EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny

 

Místo poskytování služby

Kontaktní údaje

Školní 926, 742 21  Kopřivnice

Gabriela Lhotská, vedoucí střediska
tel. 734 366 561
email: g.lhotska@slezskadiakonie.cz
 

Mgr. Kateřina Ryšková, koordinátor střediska
tel. 703 872 222
email: k.ryskova@slezskadiakonie.cz


Simona Křížková, DiS., sociální pracovník                            email: effatha.sp@slezskadiakonie.cz

Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 7:30 - 15:30 hod.
Kapacita 15 klientů (denní kapacita)
Cena  bez úhrady
Kalendář akcí .... 2021 ZDE
Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí 

Leták služby

Informace o zpracování osobních údajů k uzaveřní smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

AKTUÁLNÍ INFO: Z epidemiologických důvodů, se snahou zabránit šíření onemocnění Covid-19, na základě doporučení Hygienické stanice, je ve dnech 9-12.11.2021 služba uzavřena klientům. Služba a pracovníci jsou však přístupni případným zájemcům o službu a dotazům. Děkujeme za pochopení.

 

EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny pomáhají lidem s mentálním a kombinovaným postižením naplňovat běžné povinnosti každého člověka – tzn. mít pravidelnost v denním rytmu, dopoledne jít „do práce“, být v kolektivu lidí a aktivně se realizovat, něčemu novému se naučit.

Samotní uživatelé říkají: „Dílny pro mě hodně znamenají, je to moje práce. Nemůžeme už bez dílny být, učíme se tady různým věcem a tím i trpělivosti. Bez dílen bych už neměl žádnou radost v životě. Žijeme jako ostatní – zdraví – lidé.“

 

Poslání

EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků vedoucích k pracovnímu uplatnění. Snahou je získat nebo udržet soběstačnost a nezávislost na pomoci druhých lidí.

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří aktivně přistupují k nácvikům sociálních a pracovních dovedností.

V současné době nepracují na otevřeném ani chráněném trhu práce:

 • maximální věková hranice pro využívání služby je 65let

Osoby, které nespadají do cílové skupiny:

 • Lidé s vysokou mírou závislosti na péči druhého člověka v oblasti soběstačnosti (sebeobsluha, stravování, hygiena atd.).
 • Lidé, kteří potřebují trvalou, intenzivní pomoc při všech pracovních činnostech. Potřebují trvalou přítomnost 1 pracovníka:1klienta.

 

Kapacita střediska

15 osob: s mentálním a kombinovaným postižením

 

Cíle

 • klient, který má pracovní návyky a dovednosti
 • klient připravený na pracovní začlenění, na přechod do chráněného zaměstnání, případně na otevřený trh práce
 • klient samostatný ve svém rozhodování, zná svá práva, povinnosti
 • klient, který je soběstačný
 • klient, který se seberealizuje

 

Zásady poskytování služeb

 • Podporujeme a respektujeme osobnost klienta, jeho práva.
 • Klient je tím, kdo rozhoduje o průběhu poskytování služby, pracovník mu poskytuje podporu pro samostatné rozhodování. Ve všech oblastech se řídíme pravidlem, že cokoli klient zvládne, neděláme za něj.
 • Klientům předáváme informace tak, aby jim rozuměli (o průběhu poskytování sociální služby, o svých právech, možnostech, atd.).
 • Klademe důraz na to, aby nedocházelo ke stigmatizaci osob se zdravotním postižením (předsudky a negativní hodnocení), boříme bariéry.
 • Nenahrazujeme využívání přirozených služeb a společenských zdrojů, klademe důraz na sociální začleňování klientů.
 • Otevřenost služby – přijímáme dobrovolníky, studenty na praxe, spolupracujeme se školami a dalšími sociálními službami. Jsme otevřeni službám, které se transformují, jsme návaznou službou pro pobytové služby s klienty se zdravotním postižením.
 • Pružnost služby – flexibilně reagujeme na potřeby klientů, v rámci provozních možností upravujeme a zlepšujeme zázemí poskytované služby, reagujeme na grantové výzvy, hledáme nové možnosti pro zlepšení kvality poskytované služby.

 

EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny nabízí:

Pracovně terapeutické aktivity, které probíhají ve 3 dílničkách:

 • textilní-korálkové
 • košíkářské-dřevařské
 • keramické

Dále nabízí:

 • základní sociální poradenství, individuální konzultace
 • možnost stravování – zajištění obědů
 • setkávání s vrstevníky

S čím můžeme pomoci:

 • připravit se do „opravdové práce“.
 • být zodpovědný.
 • dodržovat pravidla.
 • být trpělivý, pečlivý.
 • jak mluvit s ostatními.
 • hospodařit s penězi.
 • najít nové možnosti ve svém životě.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována zdarma, bez úhrad.

Klient hradí pouze odebrané obědy v případě, že v rámci dílen využije stravování.

 

Financování služby

Provoz sociálně terapeutických dílen je hrazen ze státních dotací MSK, dotací měst a obcí, ze kterých klienti přichází, ze sponzorských darů a grantů různých firemních nadací.

Od 1.1.2020 - 31.12.2021 je služba zapojena a hrazena v rámci projektu "Podpora služeb sociální prevence 3"

 

Podporují nás

Město Kopřivnice       

Město Příbor 

Město Frenštát p.R. 

Bordovice

Trojanovice


Projekty střediska

2020

SIEMENS - FOND POMOCI

Díky finančnímu darujsme mohli vybavit naše dílničky. Zakoupili jsme lupínkovou pilu, stojanovou vrtačku,

žehličku a látky, které slouží nácvikům pracovních dovedností klientů.  

                                                                                                                                                                   

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor