SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy

 

Místo poskytování služby

Bruzovská 328, 738 01  Frýdek-Místek

Provozní doba

Každý den 19.00–6.45

Kapacita služby

6 lůžek (1 pokoj)

Cena

70 Kč/noc

Kontakt

mobil recepce: 734 640 266

Bc.Michaela Křištofová, sociální pracovník 
sara.fm.sp1@slezskadiakonie.cz; +420 734 862 311

Mgr. Jana Doricová, vedoucí střediska SÁRA Frýdek-Místek
sara.fm@slezskadiakonie.cz, +420 731 149 539

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Jaké je poslání naší služby?

 Posláním služby noclehárna střediska Sára Frýdek-Místek je poskytovat podporu ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Využitím hygienického zařízení, přenocování a poskytnutím základního sociálního poradenství usilujeme o začlenění klientek do běžného života a řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Jaké služby a činnosti poskytujeme?

Noclehárna pro ženy poskytuje tyto služby:

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při osobní hygieně

 • zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny
 • zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla

Poskytnutí přenocování

 • přenocování
 • úklid, výměna ložního prádla

Základní sociální poradenství

Jaké jsou cíle naší služby?

Cílem služby je vytvářet podmínky pro snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících ze současného způsobu života a motivovat klientku k využívání jiné návazné sociální služby.

Cílem služby je klientka, která:

 • využívá zázemí pro přenocování a osobní hygienu,
 • získává a využívá informace a kontakty na návazné sociální a veřejné služby (denní centra, poradny, azylové domy, výdejna potravin, sociální šatník, ubytovny, úřady, zdravotnická zařízení atp.),
 • aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci posunem do návazné sociální služby či jiné formy pomoci (získání ubytování, zaměstnání).

Služba si každý rok stanovuje své cíle, které jsou uvedeny v plánu činnosti střediska na daný rok a jsou pravidelně vyhodnocovány.

Komu je služba určena?

Služba je určena ženám ve věku od 18-ti let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají osobní zájem aktivně řešit svou situaci.

Služba není určena ženám, které:

 • nejsou schopny pohybu bez cizí pomoci nebo potřebují bezbariérové prostředí,
 • jsou nesoběstačné v základních životních úkonech (vykonání osobní hygieny),
 • vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu vyžadují hospitalizaci,
 • jsou pod vlivem alkoholu (nad 1 ‰ alkoholu v dechu) nebo jiných omamných látek

Zásady poskytování naší služby

Zásada důvěry
Vytváříme takové prostředí, ve kterém se klientky mohou cítit bezpečně a důvěřovat pracovníkům. Zároveň pracovníci přistupují ke klientkám bez předsudků a usilují o vytváření partnerského vztahu.

Zásada individuálního přístupu
Přijímáme každou klientku jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost. Pracujeme s ní podle jejích aktuálních potřeb a možností.

Zásada motivace a aktivizace klientky 
Vedeme klientky k zodpovědnému řešení jejich životní situace a při řešení problémů
jim poskytujeme pouze nezbytnou podporu a pomoc. Tímto se snažíme vést klientky k samostatnosti a nezávislosti na službě.

Vybavení noclehárny

Služba je poskytována v jednom šesti lůžkovém pokoji. Pokoj je vybaven patrovými posteli. Každá klientka má k dispozici uzamykatelnou plechovou skříň, kde si přes noc může uložit své osobní věci. V prostorách noclehárny se dále nachází sociální
zařízení s WC, sprchovým koutem a umyvadlem. Klientky mají k dispozici kuchyňský kout s varnou konvicí.

Sponzoři

Služba je financována z dotací MPSV.

Služba je financována z dotací Statutárního města Frýdek-Místek.

 

Tato služba je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb města Frýdek-Místek. Více zde: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/081462-komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb.html?strana=1

Kdo nás podporuje

Sponzor