Nalezené služby - lidé s duševním onemocněním


Posláním střediska Slezské diakonie ARCHA Třinec, chráněné bydlení je poskytnout lidem s duševním onemocněním individuální podporu k získání schopností a dovedností, které jim umožní co největší začlenění do společnosti, případně samostatné bydlení v běžném prostředí dle jejich možností a vlastních představ.

více informací
Palackého 400, 739 61 Třinec
734 353 763

Posláním služby Sociální rehabilitace ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí podpory dospělým mužům bez přístřeší při zachování a rozvoji jejich samostatnosti a soběstačnosti. Služba uživatelům pomáhá připravit se na přechod do vhodného bydlení nebo návazné sociální služby tak, aby se mohli úspěšně začlenit v novém prostředí

více informací
Stavbařů 2199, 734 01 Karviná - Mizerov
733 677 344, 733 677 348

Sociálně terapeutické dílny EBEN-EZER Český Těšín poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu osobám se zdravotním postižením při nácviku pracovních a sociálních dovedností. Podpora vychází z individuálních potřeb a možností uživatelů, směřuje k rozvoji jejich schopností a soběstačnosti a ke zvýšení šance uplatnit se na trhu práce.

více informací
Dukelská 263, 737 01 Český Těšín
730 844 482

Posláním denního stacionáře Slezské diakonie EDEN v Třanovicích je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním nebo zdravotním postižením aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi. Míra podpory a zajištění denního programu je individuálně přizpůsobená uživatelům, a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci

více informací
Třanovice 188, Třanovice
731 128 450, 734 177 912

Posláním sociálně aktivizačních služeb střediska Slezské diakonie JORDÁN Třinec je poskytovat individuální podporu lidem s duševním onemocněním tak, aby mohli žít v běžném prostředí. Prostřednictvím ambulantní služby jim nabízíme prostor pro setkávání a aktivní trávení času jako podporu při řešení problémů, které jim život s duševním onemocněním přináší.

více informací
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
558 990 411

Služba je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným životem.

více informací
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek
734 510 157

NOE Karviná, podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba. Ta to sociální služba je poskytována přímo v bytech uživatelů služeb, kteří bydlí ve městě Karviná.

více informací
Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná - Fryštát
604 642 991

Posláním služby NOE Krnov, Bruntál je podpora samostatného bydlení lidí s mentálním a kombinovaným postižením nebo lidí s duševním onemocněním. Takoví lidé pak žijí samostatně ve svých bytech a říkají si pracovníkům služby o potřebnou podporu. Pracovníci služby je mohou podporovat při nakupování, zajišťování stravy, její přípravě a hospodaření s penězi; při udržování čistoty, pořádku a dobrých vztahů s lidmi kolem; při využívání běžných služeb a vyřizování jejich záležitostí. Uživatelé služby pak bydlí podle svých představ.

více informací
Hlubčická 146/8, 794 01 Krnov na území Krnova a Bruntálu
736 518 963, 734 366 281

Posláním terénní sociální služby podpora samostatného bydlení střediska Slezské diakonie NOE Třinec je poskytovat pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním v takové míře, aby byli schopni samostatného bydlení, nebo samostatného bydlení s minimální podporou sociální služby.

více informací
Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada
737 478 288, 734 478 288, 734 353 761

Posláním služby RÚT Bohumín, sociální rehabilitace je podpora lidí z Bohumínska, kteří mají z důvodu mentálního postižení nebo duševního onemocnění snížené schopnosti a dovednosti potřebné k jejich uplatnění ve společnosti. Prostřednictvím nácviku a posílení návyků nezbytných pro jejich realizaci v oblasti práce, bydlení, vztahů a volného času pomáháme ke zvýšení šancí na samostatný život. 

více informací
Nám. Svobody 7, 735 81, Bohumín – Starý Bohumín
731 194 012, 734 874 311, 734 872 588

Posláním střediska Rút Bruntál, sociální rehabilitace je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním při nácviku, udržení a rozvoji jejich dovedností směřujících k uspokojení potřeb v oblastech samostatného bydlení, získání zaměstnání, vzdělávání, trávení volného času, zdraví a sociálních vztahů.

více informací
Kavalcova 7, Bruntál 792 01
730 169 551

Středisko Slezské diakonie RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace, podporuje lidi se zdravotním postižením v tom, aby se zapojili do všech oblastí života společnosti a rozvíjeli se.

více informací
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín
+420 731 826 808

Středisko Slezské diakonie RÚT FrýdekMístek, sociální rehabilitace,  poskytuje dospělým osobám se zdravotním postižením nebo v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

více informací
Tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek–Místek
737 227 857

RÚT Havířov, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, v rodinných a společenských vztazích, při trávení volného času, při využívání dostupných služeb.

více informací
Svornosti 2/86, 736 01 Havířov – Město, budova H
tel.: 731 428 974

RÚT Karviná, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, zaměstnání, vzdělávání se, v rodinných a společenských vztazích, při trávení volného času, při využívání dostupných služeb.

více informací
Komenského 611/11, Karviná – Nové Město
734 681 565, 731 196 883

Posláním služby RÚT Krnov, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním postižením, tělesným postižením, duševním onemocněním v individuálním i skupinovém nácviku, rozvoji a udržení dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě.

více informací
Hlubčická 8, 794 01 Krnov
733 142 404

Posláním služby RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace je podporovat lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, lidi s chronickým dušením onemocněním nebo lidi s poruchami autistického spektra v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně začlenění na trh práce.

více informací
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
739 525 375

Středisko Slezské diakonie RÚT Třinec, sociální rehabilitace,  poskytuje dospělým osobám s duševním onemocněním individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

více informací
Smetanova 523, 739 61 Třinec, Staré Město
731 826 808
© 2021 Railsformers s.r.o.
Nahoru
Najdete nás na :