Tanečně pohybová terapie Petra Velety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vířivá vana v BENJAMÍNU

Po dvaceti letech se nám podařilo realizovat výměnu původní hydromasážní vany. Nová vířivka přinese další vjemy lidem s těžkým postižením, kterým teplá voda přináší uvolnění zvýšeného svalového napětí, prohřeje a podpoří vnímání vlastního těla. Výměna nebyla jednoduchá, rozměry i hmotnost vany přinesly spoustu starostí a příprav. V procesu nám pomohlo spoustu dobrovolníků, kterým velmi děkujeme. Vážíme si kvalitní spolupráce s dodavatelem vany panem Petrem Matějkou a synem www.kingspas.cz, kterému děkujeme i za výhodnou cenu a všechny služby související s instalací vany. Také chceme poděkovat Vladanovi Dorazilovi, Lukášovi Židkovi, Martinovi Hlaváčkovi, Tomášovi Čapkovi, Davidovi Mečárovi, Jiřímu Košíkovi, Davidovi Vasiliadisovi, Zdeňkovi Kociánovi a Haně Hudákové za nápady, pomoc při organizaci, fyzickou práci a zapůjčení pomůcek. Dále městu Krnov za demontáž oken. Vířivka byla financována z dotace Moravskoslezského kraje, darů Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Krnově a z finančních darů podporujících provoz střediska Benjamín.

 

 

 

 

 

 


Nákup komunikačního přístroje za peníze, které se vysbíraly v Krnově

Počítač se speciálním programem a kalibrací zařízení pro ovládání očním kontaktem pro Tomáše. Děkujeme i my ve Slezské diakonii všem dárcům, díky kterým může Tomáš tuto pomůcku využívat!

Novou pomůcku Tobii PCEye Go se Tomáš rozhodl využívat především u nás v BENJAMÍNU Krnov, takže stojí před námi velký úkol podpořit jej, aby se mu s pomůckou dobře pracovalo a naučil se jí co nejvíce ovládat samostatně. Těšíme se a doufáme, že pomůcka bude pro Tomáše prostředníkem nejen k zajímavým aktivitám, ale hlavně ke komunikaci se svým okolím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CANISTERAPIE díky daru

I v roce 2019 se můžeme těšit na kvalitní CANISTERAPII ve středisku Slezské diakonie BENJAMÍN Krnov.
Terapie za účasti speciálně vycvičeného psa je pro mnohé z našich klientů velkým obohacením. Kontakt se psem pobízí k aktivitě, kdy psa hladíme, češeme, krmíme, vedeme na vodítku; motivuje nás ke komunikaci, při práci se psem navazujeme oční kontakt, dochází ke kontaktu a sociální interakci. 
Polohování přispívá k uvolnění svalového napětí, prohřátí a hlavně všechny aktivity vyvolávají dobrou náladu, přináší změnu a motivují nás k většímu zájmů o naše okolí.

Děkujeme paní Šárce Bolatzké a všem, kteří se zúčastnili její Štědrodenní akce v CafeBar Malé Café. Dar ve výši 15 367Kč bude v plné výši využit pro službu canisterapie v našem zařízení.

Odkaz na Facebookové stránky BENJAMÍN Krnov.
Odkaz na cafe bar Malé Café 


 

MOZAIKA na téma Denní stacionáře SD


 

HIT HIT - I Takoví Jsme

Klienti denního stacionáře Slezské diakonie BENJAMÍN z Krnova se měli možnost obléci do kouzelné módy inspirované americkými padesátými léty. Dobou, kdy ulicemi zněl swing, jazz a rock ´n ´roll. Dobou, kdy pánové byli opravdoví gentlemani a dámy se nosily s grácií a elegancí. Z fotografií nyní vznikají kapesní kalendáře, pohlednice, magnetky a pro rok 2017 bude vydán i kalendář. V neposlední řadě středisko plánuje výrobu velkých obrazů a organizaci výstav.

 

CO bylo na začátku? Nápad vytvořit klientům sérii elegantních fotografií byl spontánním nápadem pracovnic denního stacionáře, které se na začátku každého roku setkávají a společně plánují různé akce a projekty, kterými si ten nový rok naplní. Nafotit klientům fotografie, kde pánové budou opravdoví gentlemani a naše slečny a ženy se ukážou, jako dámy na začátku vůbec nepočítal s kalendářem, obrazy a propagací celé akce, jak tomu bylo. „ Na začátku jsme s kolegyněmi chtěli vytvořit fotografie, kterými potěšíme naše klienty, jejich rodiče nebo jiné blízké osoby. Uvědomujeme si totiž, že většina našich klientů má fotografie ze sociálních služeb. Fotografie, na kterých pracují v dílnách, pomáhá jim druhá osoba, někdo je vede, podpírá nebo zajišťuje jinou podporu. A že většina našich klientů nemá takové ty krásné fotografie, které většina lidí má z dob maturity.“ Uvedla Hana Gebauerová, pracovnice denního stacionáře, která stojí za vznikem celé myšlenky.

Nápad vydat kalendáře vznikl již při prvním focení klientů a v následujících měsících pracovníci střediska hledali cesty, jak na realizaci celého projektu získat potřebný kapitál. Jako jednou z „nejjednodušších cest“ se zdála prezentace projektu na crowdfundingovém portálu HITHIT. „Je pravdou, že jsme si kolegy mysleli, že náš nápad vydat kalendář zaujme natolik, že se cílová částka bez potíží vybere. Nakonec to pro nás bylo neskutečně dlouhých 45 dní, které jsme intenzivně věnovali oslovováním drobných dárců i firem, prezentovali jsme se na Dni dětí nebo na fotbalovém utkání v Chomýži… Naštěstí se nám podařilo cílové částky dosáhnout a rádi bychom poděkovali všem přispěvatelům, díky kterým jsme na stránkách HITHIT vybrali částku 124 630,-- Kč.“ Uvedla Veronika Židková, vedoucí střediska BENJAMÍN Krnov.

Finanční příspěvek zaslalo celkem 207 osob, které přispěli od částky 45 Kč až po částku 10 000Kč. Mezi nejvýznamnější přispěvatele patří firma Značky Morava a.s., paní Dita Machálková, pracovníci Městské policie Krnov, návštěvníci koncertu Letní notování a spousta kolegů ze Slezské diakonie. Realizace celého projektu by se ovšem neobešla bez dvou skvělých žen, které do střediska zadarmo docházeli, půjčovali klientům nádherné šaty, různé doplňky, fotili je a potom fotografie upravili pro finální vzhled kalendáře a ostatních produktů. „Rádi bychom poděkovali Markétě Kristen – Cherry Lady a fotografce Petře Kejha a to nejen za půjčení šatů a tvorbu fotek, ale hlavně za to jak nás obohatili. Každé setkání a focení bylo plné energie, radosti, emocí a nových zážitků.“ doplnila Židková.


 

Terapie pro tělo i duši

Nadace rozvoje zdraví obohacovala po dobu tří let program denního stacionáře BENJAMÍN o návštěvy do solných jeskyní a výlety do aquaparku. Zajistila prožitkové techniky přímo v zařízení, služba si mohla zakoupit potřebné vybavení, proškolit pracovníky, obohatit tým o další spolupracovníky a pravidelně zprostředkovat setkávání s canisterapeutickými psy.
Na začátku bylo přání obohatit službu o nové techniky a nabídnout klientům něco nového, něco co ještě nepoznali. „Těšili jsme se na první návštěvy solných jeskyní, nebo na reakce klientů při kontaktu se speciálně vycvičenými psy.  Co vše nám nadace přinesla jsme, ale zjišťovali až zpětně, když jsme si každý rok hodnotili, co se u nás změnilo.“ uvedla Veronika Židková, vedoucí střediska.
Návštěvy solných jeskyní ulevili klientce s astmatickými potížemi a při návštěvě jeskyně výrazně omezili její potřebu používat kortikoidní sprej.  U jiné klientky se podařilo odbourat strach ze psů a aktivně jí zapojit do metod canisterapie. „Silným zážitkem po mne byl kontakt s matkou, které jsme ukazovali fotky její dcery u nás v zařízení. Na fotku své dcery se psem reagovala s velkým údivem a ptala se nás, jak jsme docílili toho, že si její dcera hladí psa. Kolegyně, která organizuje metodu canisterapie po celé tři roky začala hovořit o tom, jak klientku postupně vtahovala do terapií. Prvně v roli pozorovatele, kterého postupně přibližovala, až jí aktivně do kontaktu se psy zapojila. Radost matky, ale také aktivní zájem klientky o kontakt se psy, kterých se dříve obávala, byl pro nás velkou odměnou za trpělivost a dobře vybraný canisterapeutický tým“ zakončila Židková.