Nalezené služby - lidé s handicapem


Posláním chráněného bydlení ARCHA Český Těšín je poskytnout lidem s lehkým až středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením bydlení a individuální podporu v takové míře, aby co nejvíce využívali vlastních schopností a dovedností. 

více informací
Dukelská 2096/5a, Český Těšín, Hrabinská 4096/19a, Český Těšín
731 514 698

ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů.

více informací
Beskydská 142 741 01 Nový Jičín-Žilina
734 643 233, 733 142 411

Chráněného bydlení ARCHA Ostrava poskytuje uživatelům bydlení s asistencí dle jejich individuálních potřeb tak, aby byli schopni žít co nejvíce samostatně plnohodnotný život.

více informací
Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava - Hrušov
731 670 763, 731 670 762, 731 128 449

Chráněné bydlení ARCHA Široká Niva poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v samostatných domácnostech s možností využít společné zázemí a podporu asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost, důstojnost a samostatnost každého z klientů.

více informací
Široká Niva 211, 793 22
737 270 538, 737 518 168

Denní stacionář Benjamín v Krnově podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne mezi svými vrstevníky.

více informací
SPC 54, 794 01 Krnov
733 142 402, 733 142 447

Posláním střediska Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka je poskytování sociálních služeb osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

více informací
Komorní Lhotka 68, 739 53 Hnojník
558 694 239, 734 394 401

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář je individuálně podporovat osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením prostřednictvím vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit v tom, aby mohly v maximální míře využít svých schopností a dovedností pro běžný život srovnatelný s jejich vrstevníky s minimální možnou mírou závislosti na pomoci jiných.

více informací
Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
736 757 533, 731 128 887

Posláním služby domov pro osoby se zdravotním postižením v DUHOVÉM DOMĚ Ostrava je poskytovat pobytovou sociální službu dospělým osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, které jim výrazně ztěžuje samostatný život v běžné společnosti.Snahou je podpořit uživatele ve způsobu života srovnatelném se způsobem života jeho vrstevníků. Služba podporuje zachování rodinných vazeb a spolupráci s rodinou.

více informací
Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
736 757 533, 731 128 844

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba je zajistit dětem a dospělým osobám s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením individuální péči a pomoc a zastoupit tak pečující osobu, která potřebuje využít čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

více informací
Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
736 757 533

DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v získání a upevnění pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti

více informací
Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky
736 757 533

EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením, poskytuje celoroční pobytovou službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nemohou zůstat ve stávajícím prostředí ani s podporou terénních nebo ambulantních služeb. Poskytovaná péče, pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a směřuje k tomu, aby využívali co nejvíce vlastních schopností a dovedností ve zvládání každodenního života.

více informací
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov
730 844 482, 731 677 459

Sociálně terapeutické dílny EBEN-EZER Český Těšín poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu osobám se zdravotním postižením při nácviku pracovních a sociálních dovedností. Podpora vychází z individuálních potřeb a možností uživatelů, směřuje k rozvoji jejich schopností a soběstačnosti a ke zvýšení šance uplatnit se na trhu práce.

více informací
Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov
730 844 482

Posláním denního stacionáře EDEN Český Těšín, Třanovice je podporovat uživatele ve smysluplném trávení dne prostřednictvím vzdělávacích, manuálních a volnočasových aktivit s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a individuální potřeby.

EDEN Český Těšín
Frýdecká 691/34,737 01 Český Těšín
tel.: 558 746 844, 734 177 912
e-mail: eden@slezskadiakonie.cz

EDEN Třanovice
Třanovice 188, 739 53 Třanovice
tel.: 739 680 159, 734 177 912
e-mail: eden@slezskadiakonie.cz

    

více informací

Posláním denního stacionáře EDEN Nový Jičín je podporovat a pečovat o lidi s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby prožili svůj den aktivně. S přihlédnutím k jejich potřebám rozvíjet, udržovat a naplňovat jejich dovednosti a schopnosti tak, aby je uměli využívat co nejvíce samostatně.

více informací
Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín
733 142 416, 734 439 346

Nabízíme příležitost k osobnímu růstu, prostřednictvím činností zaměřených na udržení a rozvoj pracovních dovedností, sebeobsluhy a samostatnosti. Součástí této podpory je i příprava na další uplatnění na trhu práce a zvýšení samostatnosti v běžném životě. 

více informací
třída T.G.Masaryka 1101, 738 01 Frýdek Místek
734 510 157

V sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Karviná nabízíme dospělým lidem se zdravotním postižením možnost aktivně trávit den činnostmi, které potřebují pro pracovní uplatnění. Také poskytujeme podporu v dovednostech, které jsou využitelné v každodenním životě, ve vztazích s lidmi a v seberealizaci.

více informací
V Aleji 435, 734 01 Karviná–Ráj
737 789 720; 733 142 446; 734 788 087

EFFATHA Kopřivnice, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků, v získávání nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí.

více informací
Školní 926, 742 21  Kopřivnice
734 366 561, 703 872 222

Sociálně terapeutická dílna Slezské diakonie Effatha Krnov podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v získání a upevnění pracovních dovedností a návyků na základě jejich individuálních potřeb. V průběhu poskytování služby klademe důraz na jedinečnost a důstojnost klienta, podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti.

více informací
Hlubčická 294/9 , 79401 Krnov (dočasná adresa)
734 366 285, 734 366 287

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie podporují dospělé lidi se zdravotním postižením v upevnění a získání pracovních, sociálních dovedností a návyků, v získávání nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí.

více informací
U Jičínky 25 a Pod Lipami 19, 741 01 Nový Jičín
Nový Jičín: 734 416 302

Posláním střediska ELIADA Brno je prostřednictvím osobní asistence podporovat děti a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. 

 

více informací
Kamenná 11, 639 00 Brno - Štýřice
+420 734 437 319

Posláním Denního stacionáře EUNIKA Karviná je pravidelná pomoc a podpora dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. 

více informací
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice
734 763 610, 731 670 761, 739 684 916

Posláním EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením je podpora psychomotorického a sociálního vývoje v rámci individuální a skupinové práce, vytvoření podmínek pro integraci těchto osob mezi zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňování a zprostředkování sociálně terapeutické činnosti a kontaktu se společenským prostředím.

více informací
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice
731 670 761

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením.

více informací
Lázeňský park 463/12, 735 03 Karviná-Lázně Darkov
731 420 016, 737 789 720

Posláním Denního stacionáře na středisku KARMEL Tichá je poskytovat osobám s mentálním postižením (nebo kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra) přiměřenou pomoc a podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání osobní realizace. Služba nabízí prostor pro setkávání se nejen s vrstevníky, ale i prostor, kde klienti mohou smysluplně trávit volný čas a kde získávají nové kompetence důležité pro samostatnější život.

více informací
Tichá 295, 742 74
733 142 413, 734 780 233

Středisko KARMEL Tichá leží v malé obci Tichá v podhůří Beskyd. Služby využívají klienti s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby. Jedná se především o klienty s kombinovaným postižením, převážně s poruchami autistického spektra.

Naše služby využívají lidé, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Klientům poskytujeme bydlení, přiměřenou pomoc a podporu dle jejich potřeb a přání. Podporujeme je v činnostech běžného života, nabízíme aktivity zaměřené na vzdělávání, terapii, rehabilitaci i odpočinek. Pracovníci jsou rádcem, pomocníkem, ale také partnerem klientů v jejich těžkých dnech. Komunikační dovednosti rozvíjíme pomocí alternativních způsobů za použití obrázků, symbolů nebo jiných pomůcek, jelikož naši klienti těžce sdělují své potřeby mluvenou řečí.

více informací
Tichá 295, 742 74
733 142 413, 734 780 233

Posláním odlehčovacích služeb LYDIE, je zajistit dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením, bezpečné, podnětné prostředí a odbornou péči odpovídající individuálním potřebám uživatele. Zároveň umožnit pečujícím osobám potřebný čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 712 728, 737 117 998

Posláním rané péče LYDIE Český Těšín je podpora dítěte a jeho rodiny od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo má potíže ve vývoji. Prostřednictvím odborného poradenství posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 712 728, 737 117 998

Posláním sociálně aktivizačních služeb LYDIE Český Těšín je prostřednictvím sociálně terapeutických činností a setkávání s vrstevníky předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 712 728, 737 117 998

Služba je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným životem.

více informací
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek
734 510 157

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba. Ta to sociální služba je poskytována přímo v bytech uživatelů služeb, kteří bydlí ve městě Karviná.

více informací
Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná - Fryštát
604 642 991

Posláním služby NOE Krnov, Bruntál je podpora samostatného bydlení dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením nebo lidí s duševním onemocněním. Takoví lidé pak žijí samostatně ve svých bytech a říkají si pracovníkům služby o potřebnou podporu. Pracovníci služby je mohou podporovat při nakupování, zajišťování stravy, její přípravě a hospodaření s penězi; při udržování čistoty, pořádku a dobrých vztahů s lidmi kolem; při využívání běžných služeb a vyřizování jejich záležitostí. Uživatelé služby pak bydlí podle svých představ.

více informací
Hlubčická 249/9 Krnov na území Krnova a Bruntálu
736 518 963, 734 366 281

Posláním služby NOE Ostrava je pomáhat dospělým lidem s mentálním postižením bydlet ve své vlastní domácnosti a zvládat záležitosti spojené se samostatným životem. 

více informací
Ke Kamenině 178/17 Ostrava – Hrušov, 711 00
731 670 763

Posláním Poradny rané péče DOREA je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji.

více informací
Kamenná 11, 639 00 Brno
734 862 310

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let.

Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

více informací
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice
731 670 761, 739 684 916

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

více informací
Hlubčická 9, 794 01 Krnov
731 191 868

Posláním služby RÚT Bohumín, sociální rehabilitace je podpora lidí z Bohumínska, kteří mají z důvodu mentálního postižení nebo duševního onemocnění snížené schopnosti a dovednosti potřebné k jejich uplatnění ve společnosti. Prostřednictvím nácviku a posílení návyků nezbytných pro jejich realizaci v oblasti práce, bydlení, vztahů a volného času pomáháme ke zvýšení šancí na samostatný život. 

více informací
Nám. Svobody 7, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín
731 194 012, 734 874 311, 734 872 588

Posláním střediska Rút Bruntál, sociální rehabilitace je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním při nácviku, udržení a rozvoji jejich dovedností směřujících k uspokojení potřeb v oblastech samostatného bydlení, získání zaměstnání, vzdělávání, trávení volného času, zdraví a sociálních vztahů.

více informací
Kavalcova 7, Bruntál 792 01
734 417 007

Středisko Slezské diakonie RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace, podporuje lidi se zdravotním postižením v tom, aby se zapojili do všech oblastí života společnosti a rozvíjeli se.

více informací
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín
+420 731 826 808

Středisko Slezské diakonie RÚT FrýdekMístek, sociální rehabilitace,  poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

více informací
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek–Místek
737 227 857

Posláním služby RÚT Krnov, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním postižením, tělesným postižením, duševním onemocněním v individuálním i skupinovém nácviku, rozvoji a udržení dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.

více informací
Hlubčická 8, 794 01 Krnov
733 142 404

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi s chronickým dušením onemocněním nebo lidi s poruchami autistického spektra v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně začlenění na trh práce.

 

více informací
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
739 525 375

Středisko Slezské diakonie RÚT Ostrava, sociální rehabilitace poskytuje dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením v dlouhodobě nepříznivém stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

 

 

více informací
Štramberská 2871/47, Ostrava, 703 00
737 524 937

Posláním Poradny rané péče SALOME je provázet a podporovat rodiny dětí s nerovnoměrným vývojem nebo zdravotním postižením ve věku od narození do sedmi let včetně, v převážně domácím prostředí.

více informací
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín; Pobočka: Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava
734 350 010, 733 622 330

Nabízíme rozvojové, volnočasové, výchovné a vzdělávací aktivity pro děti a mladé lidí se zdravotním postižením, ve věku od 2 do 26 let, v rámci města Bohumína a jeho okolí.

více informací
Nerudova 1041, 735 81 Bohumín
731 128 449

TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Českém Těšíně a okolních obcích.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 713 772, 739 525 242

TABITA Český Těšín, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Českém Těšíně a okolních obcích.

více informací
Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
558 713 772, 739 525 242

TABITA Jablunkov, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Jablunkově a okolních obcích.

více informací
Dukelská 108, 739 91 Jablunkov
558 713 772, 739 525 242

TABITA Jablunkov, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Jablunkově a okolních obcích.

více informací
Dukelská 108, 739 91 Jablunkov
558 713 772, 739 525242

TABITA Třinec, odlehčovací služby, usiluje o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že jim nabízí zastoupení v péči a časový prostor k odpočinku a regeneraci sil či vyřízení potřebných osobních záležitostí. Činnosti poskytované prostřednictvím terénních odlehčovacích služeb umožňují seniorům a lidem se zdravotním omezením setrvat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Služby jsou zajišťovány v Třinci a okolních obcích.

více informací
Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec
558 713 772, 739 525 242

TABITA Třinec, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Třinci a okolních obcích.

více informací
Jablunkovská 241, Staré Město, 739 61 Třinec
558 713 772, 739 525 242
© 2022 Railsformers s.r.o.
Nahoru
Najdete nás na :