VÁNOČNÍ AKCE PRO KLIENTY A JEJICH RODINY

V prosinci, jako již tradičně, se uskutečnila v DUHOVÉM DOMĚ Ostrava vánoční akce pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky.
Akce byla zahájena společným tvořením v dílnách, kde pod rukama klientů a našich pracovníků vznikaly krásné  vánoční dekorace a výrobky.
Program pokračoval vánočním koncertem, jehož hlavními hvězdami byli naši klienti, kteří odhalili svůj talent pěvecký, hudební či recitační. Jedna z našich klientek dokonce pro tuto příležitost složila krásnou vánoční báseň. 
V průběhu koncertu se k našim klientům připojila také mladá umělkyně ELIS (Eliška Mrázová). Její pěvecké vystoupení spolu s klienty bylo nezapomenutelným zážitkem pro všechny! 
Všem vystupujícím, a zejména ELIS, která vystoupila bez nároku na honorář, patří náš velký DÍK! 
Vánoční akce byla zakončena společným posezením a konzumací připravených dobrot.

Za finanční podporu této akce děkujeme sponzorům – společnosti ESSAT CZ s.r.o. a společnosti IPO PRIMO s.r.o.

Odkazy:

ESSAT CZ s.r.o.

 

 

 

IPO PRIMO s.r.o.