BETHEL Třinec, azylový dům pro muže

 

 

Jednání se zájemci o tuto soc. službu i příjem nových klientů probíhá i nadále, a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00.

Setkání probíhají za zvýšených hygienických podmínek (ochrana dýchacích cest, bezpečný odstup, dezinfekce).

V souvislosti s epidemiologickou situací žádáme o zvážení vhodnosti návštěvy přímo na středisku, návštěvníkům doporučujeme využít setkání mimo soc. službu.

Návštěvy na pokojích klientů nejsou umožněny, k dispozici je společenská místnost nebo lavička u hlavního vchodu do budovy.

Návštěvy jsou dočasně omezeny na dobu od 13:00 do 17:00, a to v délce maximálně 30 minut..

Návštěvník do objektu vstupuje chráněn ústenkou či respirátorem.


 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům, „Oáza Nebory“, Nebory 2, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/13, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/49, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Míru 14/4, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Komenského 682/14, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Kysucká 1822/10, Český Těšín

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě.

Kapacita

50 lůžek (azylové bydlení - 34 lůžek, Oáza Nebory - 11 lůžek, tréninkové bydlení - 5 lůžek)

Cena

Ubytování: 130,- Kč/den
Strava: 110,- Kč/den
- snídaně 17,- Kč
- oběd 70,- Kč
- večeře 23,- Kč

Sazebník úhrad ke stažení ZDE.

Kontakt

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mob.: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

 

Středisko Frýdecká:

Vrátnice:

tel.: 558 334 861

Koordinátor střediska / sociální pracovník: Bc. Richard Rajca

tel.: 558 334 861; mob.: 734 769 702

e-mail: sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz

 

Středisko Oáza Nebory:

Vrátnice:

mob.: 731 190 220

Koordinátor střediska: Ing. Mgr. Jiří Kaleta

mob.: 739 390 162

e-mail: oaza@slezskadiakonie.cz

Dokument
ke stažení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním sociální služby Azylový dům pro muže střediska BETHEL Třinec je poskytnutí zázemí, podpory a odborné pomoci mužům bez přístřeší. Nabízená podpora vychází z individuálních potřeb klientů a motivuje je k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace.

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Služba azylový dům je poskytována ve 3 programech:

Azylové bydlení
Sociální služba Azylový dům je v základní formě poskytována ve středisku na ul. Frýdecká 191 v Třinci. 

Klientem může být muž od 18-ti do 80-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší.
Ubytovací kapacita služby v budově na ul. Frýdecká je 34 lůžek. 

Oáza Nebory
Tento program je poskytován ve středisku na adrese Nebory 2, Třinec. 

Je určen pro muže od 18-ti do 80-ti let věku, kteří se ocitli bez přístřeší a zároveň chtějí řešit problém závislosti.
Ubytovací kapacita této formy služby je 11 lůžek.

Tréninkové bydleníNávazná služba azylový dům – tréninkové bydlení je poskytována v 5 bytech (2 byty v Třinci na ul. Lidické, 1 byt v Třinci na ul. Míru, 1 byt v Třinci na ul. Komenského a 1 byt v Českém Těšíně na ul. Kysucké). 

Klientem může být muž od 18-ti do 80-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší a který předtím využíval azylové bydlení na ul. Frýdecké nebo program Oáza Nebory.
Ubytovací kapacita služby v tréninkových bytech je 5 lůžek. 

Klientem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která je nesoběstačná v základních životních úkonech (provedení osobní hygieny, příjem potravy, výkon fyziologické potřeby) 
 • osoba, která je schopna si zajistit přístřeší vlastními prostředky
 • osoba, která má v rámci soc. služeb poskytovaných na středisku BETHEL dluh a nemá zájem jej uhradit
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob

Cíle poskytované služby

Cílem poskytování služby je stabilizovat sociální situaci klientů a podporovat je při znovuzačlenění se do společnosti a na trh práce. 

Cílem je klient, který:

 • aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci (zajištění stabilního příjmu – důchod, dávky hmotné nouze, příjem ze zaměstnání; řeší své dluhy, řeší úřední záležitosti – doklady, zdravotní pojišťovna, evidence na ÚP apod.),
 • je schopen pečovat o svou hygienu a své zdraví,
 • obnovil nebo upevnil pracovní návyky a nalezl či udržel zaměstnání,
 • našel vhodné bydlení (komerční ubytovna, podnájem, vlastní bydlení, bydlení u rodiny),
 • navázal a rozvíjí kontakt s rodinou, blízkými osobami,
 • nalezl a udrží motivaci k abstinenci a změně dosavadního rizikového chování (cíl programu OÁZA Nebory).

Poskytované činnosti

Základní

poskytnutí ubytování v těchto programech:

 • azylové bydlení (základní pokoj, pokoj se samostatnou kuchyňkou)
 • Oáza Nebory
 • tréninkové bydlení

poskytnutí stravy nebo pomoc s přípravou stravy

 • poskytnutí celodenní stravy v rozsahu snídaně - oběd - večeře
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

umožnění hygieny, praní a žehlení prádla, výměna ložního prádla  

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí 

 • základní sociální poradenství
 • podpora při vyřizování dokladů, základní podpora při řešení zadluženosti, podpora při hledání zaměstnání, podpora při stabilizaci zdravotního stavu apod.
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
  • aktivizační činnosti (pomoc v dílně, údržbářské a úklidové práce, pomoc v kuchyni)
  • komunitní setkání
  • volnočasové aktivity (výlety, kulturní akce, soutěže)
  • křesťanská duchovní podpora – „biblické chvilky“, možnost pastoračních rozhovorů s pracovníky střediska a duchovními
  • podpora v řešení problému závislosti na návykových látkách 

Fakultativní

využití pračky

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup
 • Důstojnost 
 • Svobodná volba
 • Srozumitelnost
 • Jasná pravidla
 • Zachování mlčenlivosti
 • Pomoc bližním

Kde nás najdete

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor