BETHEL Třinec, azylový dům pro muže

 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům, „Oáza Nebory“, Nebory 2, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/13, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/49, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Míru 14/4, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Kysucká 1822/10, Český Těšín

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě.

Kapacita

50 lůžek (azylové bydlení - 34 lůžek, Oáza Nebory - 12 lůžek, tréninkové bydlení - 4 lůžka)

Cena

Ubytování: 130,- Kč/den
Strava: 100,- Kč/den
- snídaně 17,- Kč
- oběd 60,- Kč
- večeře 23,- Kč

Sazebník úhrad ke stažení ZDE.

Kontakt

Vrátnice:

tel: 558 334 861

Koordinátor střediska / sociální pracovník: Bc. Richard Rajca

tel: 558 334 861; mob.: 734 769 702

e-mail: sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mob.: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

Oáza Nebory:

Koordinátor střediska: Ing. Mgr. Jiří Kaleta

mob.: 739 390 162

e-mail: oaza@slezskadiakonie.cz

Dokument
ke stažení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním sociální služby Azylový dům pro muže střediska BETHEL Třinec je poskytnutí zázemí, podpory a odborné pomoci mužům bez přístřeší. Nabízená podpora vychází z individuálních potřeb klientů a motivuje je k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace.

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Služba azylový dům je poskytována ve 3 programech:

Azylové bydlení
Sociální služba Azylový dům je v základní formě poskytována ve středisku na ul. Frýdecká 191 v Třinci. 

Klientem může být muž od 18-ti do 80-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší.
Ubytovací kapacita služby v budově na ul. Frýdecká je 34 lůžek. 

Oáza Nebory
Tento program je poskytován ve středisku na adrese Nebory 2, Třinec. 

Je určen pro muže od 18-ti do 80-ti let věku, kteří se ocitli bez přístřeší a zároveň chtějí řešit problém závislosti.
Ubytovací kapacita této formy služby je 12 lůžek.

Tréninkové bydlení
Návazná služba azylový dům – tréninkové bydlení je poskytována ve 4 bytech (2 byty v Třinci na ul. Lidické, 1 byt v Třinci na ul. Míru a 1 byt v Českém Těšíně na ul. Kysucké). 

Klientem může být muž od 18-ti do 80-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší a který předtím využíval azylové bydlení na ul. Frýdecké nebo program Oáza Nebory.
Ubytovací kapacita služby v tréninkových bytech jsou 4 lůžka. 

Klientem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která je nesoběstačná v základních životních úkonech (provedení osobní hygieny, příjem potravy, výkon fyziologické potřeby) 
 • osoba, která je schopna si zajistit přístřeší vlastními prostředky
 • osoba, která má v rámci soc. služeb poskytovaných na středisku BETHEL dluh a nemá zájem jej uhradit
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob

Cíle poskytované služby

Cílem poskytování služby je stabilizovat sociální situaci klientů a podporovat je při znovuzačlenění se do společnosti a na trh práce. 

Cílem je klient, který:

 • aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci (zajištění stabilního příjmu – důchod, dávky hmotné nouze, příjem ze zaměstnání; řeší své dluhy, řeší úřední záležitosti – doklady, zdravotní pojišťovna, evidence na ÚP apod.),
 • je schopen pečovat o svou hygienu a své zdraví,
 • obnovil nebo upevnil pracovní návyky a nalezl či udržel zaměstnání,
 • našel vhodné bydlení (komerční ubytovna, podnájem, vlastní bydlení, bydlení u rodiny),
 • navázal a rozvíjí kontakt s rodinou, blízkými osobami,
 • nalezl a udrží motivaci k abstinenci a změně dosavadního rizikového chování (cíl programu OÁZA Nebory).

Poskytované činnosti

Základní

poskytnutí ubytování v těchto programech:

 • azylové bydlení (základní pokoj, pokoj se samostatnou kuchyňkou)
 • Oáza Nebory
 • tréninkové bydlení

poskytnutí stravy nebo pomoc s přípravou stravy

 • poskytnutí celodenní stravy v rozsahu snídaně - oběd - večeře
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

umožnění hygieny, praní a žehlení prádla, výměna ložního prádla  

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí 

 • základní sociální poradenství
 • podpora při vyřizování dokladů, základní podpora při řešení zadluženosti, podpora při hledání zaměstnání, podpora při stabilizaci zdravotního stavu apod.
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
  • aktivizační činnosti (pomoc v dílně, údržbářské a úklidové práce, pomoc v kuchyni)
  • komunitní setkání
  • volnočasové aktivity (výlety, kulturní akce, soutěže)
  • křesťanská duchovní podpora – „biblické chvilky“, možnost pastoračních rozhovorů s pracovníky střediska a duchovními
  • podpora v řešení problému závislosti na návykových látkách 

Fakultativní

potravinová pomoc 

využití pračky

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup
 • Důstojnost 
 • Svobodná volba
 • Srozumitelnost
 • Jasná pravidla
 • Zachování mlčenlivosti
 • Pomoc bližním

 

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa