BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum

 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum, Frýdecká 191, Třinec

Doba poskytování služby

Pondělí - neděle: 7:30 - 15:30

provozní přestávka 11:30 - 12:00

Kapacita

Okamžitá kapacita 16 osob

Cena

Služba je poskytována bezplatně

Kontakt

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mob.: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

 

Sociální pracovnice: Bc. Kateřina Gavendová, DiS.

mob.: 739 583 570

e-mail: sp.betheltc.ndc@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu a pro účely poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním Nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Třinec je poskytnout lidem bez přístřeší ve vymezené době během dne důstojné zázemí a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Nabízené činnosti

Základní

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 •  umožnění celkové hygieny těla (možnost zapůjčení ručníku, poskytnutí mýdla)
 •  pomoc při osobní hygieně
 •  možnost využití nouzového šatníku

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 •  umožnění odběru stravy, pomoc s objednáním stravy
 •  vytvoření podmínek pro přípravu stravy
 •  možnost využití potravinové pomoci

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 •  pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. vyřízení dokladů, evidence na ÚP, zprostředkování kontaktu s institucemi, úřady, lékaři, atp.)
 •  pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob (motivační pohovory, posilování vůle aktivně řešit svou situaci v oblasti bydlení, zaměstnání, závislostí, atp., dále výlety, soutěže, biblické chvilky, promítání filmů, apod.)

Fakultativní (nadstandardní)

 •  možnost vyprání oblečení v automatické pračce

 

Cíle služby

Cílem poskytování služby je zmírnit rizika související se způsobem života osob bez přístřeší, stabilizovat sociální situaci klientů a motivovat je ke změně.


Okruh osob, kterým je služba určena

 • muži i ženy od 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší

Služba není určena:

 • osobě, která potřebuje bezbariérové prostředí nebo je nesoběstačná v základních životních úkonech
 • osobě pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek

Zásady poskytované služby

 •  dostupnost
 •  bezpečí
 •  jasná pravidla
 •  individuální přístup
 •  bezplatnost
 •  křesťanské hodnoty

Kapacita služby

Okamžitá kapacita: 16 klientů

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor