Projekt na podporu společného vzdělávání pracovníků středisek Slezské diakonie na Novojičínsku a podporu pečujících v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením

"Handicap, partnerství a sexualita" 

Máme radost, že Město Nový Jičín v roce 2020 finančně podpoří společný projekt středisek Slezské diakonie na vzdělávání pracovníků a podporu pečujících osob v oblasti sexuality lidí s mentálním postižením.

V rámci projektu byli pracovníci dne 12.3. 2020  proškoleni v tématu "Sexualita osob s mentálním postižením" a také se zúčastní následných supervizí k tomuto tématu na jednotlivých střediscích.

Dále proběhne na stejné téma dne 8.10. 2020 (pozor nový termín!) beseda pro rodiče a opatrovníky (pečující osoby). 

Lektorkou kurzu pro pracovníky, supervizorem a průvodcem besedy pro pečující osoby bude Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., která se tématu v rámci své profese dlouhodobě věnuje. 

                                                                                                             

 

 

3.3.2020, aktualizace 1.6.2020 - Eva Liďáková

**********************************************************************************************************

 

Projekt na podporu svozové dopravy

"Svoz klientů denního stacionáře EDEN Nový Jičín" 

Město Nový Jičín i v roce 2020 finančně podpoří  projekt svozové dopravy střediska Slezské diakonie EDEN Nový Jičín. 

V rámci projektu probíhá doprava klientů denního stacionáře v rámci Nového Jičína z místa bydliště do stacionáře a následně i zpět. Svoz probíhá v současné době ve dvou turnusech. Služba je určena pouze klientům denního stacionáře. 

Děkujeme za podporu!

 

                                                                                                             

 

 

3.3.2020, Eva Liďáková

**********************************************************************************************************

Projekt na podporu společného vzdělávání pracovníků středisek Slezské diakonie na Novojičínsku

"Vzdělávání a supervizní podpora pracovníků sociálních služeb Slezské diakonie na Novojičínsku v oblasti bazální stimulace a práce s lidmi s PAS." 

 

 

 

 

Máme radost, že Moravskoslezský kraj v roce 2019 finančně podpořil náš projekt na společné vzdělávání pracovníků středisek Slezské diakonie na Novojičínsku!

V rámci projektu budou pracovníci středisek EDEN Nový Jičín, ARCHA Nový Jičín, EFFATHA Nový Jičín a KARMEL Tichá proškoleni v oblastech: poruchy autistického spektra, bazální stimulace a šetrné sebeochrany. Podpořena jsou rovněž supervizní setkání na jednotlivých střediscích. 

Děkujeme!

 

*************************************************************************************

 

Podpora pečujících -projekt

"Podpora pečujících o lidi s mentálním a kombinovaným postižením na Novojičínsku"

 

 

 

 

Ve středisku EDEN Nový Jičín probíhají 1x měsíčně setkání těch, kteří doma pečují o člověka s hendikepem. Setkání jsou dobrovolná a jsou vedena podporovatelkou paní Renatou Eremiášovou. Témata si volí pečující po dohodě s podporovatelem sami, podle toho, co je nejvíce trápí.

Pro letošní rok jsme k tomu naplánovali:

- dvě přednášky s worskhopy  na témata opatrovnictví a finance  (proběhne 29.10. 2019 - pozvánka zde)

- víkendový výjezd pro pečující (proběhne 1. - 3.11. 2019 - pozvánka zde)

 

Projekt v roce 2019 finančně podpořil Moravskoslezský kraj

Děkujeme!

*************************************************************************************

 

Další dobrovolníci pro EDEN Nový Jičín

Od konce února 2019 dochází na naše středisko nová dobrovolnice, paní Kateřina. Bude klienty doprovázet spolu s dalšími pracovníky na akce, které se konají mimo stacionář, a ve stacionáři bude klientům nápomocna při tvořivých aktivitách. Tímto paní Kateřině děkujeme, že si vybrala naše středisko a doufáme, že jí i klientům se bude tato spolupráce líbit.

*************************************************************************************

 

Canisterapie ve středisku EDEN Nový Jičín

Jsme rádi, že nám  i v roce 2019 zůstane věrná naše dobrovolnice paní Kamila, která se svým psem Abinkou dochází cca 1 za měsíc za našimi klienty na canisterapii. Pro naše klienty je to vítané zpestření programu. Paní Kamile tímto moc děkujeme!

*************************************************************************************

Mozaika a EDEN Nový Jičín - krátké představení střediska

Aktuální kontakty na středisko hledejte vždy na naší hlavní stránce!

https://www.youtube.com/watch?v=ZBAmZ38GnPA&t=0s&list=PLf8PyOIYfhnlw8OA6yzDRa9AwL_WJY8CI&index=10