HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby

Lázeňský park 463/12, 735 03  Karviná-Lázně Darkov

Provozní doba

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita služby

12 míst

Kontakty

Středisko

Tel. číslo: 731 420 016

Vedoucí střediska: Dana Koukolová

Tel. číslo: 737 789 720

E-mail: hosana@slezskadiakonie.cz 

Sociální pracovník: Ing. Tomáš Valek

Tel. číslo: 734 177 913

E-mail: sp.hosana@slezskadiakonie.cz

 

Webové stránky střediska

HOSANA Karviná

Informace pro návštěvníky střediska

Informace k návštěvám ve středisku platné od 15. 04. 2021

Informace o volném místu pro nového uživatele

Oznamujeme, že v současné době máme volné místo pro nového uživatele - ženu.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte sociálního pracovníka nebo vedoucí střediska (viz Kontakty).

Děkujeme.

 

Informace o zpracování osobních údajů pro účely jednání se zájemcem o sociální službu

Informace o zpracování osobních údajů pro účely poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby.

 

Cílová skupina

Služby poskytujeme ženám a mužům od 18 let se střednímtěžkým mentálním postižením, kteří se převážně dokáží pohybovat bez pomoci druhé osoby, jejichž věk v době nástupu nepřevýší 55 let.

Služby neposkytujeme:

 • osobám nevidomým
 • osobám s úplnou ztrátou sluchu
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní choroby závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám trvale upoutaným na lůžko

 

Cíle služby

Cílem naší služby je uživatel, který dopomocí podle svých možností, schopností a potřeb zvládá:

 • osobní hygienu, stolování a péči o svůj pokoj
 • využívání běžných služeb v obci - kadeřník, lékař, obchod, kultura, sport, návazná sociální služba
 • tráví aktivně den
 • udržuje kontakt s rodinou, blízkými osobami a přáteli

Kapacita střediska HOSANA Karviná: 12 míst

V případě uvolnění naplněné kapacity přijímáme přednostně na základě evidované žádosti o přijetí v pořadníku žadatelů ty žadatele, kteří mají trvalé bydliště v Karviné.

 

Základní činnosti

Uživatelům poskytujeme na základě individuálního přístupu tyto služby:


Poskytnutí ubytování:

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení


Poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:      

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru


Pomoc při osobní hygieně:

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu          

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • volnočasové a zájmové aktivity


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob


Sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Pravidelné aktivity

Pracovníci poskytují podporu a pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Aktivizační činnosti v domově vedené jednotlivými pracovníky v sociálních službách:  tanec, cvičení, hraní na hudební nástroje a zpěv, pěstitelsví, rukodělné činnosti, vaření, setkávání mužů a žen, práce na počítači a s tabletem.

Za podpory pracovníků využívají uživatelé  běžně dostupné služby - navštěvují kino, restaurace, bazén, kulturní akce, jezdí na výlety a na výstavy.

 

Zásady

Službu poskytujeme uživatelům v Hosaně na základě těchto zásad:

 • individuální přístup - každému uživateli poskytujeme míru podpory podle jeho schopností a možností
 • respektování názoru uživatele- zapojujeme ho do rozhodování o jeho životě, o způsobu trávení času, reagujeme na připomínky
 • týmová spolupráce- pracovníci znají pracovní postupy a používají je jednotně, komunikují spolu

 

Sponzoři

MPSV, MSK,Statutární město Karviná, Město Orlová, obec Dětmarovice,  hypermarket TESCO
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor