DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář

 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba poskytování služby

Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 7,00 do 16,00 hod. 

Kapacita

Celková kapacita služby je 30 uživatelů.

Cena

Úhradovník ke stažení zde.

Žádost

Žádost o poskytnutí služby ke stažení zde.

Kontakt

Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz
 
Mgr. Lucie Pokorná, sociální pracovnice
mobil:   731 128 887
e-mail:  stacionar.ddo@slezskadiakonie.cz

Prodloužení termínu uzavření sociální služby denní stacionář: dokument ke stažení ZDE

Vážení klienti, opatrovníci,

v návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci vás žádáme o spolupráci a důsledné dodržování níže uvedených pravidel týkajících se vstupu a pohybu v rámci Duhového domu. Pomůžete nám tím předejít případným zdravotním a provozním komplikacím spojeným s nákazou našich klientů či zaměstnanců.

 • Do Duhového domu vstupujte jen, pokud se cítíte zdrávi a nejevíte příznaky virového respiračního onemocnění.
 • Do Duhového domu vždy vstupujte s pokrývkou nosu a úst (rouška, respirátor, šátek).
 • Po vstupu do Duhového domu proveďte desinfekci rukou.
 • Návštěvy na pobytovou část (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba) při vstupu do prostor Duhového domu použijte jednorázové návleky (k dispozici u každého vchodu).
 • V rámci návštěv na pobytové části (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba) se nezdržujte ve společných prostorách - návštěva probíhá na apartmánu klienta či na terase náležící k apartmánu.
 • Návštěvy jsou povoleny v max. počtu 2 osob u 1 klienta. V případě odlehčovací služby platí max. 2 osoby/1 apartmán.
 • V případě vašeho prokázaného kontaktu s covid-pozitivní osobou, nebo pokud jevíte příznaky nákazy COVID-19, prosíme, zdržte se docházky či návštěvy v Duhovém domě a neprodleně o situaci informujte vedoucí střediska.
 • Zákaz vstupu doprovodů klientů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen do prostor Duhového domu. Klient bude převzat odpovědným zaměstnancem sociální služby. Klientovi po příchodu bude změřena tělesná teplota - při teplotě 37,5°C a vyšší nebude umožněn klientovi vstup.

Děkujeme za spolupráci!


V Duhovém domě je pro pečující našich uživatelů realizován projekt “Podpora pečujících rodin” financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostravy.


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním denního stacionáře je podpora našich uživatelů ve smysluplném a aktivním trávení času vyplněného vzdělávacími, pracovně terapeutickými, volnočasovými, rehabilitačními a relaxačními aktivitami.

 • Snažíme se o to, aby byla naše služba co nejvíce individuální a do popředí kladla přání a potřeby našich uživatelů.
 • Služba je poskytována ambulantně, v pracovní dny od 7.00 do 16.00.
 • Uživatelé naší služby jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, nacházející se v nepříznivé životní situaci, ve věku 18 – 60 let, bydlící ve městě Ostrava a jejím okolí. Okamžitá kapacita uživatelů je 30.
 • Denní stacionář, jakožto součást DUHOVÉHO DOMU Ostrava, byl zřízen na základě projektu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v oblasti sociálních služeb v roce 2013.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

 

Cíle služby

 • Rozvoj, případně udržení stávajících znalostí, dovedností a soběstačnosti.
 • Podpora sociálního začleňování uživatelů do většinové společnosti.
 • Smysluplné a aktivní trávení volného času.

Zásady

 

 

1.    lidskost
2.    bezpečí
3.    partnerství
4.    odbornost
5.    křesťanské hodnoty

 

Cílová skupina

S ohledem na kvalitu poskytované služby a zadání projektu, se uživateli služby mohou stát pouze osoby:

 • se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • v nepříznivé životní situaci,
 • ve věku: 18 – 60 let,
 • pobývající na území města Ostravy a jejím okolí.

 

Nabídka služby

 • rehabilitace (mokrá i suchá)
 • kreativní dílny
 • PC koutek
 • tělocvična nejen pro sportovní aktivity
 • multifunkční společenský prostor (relaxace, četba, audio, video, PC)
 • návaznost na pobytovou službu
 • možnost využití služby svoz klientů
 • relaxační místnost 
 • v nabídce pravidelné aktivity, např. canisterapie, solná jeskyně, GVUO

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie