SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy

 

Místo poskytování služby

Bruzovská 328, Frýdek-Místek, 738 01

Komenského 159, byt č. 32, 7. podlaží, Frýdek-Místek, 738 01

Provozní doba

Nepřetržitě

Kapacita služby

11 lůžek

Cena

150 Kč/den pro dospělou osobu

Kontakt

Bc. Michaela Křištofová, DiS.

Sociální pracovník SÁRA Frýdek-Místek

Mob: 734 862 311, sara.fm.sp1@slezskadiakonie.cz


Mgr. Jana Doricová

Vedoucí střediska SÁRA Frýdek-Místek

Mob: 731 149 539, sara.fm@slezskadiakonie.cz

 

Posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Od 1.4.2022 došlo k navýšení úhrad za poskytování sociální služby dle aktualizace vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění.

Poslání služby

Posláním služby SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, jehož zřizovatelem je Slezská diakonie, je poskytovat dočasné ubytování ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Podporujeme klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a mohly žít životem nezávislým na službě azylového domu. 


Cíle služby

Cílem služby je klientka, která:

 • má vyřízeny běžné záležitosti (potřebné doklady, úřední dokumenty, registrace u lékaře),
 • má zajištěny finanční prostředky, plánuje a hospodaří s financemi (sociální dávky, zaměstnání, důchod, řeší své dluhy, má přehled o svých příjmech a výdajích),
 • navazuje a udržuje kontakty s rodinou a blízkými osobami,
 • má přehled o návazných službách, které dle potřeb využívá (dluhové poradny, odborné sociální poradenství pro osoby závislé),
 • získá vhodné bydlení (podnájemní byt, ubytovna, bydlení u rodiny).


Co poskytujeme

A. Stravování

 • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy (možnost připravit si stravu na pokoji v kuchyňském koutu).

B. Ubytování

 • Ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok v dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji.
 • Umožnění celkové hygieny těla (společné sociální zařízení na chodbě nebo pokoji klientek).
 • Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

C. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů (zajištění osobních dokladů, vyřízení odpovídajících sociálních dávek, zabezpečení ve stáří a invaliditě, podpora při pracovněprávních vztazích, pomoc při jednání s institucemi - lékař, úřad. Možnost využít pomoc při plánování a hospodaření s finančními prostředky).
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

D. Fakultativní činnosti

Nad rámec základních činností mohou být klientce poskytnuty fakultativní činnosti:

 • Praní osobního prádla v automatické pračce.
 • Sušení prádla v sušičce.
 • Poskytnutí pracího prostředku.


Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je určena ženám ve věku od 18-ti let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba není určena pro ženy vyžadující bezbariérový přístup nebo pro ženy závislé na pomoci druhé osoby v úkonech péče o vlastní osobu.


Zásady poskytování služby

 1. Zásada motivace a aktivizace klientky - vedeme klientky k zodpovědnému řešení jejich životní situace, snažíme se vést klientky k samostatnosti a nezávislosti na službě.
 2. Individuální přístup - každou klientku vnímáme jako jedinečnou osobnost, služba vychází z jejich individuálních potřeb.
 3. Zachování rovného přístupu - každá klientka má stejná práva a povinnosti, přistupujeme ke klientkám bez známek diskriminace (např. příslušnost k národnostní menšině, náboženské vyznání).
 4. Zachování respektu - pracovníci respektují názor klientky, ale hovoří s ní také o možných důsledcích jejího rozhodnutí.


Vybavení azylového domu pro ženy

V rámci Azylového domu pro ženy je možnost využívat společné prostory vybavené počítačem, společenskou místností s televizí, mikrovlnou troubou a varnou konvicí, prádelnu a místnost pro přípravu stravy vybavenou elektrickou troubou.

Klientky jsou ubytovány ve čtyřech pokojích, kdy dva pokoje jsou dvoulůžkové a dva trojlůžkové. Pokoje se nachází v prvním a druhém patře budovy střediska SÁRA. Pokoje jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí a elektrickým vařičem, jeden pokoj má vlastní sociální zařízení, ostatní mají společné sociální zařízení na chodbě. Pokoj je vybaven základním nábytkem. V rámci kapacity azylového domu pro ženy je možnost ubytování v městském bytě na ulici Komenského v jednolůžkové garsonce. V areálu Azylového domu se nachází zahrada s altánkem.


Sponzoři

Tato sociální služba je financována z Individuálního projektu MSK: „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, z dotací Ministerstvo práce a sociálních věcí a města Frýdek-Místek.

Tato služba je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb statutárního města Frýdek-Místek

Tato služba je zapojena do: Podpora služeb sociální prevence 3

Kdo nás podporuje

Sponzor