EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo poskytování služby

 

 

Kontaktní údaje

 

U Jičínky 25 a Pod Lipami 19, 741 01 Nový Jičín,
Kunín 276 - zahradnictví

Gabriela Lhotská, vedoucí střediska
tel. 734 366 561
email: g.lhotska@slezskadiakonie.cz

Mgr. Kateřina Ryšková, koordinátor střediska
tel. 703 872 222
email: effatha.sp@slezskadiakonie.cz

středisko: tel. 734 416 302

Doba poskytování služby

Pondělí - pátek: 7:30 - 15:30 hod.

Kapacita

23 klientů (denní kapacita)

 

Cena

Bez úhrady

Kalendář akcí

.... 2021 ZDE

 

Dokumenty ke stažení

Leták EFFATHA Nový Jičín - ZDE

Žádost o přijetí - ZDE

Informace o službě - ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k uzaveřní smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny pomáhají lidem s mentálním a kombinovaným postižením naplňovat běžné povinnosti každého člověka – tzn. mít pravidelnost v denním rytmu, dopoledne jít „do práce“, být v kolektivu lidí a aktivně se realizovat, něčemu novému se naučit.

Samotní uživatelé říkají: „Dílny pro mě hodně znamenají, je to moje práce. Nemůžeme už bez dílny být, učíme se tady různým věcem a tím i trpělivosti. Bez dílen bych už neměl žádnou radost v životě. Žijeme jako ostatní – zdraví – lidé.“

Poslání

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků vedoucích k pracovnímu uplatnění.Cílem je získat nebo udržet soběstačnost a nezávislost na pomoci druhých lidí.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=erLMyhoVYOY

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, lidé s poruchami autistického spektra, kteří v současné době nepracují na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Maximální věková hranice pro využívání služby je 65let

 

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhého člověka v oblasti soběstačnosti (sebeobsluha, stravování, hygiena atd.).
 • Lidé, kteří potřebují trvalou, intenzivní pomoc při všech pracovních činnostech. Potřebují trvalou přítomnost 1 pracovníka: na1klienta.

 

Kapacita střediska

Nový Jičín 

23 osob: 18 klientů s mentálním či kombinovaným postižením

                 5 klientů s poruchami autistického spektra

Cíle

 • klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • klient připravený na pracovní začlenění, na přechod do chráněného zaměstnání, případně na otevřený trh práce
 • klient samostatný ve svém rozhodování, zná svá práva, povinnosti
 • klient, který je soběstačný
 • klient, který se seberealizuje

 

Principy poskytování služeb

 • Podporujeme a respektujeme osobnost klienta, jeho práva.
 • Klient je tím, kdo rozhoduje o průběhu poskytování služby, pracovník mu poskytuje podporu pro samostatné rozhodování. Ve všech oblastech se řídíme pravidlem, že cokoli klient zvládne, neděláme za něj.
 • Klientům předáváme informace tak, aby jim rozuměli (o průběhu poskytování sociální služby, o svých právech, možnostech, atd.).
 • Klademe důraz na to, aby nedocházelo ke stigmatizaci osob se zdravotním postižením (předsudky a negativní hodnocení), boříme bariéry.
 • Nenahrazujeme využívání přirozených služeb a společenských zdrojů, klademe důraz na sociální začleňování klientů.
 • Otevřenost služby – přijímáme dobrovolníky, studenty na praxe, spolupracujeme se školami a dalšími sociálními službami. Jsme otevřeni službám, které se transformují, jsme návaznou službou pro pobytové služby s klienty se zdravotním postižením.
 • Pružnost služby – flexibilně reagujeme na potřeby klientů, v rámci provozních možností upravujeme a zlepšujeme zázemí poskytované služby, reagujeme na grantové výzvy, hledáme nové možnosti pro zlepšení kvality poskytované služby.

 

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny nabízí:

Pracovně terapeutické aktivity, které probíhají ve 4 dílničkách:

 • textilní-korálkové
 • košíkářské-tkalcovské-dřevařské
 • keramické-drátenické
 • zahradnické

Dále nabízí:

 • základní sociální poradenství, individuální konzultace
 • možnost stravování – zajištění obědů
 • setkávání s vrstevníky
 • hraní maňáskového divadla  https://youtu.be/luWCCCbb5o4
 • cvičné praxe

S čím můžeme pomoci:

 • připravit se do „opravdové práce“.
 • být zodpovědný.
 • dodržovat pravidla.
 • být trpělivý, pečlivý.
 • jak mluvit s ostatními.
 • hospodařit s penězi.
 • najít nové možnosti ve svém životě.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována zdarma, bez úhrad.

Klient hradí pouze odebrané obědy v případě, že v rámci dílen využije stravování.

 

Sponzoři

Provoz sociálně terapeutických dílen je hrazen ze státních dotací MSK, dotací měst a obcí, ze kterých klienti přichází, ze sponzorských darů a grantů různých firemních nadací.

 

Podporují nás

Moravskoslezský kraj, Město Nový Jičín, Město Kopřivnice, Město Odry, Město Studénka, Obec Bordovice, Město Příbor, Město Fulnek, Obec Šenov u Nového Jičína

 

Projekty střediska

2020

Město Nový Jičín 

"Handicap, partnerství a sexualita"

Díky finanční podpoře Města Nový Jičín, jsme mohli vzdělávat pracovníky v sociálních službách v problematice "Sexuality osob s mentálním postižením", mohli jsme realizovat pravidelná skupinová supervizní setkávání pro naše pečující i jednotlivé služby, uspořádali jsme besedu pro rodiče a opatrovníky na dané téma a nakonec jsme nabídli a realizovali individuální supervize těm, kteří cítili potřebu sdílet své otázky a problémy, které řeší při každodenní péči o své blízké.

 


2019

Moravskoslezský kraj 

"Důstojnost a profesionalita - SPOKOJENOST „nade vše“

Finanční dotace přispěla k vybudování stropního zvedacího systému na 2 toaletách v rámci 2 detašovaných pracovišť: U Jičínky a Pod Lipami, čímž došlo k zajištění poskytování kvalitní péče, důstojného prostředí, splnění zákonných podmínek pro poskytování sociálních služeb. Projekt otevřel možnosti dalším klientům, kteří jsou imobilní a jsou schopni služby využívat a tím se třeba posunout i k pracovnímu procesu na trhu práce.  

 

Moravskoslezský kraj 

"Vytvoření podmínek (zázemí) pro vznik budoucího sociálního podniku"

Individuální dotace Moravskoslezského kraje pomohla vytvořit podmínky pro vznik budoucího soc. podniku, který se bude zabývat chovem včelstva, zpracováním medu a dalších produktů. Byl zakoupen obytný kontejner, který byl realizován “na míru” dle konkrétních požadavků. Projekt je realizován v obci Kunín, obytný kontejner jako zázemí pro zpracování medu a uskladnění potřebných pomůcek je umístěn v prostorech zahradnictví p.Kubálka (zde má jedno ze středisek sociálních služeb Slezské diakonie pronajaty prostory). Byly pořízeny veškeré potřeby a doplňy, příslušenství pro chov včel (ochranné pomůcky, rámečky, mezistěny, medomet, nádoby, sklenice, kombinézy, krmítko  atd.) 

V rámci projektu byl zaměstnán člověk se zdravotním postižením.  

 


2018

 

TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme

"Pojďte děti na pohádku"

Cílem projektu bylo boření bariér, předsudků a začlenění do místní komunity. Díky finanční podpoře jsme mohli vytisknout další omalovánky pro děti a zakoupit nový fotoaparát, díky kterému budeme moci zachytit naše společné chvíle. DĚKUJEME.

 

 


BETON Brož s.r.o., PRVNÍ KLUBOVÁ

"Vyvýšené záhony"

Díky podpoře firmy BETON Brož s.r.o., První klubová a jednotlivých osob jsme mohli zakoupit vyvýšené záhony, díky kterým mohou nači klienti zahradničit. Většina z našich klientů má zhoršenou mobilitu a tak běžné záhony jsou pro ně velice náročné a pro mnohé z nich nemožné pro jakoukoli práci. V zahradnictví pěstujeme vše, co můžeme nadále využít pro další zpracování, např. ovoce na džemy, bylinky na masti a sirupy, zeleninu pro spotřebu nebo na šťávy apod.. DĚKUJEME, konečně "to stojí za to".

 

 


HANON SYSTEMS AUTOPAL s.r.o.

"Rekonstrukce zázemí zahradnické dílny"

Díky finanční podpoře 50 000Kč od firmy HANON SYSTEMS AUTOPAL s.r.o. z Nového Jičína jsme mohli vylepšit naše zázemí zahradnické dílny. Konečně máme nové dveře a vlastní hygienické zázemí. MOC děkujeme.

 

 


Moravskoslezský kraj

"VSTŘÍC KE KVALITNÍMU POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY", pořízení softwaru

V dnešní moderní době, kdy dochází k rozvoji moderních technologií jsme mohli díky finanční podpoře 80.000Kč Moravskoslezského kraje, zakoupit software a tím zjednodušit a zkvalitnit poskytování naší služby. Zároveň jsme mohli zakoupit 3 nové počítače pro pracovníky, aby tak mohlo dojít k plnému využívání softwaru a propojení jednotlivých detašovaných pracovišť. Děkujeme.


2017

 

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny děkují MAS Lašsko z.s. za finanční dar 4000Kč. Díky penízkům budeme moci nechat vytisknout originální omalovánky pro děti, které děti dostanou při divadelním vystoupení maňáskového divadla střediska. Omalovány namalovala paní Daniela Kotalová, principál divadla. Velký dík i ji.

 


T-Mobile: "Mluvme spolu 2017"

projekt Maňáskové divadlo EFFATHA, „S divadlem do světa, divadlo pro všechny“

Díky finanční podpoře T-Mobile můžeme "bojovat" proti sociálnímu vyloučení lidí s mentálním postižením. Běžná populace stále nechápe smysl začlěňování, inkluze. Prostředkem projektu je divadlo. A kdy jindy začít než u malých dětí, které mohou vnímat člověka s handicapem jako běžnou součást svého života. Je nezbytné integraci aktivně podporovat. Děi si mohou vytvářet relevantní, nezaujaté postoje k osobám s handicapem,a přijmout tedy za svou i centrální myšlenku inkluze - že totiž být odlišný je normální.

Děkujeme T-Mobile.


2016

 

"Pracovní pobyt na farmě aneb MÁME NA TO?"

Děkujeme Městu Nový Jičín za finanční podporu 20 500Kč, díky které budeme moci realizovat projekt týdenního pracovního pobytu na farmě pro naše klienty. Tento pobyt se bude realizovat na přelomu měsíce května/června 2016. Díky projektu budou moci naši klienti rozšířit své pracovní dovednosti a zvýšit tak tím své možnosti uplatnění na trhu práce.

 

 


"Návštěva Národního divadla a hlavního města Prahy" 

Děkujeme Československé obchodní bance, a. s. za finanční podporu 4 295Kč, díky které můžeme pro naše klienty zajistit nezvyklé zážitky ve formě zajištění účasti na kulturních a společenských akcích. Plánujeme návštěvu Prahy, Národního divadla na podzim r.2016.

 


2015

 

"Nové možnosti - zpřístupnění dílny"

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční podporu projektu "Nové příležitosti - zpřístupnění dílny". Díky 140 000Kč jsme mohli opravit schodiště a zrekonstruovat nové prostory pro naše klienty v rámci zahradnické dílny. Rovněž děkujeme Zahradnictví pana Kubálka v Kuníně za finanční dar 60 000Kč, díky kterému jsme mohli tento projekt dofinancovat.


EFFATHA Nový Jičín,
U Jičínky 25, 741 01 Nový Jičín:


EFFATHA Nový Jičín,
Pod Lipami 19,  741 01 Nový Jičín:


Zahradnictví,
Kunín 276, 742 53  Kunín:


 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie