ELIADA Brno, osobní asistence

 

Místo poskytování služby

Kamenná 11, 639 00 Brno - Štýřice

Doba poskytování služby

provozní doba

pondělí - čtvrtek: 8:00 - 16:00 hodin

pátek: 8:00 - 14:00 hodin

Kapacita

Okamžitá kapacita osobní asistence: 8 klientů

Cena

100,- Kč za hodinu v pracovní dny od 6.00 do 22.00. V ostatních hodinách, o víkendech a svátcích výše úhrady činí 130,- Kč za hodinu.

Ceník služeb ke stažení zde.

Kontakt

Mgr. Jana Buchtová, vedoucí Střediska ELIADA Brno: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz, 734 437 319

www.sdbrno.cz 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Informace o zpracování osobních údajů k Svépomocně - rodičovských skupin

 

MOZAIKA Slezské diakonie - služby úseku Brno 

 

 

Poslání

Posláním střediska ELIADA Brno je prostřednictvím osobní asistence podporovat děti a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. 

 

Cíle

Obecným cílem služby je umožnit lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením žít běžný život a využívat všechny příležitosti. 

Konkrétní cíle: 

  • Cílem služby je klient, který vyrůstá a žije v domácím prostředí (klient celoročně nevyužívá pobytové služby, žije ve svém přirozeném prostředí).
  • Cílem služby je klient, který má naplněné své životní potřeby (potřeba osobní hygieny, samostatného pohybu, stravy, běžné péče o sebe, péče o domácnost, kontaktu se svým společenským prostředím, potřeba seberealizace, potřeba zdraví a bezpečí, potřeba hájení svých oprávněných zájmů) a realizuje své osobní zájmy.
  • Cílem služby je klient, který funguje samostatně a soběstačně v maximální možné míře s ohledem na své zdravotní omezení (získal vědomosti, rozvinul své schopnosti a dovednosti v naplňování svých potřeb).Pro koho je služba určena

Cílovou skupinou střediska ELIADA, osobní asistence jsou děti a dospělí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 1-40 let, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby.

 

Jak je služba poskytována

Osobní asistenci poskytujeme terénní formou v přirozeném prostředí klienta. Osobní asistenci poskytujeme klientům z cílové skupiny nepřetržitě, avšak převážně v pracovních dnech, podle potřeb klienta i v nočních hodinách a o víkendech.

Pokud ke klientovi chodí více osobních asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu osobní asistence u konkrétního klienta. Tomu klient může sdělovat všechny své potřeby, vytvoří spolu individuální plán péče, kde si klient formuluje cíle, kterých chce dosáhnout, apod.
 

Fotogalerie