ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Beskydská 142,  741 01  Nový Jičín-Žilina

Provozní doba

Provoz střediska je nepřetržitý, asistenční služby jsou poskytovány od 6:30 do 22:00,  kdy je v chráněném bydlení ARCHA přítomen pracovník poskytovatele. Vedoucí služby může rozhodnout, že v případě potřeby bude nastavena noční služba.
Kapacita střediska je 17 uživatelů.

Kapacita služby

Kapacita střediska je 17 uživatelů.

Kontakt 

e-mail: archa.nj@slezskadiakonie.cz

tel. 734 643 233, 733 142 411

Dokumenty
ke stažení

Žádost o umístění do služby ZDE

Úhradovník ZDE

Plán návštěv a vycházek ZDE

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta. Klienty vedeme a připravujeme je k tomu, aby byli dříve nebo později schopni vést samostatný život ve své domácnosti.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=xSCt6mvlc0M

 

Cílová skupina

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují podporu v oblastech bydlení, stravování, hospodaření, cestování, využívání volného času a udržování sociálních kontaktů.
Věková hranice pro vstup do služby je 18 – 60 let.
Služba nemůže být poskytnuta osobám s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby - s potřebou intenzivní 24 hodinové podpory. Služba rovněž nemůže být poskytnuta lidem, kteří nezvládají respektovat pravidla společného soužití v komunitě. Obsahem služby není podávání léků, podávání stravy, nepřetržitý dohled.

 

Cíle služby

1. Klient, který samostatně zvládá péči o domácnost a sebe samotného.
    - to znamená: pečuje o domácnost, dokáže hospodařit s penězi, dokáže si nakoupit, uvařit, vyprat, dokáže si vyřídit osobní záležitosti, umí pečovat o sebe a o své zdraví

2. Klient, který se orientuje kolem svého bydliště, využívá běžné služby jako je pošta, kadeřník, obchody a rozvíjí a zachovává vztahy s rodinou a přáteli

3. Klient se umí rozhodovat a zodpovídá za důsledky svých rozhodnutí, zná svá práva a své povinnosti.
    - to znamená: s klienty vedeme a přehráváme situace, které běžně přináší život, individuálně s klienty probíráme potřebné situace,

4. Klient v aktivním věku chodí do školy, do práce a tráví svůj volný čas tak jako je běžné pro jeho vrstevníky.
    - to znamená: chceme, aby klienti měli podobné povinnosti jako každý běžný člověk, jedná se o pravidelnost v denním rytmu, dostávají se mezi lidi, své vrstevníky a aktivně se realizují v
    oblastech, které jsou pro klienta potřebné  

5. Klient v seniorském věku má v chráněném bydlení prostor pro běžné činnosti a své záliby.
    - to znamená: uzpůsobíme podmínky bytu pro život seniora, případně zajistíme potřebné návazné služby (pečovatelskou službu, domácí péči, domácí hospic)

 

Zásady naší služby

Zásada individuálního přístupu
S klienty pracujeme individuálně, známe jejich životní příběh, potřeby a přání.

Zásada partnerství
Máme svobodné a bezpečné prostředí pro komunikaci. Dbáme na srozumitelnost sdílených a předávaných informací. Zpětně ověřujeme, že nám klienti rozumí.

Zásada přiměřené podpory
Klientům poskytujeme tolik podpory, kolik potřebují, společně respektujeme přirozené riziko.

Zásada týmové spolupráce
Jako tým si uvědomujeme důležitost jednotného přístupu ke klientům. V rámci týmu spolupracujeme na řešení pracovních otázek, sdílíme zkušenosti a dodržujeme týmová rozhodnutí.

 

Poskytované služby

•    Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Klienti se stravují samostatně nebo s podporou asistenta. Asistent dopomáhá při sestavování jídelníčku, při objednávce jídla od dodavatelské firmy, při plánování a realizaci nákupů, uložení potravin, při přípravě pokrmů.

•    Poskytnutí ubytování a pomoc při zajištění chodu domácnosti
Poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích v bytech pro 1 – 3 klienty. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (klienti mají klíče od svých pokojů a vstupních dveří bytu, v pokoji uzamykatelné skříně).
Klienti si své pokoje mohou dovybavit a případně dodekorovat dle svých představ. Klientům jsou k dispozici společné prostory (společný obývací pokoj, kuchyňka s jídelnou, zahrada s posezením) atd. Po dohodě mají klienti přístup na PC s Internetem.

•    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Asistenti poskytují podporu a motivaci při vyhledání, zprostředkování a využívání volnočasových aktivit - například zprostředkování kontaktu na různé zájmové aktivity, pomoc při nalezení přátel v přirozeném prostředí (v dané lokalitě, městě) a při navázání a udržení kontaktu s přáteli, spolupracovníky, známými.
A dále nácvik konkrétní činnosti dle individuálního plánu a cíle klienta. Může jít o tyto oblasti: vaření a hospodaření, porozumění návodu na použití domácího spotřebiče, nácvik telefonování, práce s PC a s internetem a obdobnými komunikačními prostředky, nácvik a podpora při řešení nenadálých situací (nouzové a havarijní situace), nácvik komunikačních dovedností, jednání na úřadech.
V oblasti vzdělávání jde o podporu při dojednání školní docházky, dopomoc se školní přípravou, nácvik cesty do a ze školy.
V oblasti partnerských vztahů - podpora při řešení partnerských vztahů, vytvoření prostoru pro setkávání s přáteli v rámci bydlení i mimo něj.
V oblasti podpory při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu jde zejména o  nácviky vstávání, nácvik cestování, nácviky pohovorů, psaní životopisů. Zprostředkování kontaktu na jiné služby (např. agentury práce, chráněné dílny apod.)

•    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Podpora a pomoc při vyhledávání informací o běžně dostupných službách různými způsoby (internet, telefon, osobně) podle přání klienta a podpora a pomoc s navázáním kontaktu s běžně dostupnou službou (pošta, kadeřník, obchod atd.).
Pomoc a podpora při kontaktu, jednání, komunikaci s rodinou a přáteli.

•    Sociálně terapeutické činnosti
Činnosti související s individuálním plánem klienta  - šetření a mapování potřeb, individuální plánování, průběžné a závěrečné vyhodnocení plánů, hodnocení spolupráce, motivační rozhovory, podpůrné rozhovory, šetření a vyhodnocení rizik a protikrizové plánování.

•    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pomoc a podpora v jednání na úřadech a institucích (úřad práce, banka, pošta, lékaři atd.), porozumění sdělovaným informacím.
Podpora při dodržení sjednaných termínů ve věci vyřizování běžných záležitostí - návštěv lékařů, jednání na úřadech, v bance atd. Pomoc a podpora při administrativě spojené s jednáním s úřady, při zjišťování informací, které souvisí s jednáním v běžných záležitostech.

•    Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Nácvik, dohled, podpora či pomoc při úkonech osobní hygieny (týká se celkové hygieny, nákupu hygienických potřeb, získávání a udržení správných hygienických návyků, v případě potřeby klienta zajištění osobní    hygieny).
Nácvik, dohled, podpora či pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí, česání, úprava vlasů, stříhání a úprava nehtů).
Pomoc při použití WC (nácviky, dohled a podpora při používání toalety klientem, jakož i pomoc při používání toalety klientem).
Pomoc při použití WC (nácviky, dohled a podpora při používání toalety klientem, jakož i pomoc při používání toalety klientem).

 

Kapacita

Kapacita je 17 klientů. Bydlení máme skupinové a individuální. Skupinové bydlení se skládá z 5 bytů, v každém bytě bydlí 3 klienti. Služba je rovněž poskytována v bytě v běžné bytové zástavbě města, a to formou individuálního chráněného bydlení. V bytě bydlí 2 klienti.

 

Doba a cena poskytované služby

Ubytování je poskytováno celoročně, nepřetržitě. Asistenční služby jsou poskytovány od 6:30 do 22:00, kdy je v chráněném bydlení ARCHA přítomen pracovník poskytovatele. Vedoucí služby může rozhodnout, že v případě potřeby bude nastavena noční služba. V případech havárie či krize se postupuje podle pravidel k nouzovým a havarijním situacím. Úhrada za služby je uvedena v aktuálně platném Úhradovníku.

 

Technické řešení objektu, historie

Chráněné bydlení Archa je otevřeno od 1.1. 2011. Objekt patří městu Nový Jičín, Slezská diakonie jej má ve výpůjčce. Pět bytů je umístěno do objektu bývalé základní školy. Každý byt má v rámci budovy vlastní vchod, sociální zařízení, kuchyňku a obývací prostor + dva pokoje (jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový). Klientům je dále k dispozici společný obývací pokoj, jídelna s kuchyňkou, místnost s PC. Budova je situována na kraj obce Nový Jičín-Žilina a je obklopená travnatou zahradou s venkovním posezením. Objekt je upraven bezbarierově, součástí je evakuační lůžkový výtah.


Realizované projekty 

Důstojné bydlení pro klienty chráněného bydlení ARCHA Nový Jičín – úprava interiéru
budovy za účelem redukce dvoulůžkových pokojů

S podporou Moravskoslezského kraje (konkrétně Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020) jsme mohli v první polovině roku 2021 provést v chráněném bydlení ARCHA Nový Jičín následující stavební úpravy: bývalý velký obývací pokoj byl příčkami rozdělen na 3 místnosti - dva pokoje pro klienty a společnou kuchyňku. Bývalé společné WC se sprchou bylo upraveno následovně: původní vchod ze společné chodby byl zazděn, následně byl probourán nový vchod z kuchyňky. Rovněž bylo dispozičně změněno umístění sprchového koutu, WC i umyvadla. Místnost, která byla dříve využívána jako skladiště, rekonstrukcí neprošla, ale byla vyklizena a slouží v rámci tohoto nového bytu jako třetí pokoj pro klienta.

Díky výše uvedenému jsme stávající počet 5-ti dvoulůžkových pokojů mohli zredukovat na 2 a počet jednolůžkových pokojů jsme z počtu 5-ti mohli navýšit na 11.


Oprava záložního zdroje a nefunkční klimatizace výtahu

V roce 2019 jsme realizovali s podporou Moravskoslezského kraje projekt s názvem „Oprava záložního zdroje a nefunkční klimatizace výtahu“. Tento projekt byl realizován v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019.

Moc děkujeme Moravskoslezskému kraji za jeho podporu, díky které bylo možno havarijní stav záložního zdroje výtahu opravit a záložní zdroj je díky domu opět plně funkční.

 


Pořízení klimatizace do dvou místností chráněného bydlení ARCHA Nový Jičín
s podporou firmy Hanon Systems Autopal  

V roce 2019 jsme mohli díky podpoře firmy Hanon Systems Autopal vybavit jeden byt klimatizací. 

Dvoupatrová budova se skládá z celkem 5-ti bytů. V přízemí se nachází jeden byt, v 1. patře dva byty a rovněž 2 byty jsou v 2. patře.
2. patro bylo původně půdou, teprve při rekonstrukci před devíti lety byla půda přebudována na dva podkrovní byty.  V teplotně nadprůměrných měsících je pobyt v nich pro klienty velmi nepříjemný a vyčerpávající.
Díky firmě Hanon Systems Autopal jsme mohli jeden byt vybavit klimatizací, kdy pobyt v rozumně vychlazené místnosti má pozitivní vliv na pohodu, komfort a výkonnost jak klientů, tak i  pracovníků. 

Moc si Vaší podpory vážíme a děkujeme za ni!!!  


Pořízení klimatizace do jedné místnosti chráněného bydlení ARCHA Nový Jičín
s podporou firmy Erik Blažek – servis a prodej chlazení 

Díky podpoře firmy Erik Blažek – servis a prodej chlazení jsme v průběhu roku 2019 mohli i jeden pokoj druhého bytu na 2. patře vybavit klimatizací.

Moc si Vaší podpory vážíme a děkujeme za ni!!!  


V roce 2019/2020 nás finančně podpořili

MPSV
Moravskoslezský kraj
Město Nový Jičín
Město Kopřivnice
Hanon Systems Autopal
Erik Blažek - Servis a prodej chlazení
OÚ Ženklava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se našim dobrovolníkem. 

Lidé v chráněném bydlení Archa budou žít ve větším soukromí.

Sílu koní poznali obyvatelé chráněného bydlení Archa, i ti na vozíčku.

Představení služby ARCHA Nový Jičín.


 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor