Poradna rané péče EUNIKA Karviná

 

Místo poskytování služby

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice

Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek

Provozní doba

Terénní služba se poskytuje v domácím prostředí rodiny v tyto dny:

Pondělí      8:00 - 17:30 hodin

Úterý         8:00 - 15:30 hodin

Středa        8:00 - 17:30 hodin

Čtvrtek      8:00 - 15:30 hodin

V případě zájmu je služba poskytována ambulantně v poradně po předchozí domluvě s poradcem ve výše uvedených dnech a hodinách.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby je 25 rodin.

Z toho pro město Frýdek-Místek 10 rodin, Karviná 8 rodin.

Kontakt

Vedoucí střediska: e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 761

Poradce rané péče: e-mail: poradce.rp@slezskadiakonie.cz, poradce.rp2@slezskadiakonie.cz

Poradce rané péče/sociální pracovník:: 739 684 916/739 583 204

Dokumenty ke stažení

Letáček služby ke stažení ZDE

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

 

Cíle služby

Hlavním cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Nalézt nejvhodnější postupy pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace.

Řešit problematiku školní a předškolní výchovy dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám se získáním potřebných dávek a kompenzačních pomůcek, které jim usnadní každodenní život.

Rovněž chceme být pro rodiny oporou v potřebě získávání kontaktů na odborníky, specialisty a případné spolky, ve kterých se mohou vzájemně sdružovat.

 • rodina umí rozpoznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte
 • u dítěte jsou aktivně rozvíjeny oblasti vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky, socializace aj.
 • rodina má vyřešenu problematiku předškolní a školní výchovy
 • rodina má vyřízené potřebné sociální dávky
 • rodina získala potřebné kompenzační pomůcky a kontakty na odborníky a jiné osoby

Rozvojový cíl služby: Veřejnost je informována o problematice péče o děti se zdravotním postižením.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let.  

Jedná se o: 

dítě s mentálním, s tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující), 

dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha), a rodiny, kterým se vývoj jejich dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit, 

rodiny, kterým se vývoj jejich dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit.

Komu neposkytujeme službu

Služby rané péče neposkytujeme rodinám s dítětem, které mají jen:

 • zrakové postižení
 • sluchové postižení
 • poruchu řeči a výslovnosti
 • duševní onemocnění (neurotické, emoční, tikové poruchy a deprese, aj.)
 • chronické onemocnění (respirační, diabetes…)
 • kombinace výše uvedených postižení
 • smyslové postižení, které znemožňuje vnímání podnětů z vnějšího prostředí

Dále službu nemůžeme poskytnout, když:

 • je naplněná kapacita (zájemce vedeme v evidenci žadatelů a v případě zájmu mu doporučíme jinou službu)
 • zájemce žádá službu, kterou neposkytujeme (doporučíme vhodnou službu)
 • osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Poradna rané péče EUNIKA v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy

 

Základní činnosti

 • Posouzení situace rodiny a dovedností dítěte, zjištění potřeb rodiny.
 • Poradenství rodině i dalším blízkým osobám (např. v oblasti vývoje dítěte, kompenzačních pomůcek, sociálních dávkách aj.).
 • Podpora a posilování úlohy rodičů (dále také vždy i pečujících osob) a jejich dovedností v oblasti péče o dítě.
 • Podpora soudržnosti rodiny.
 • Vzdělávání rodičů (semináře, zapůjčení literatury, předávání potřebných informací aj).
 • Ukázka programů a technik, které podporují vývoj dítěte.
 • Podpora při nácviku a upevnění dovedností dítě v různých oblastech, např. vědomostí, komunikace, myšlení aj.
 • Pomoc a podpora rodiny v jejich společenském a kulturním životě (volnočasové aktivity, společenské akce, setkání rodičů aj.).
 • Podpora a pomoc při výběru mateřské a základní školy.
 • Zajištění kontaktů na odborníky v různých oblastech (zdravotnictví, sociální dávky aj.).
 • Naslouchání rodinám.
 • Pořádání setkání a kurzů pro rodiny (výměna zkušeností, nové poznatky).
 • Pomoc při komunikaci rodiny s veřejností (např. s úřady).
 • Podpora svépomocných aktivit rodin.
 • Možnost doprovodu rodiny při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem aj.


Fakultativní (činnosti mimo povinnost ze zákona) činnosti Poradny rané péče EUNIKA

 • Zapůjčení speciálních pomůcek a hraček.

 

Zásady poskytování služby

 • Důstojnost
 • Individuální přístup
 • Partnerství
 • Respekt k soukromí
 • Nezávislost
 • Právo volby
 • Kontinuita péče
 • Princip přirozenosti prostření

 

Sponzoři

 • MPSV ČR
 • města Karviná, Orlová, Frýdek -Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Brušperk, Petřvald
 • obec Baška, Morávka, Žabeň

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor