RÚT Třinec, sociální rehabilitace

 

 

Druh sociální služby

Poskytujeme službu sociální rehabilitace.

Místo poskytování služby

Naši kancelář a konzultační místnost najdete na adrese Smetanova 523, 739 61 Třinec.

Službu sociální rehabilitace je poskytujeme ve dvou formách:

 • ambulantní forma – setkání (konzultace) probíhají v konzultační místnosti služby na ulici Smetanova 523 v Třinci.

 • terénní forma – setkání probíhají mimo kancelář, dle potřeb klientů. Terénní forma služby je poskytována na území následujících měst a obcí:

  • Třinec, Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí.

  • Jablunkov, Bystřice, Košařiska, Nýdek, Vendryně, Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek, Ropice.

Doba poskytování služby

PONDĚLÍ             7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

ÚTERÝ                 7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

STŘEDA               7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

ČTVRTEK            7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

PÁTEK                 7:00 - 15:00 ambulantní nebo terénní forma

Ambulantní forma - znamená, že jsme v kanceláři a můžeme probrat, co je pro Vás důležité.

Terénní forma - znamená, že jsme mimo kancelář a podporujeme naše klienty tam, kde nás potřebují.

První setkání je vhodné si předem domluvit, telefonicky či emailem. Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

Koordinátor střediskaBc. Klára Stuchlíková
tel.: 731 826 808
koor.rut@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník pro Třinecko: 
tel.: 605 869 276, e-mail: rut.tr.sp2@slezskadiakonie.cz 

Sociální pracovník pro Jablunkovsko: 
tel.: 603 407 517, e-mail: rut.tr.sp3@slezskadiakonie.cz 

Cena

Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.

Kapacita

Okamžitá kapacita – 1 uživatel na 1 pracovníka v daném okamžiku. Ambulantní forma: 1. Terénní forma: 8. 

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

 

Služba sociální rehabilitace RÚT Třinec je zapojena do aktivit projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ (reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Náplní aktivit je vznik multidisciplinárního týmu a jeho profesionalizace formou vzdělávání v modelu Care a Otevřený dialog, rozvoj a inovace v metodách práce s lidmi s duševním onemocněním a pořádání osvětových aktivit pro veřejnost.

Více o projektu zde:  https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/evropske-projekty/spolecne-v-jedinecnosti-a-socialnimu-zacleneni

  

 

Služba sociální rehabilitace RÚT Třinec je zapojena do aktivit projektu „Podpora služeb scoiální prevence 3“ (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a z rozpočtu MSK. Hlavním cílem projektu je aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti. Náplní projektu je zaměření na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Více o projektu zde: https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-3-131188/ 

Poslání služby

Podporujeme lidi se zkušeností s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení. Dále usilujeme o to, aby společnost byla vůči těmto lidem otevřená a přístupná.

Cíle služby

1. Člověk, který rozhoduje sám za sebe.

2. Člověk, který našel své místo v životě:

 • zná své silné stránky a možnosti, které se nabízejí v okolním prostředí;
 • přijímá svou zranitelnost,
 • bydlí podle své volby,
 • realizuje se v pracovním životě,
 • má navázány vztahy s dalšími lidmi,
 • tráví volný čas podle svého (aktivitami, které pro něj mají smysl);
 • učí se a vzdělává,
 • cítí se bezpečně.

3. Pozitivní postoj veřejnosti vůči lidem se zkušeností s duševním onemocněním.  

Cílová skupina uživatelů

Službu sociální rehabilitace poskytujeme lidem:

 • ve věku od 18 let,
 • se závažným duševním onemocněním,
 • v nepříznivé sociální (životní) situaci.  

Zásady poskytování sociální služby

Podpora zotavení

Pomáháme lidem nacházet a naplňovat jejich osobní cíle zaměřené na zotavení a dospět ke spokojenému životu skrze čtyři stádia zotavení: naději, zplnomocnění, zodpovědnost za sebe a smysluplné životní role. 

Podpora nezávislosti

Podporujeme člověka v tom, aby rozhodoval sám za sebe. Rozvíjíme jeho schopnosti a dovednosti tak, aby měl možnost ovlivňovat svůj život.

Zaměření na člověka

Zajímáme se o člověka „tady a teď“. Zajímáme se také o jeho životní příběh. Zaměřujeme se na jeho přání, potřeby a silné stránky. Respektujeme jeho obavy a zranitelnost. Podstatný je pro nás vztah klienta a case managera.

Hledání cesty

Otevíráme člověku možnosti, které život nabízí. Hledáme společně, jak zvládnout situace, které život přináší. Pomáháme mu objevit jeho vlastní zdroje, ale také podporu v jeho okolí. Věříme v úspěch.

Zaměření na společnost

K tomu, aby lidé se zkušeností s duševním onemocněním mohli být součástí společnosti, potřebují přijetí. Naše zásady se proto snažíme šířit při jednání s rodinou, opatrovníky, zaměstnavateli či institucemi. Zapojujeme se také do osvětových aktivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři, sponzoři

Evropský sociální fond, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, statutární město Třinec, Moravskoslezský kraj

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor