníky
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • doprovod na jednání (k lékaři, do školy, na úřad)
image

Fotogalerie

Podporují nás

Bruntál
Hradec nad Moravicí
Opava
Bolatice
Chuchelná
Horní Benešov
Příbor
Ryžoviště
Logo
Nový Jičín
Logo
Logo
Krnov
Šenov