BETHEL Třinec, azylový dům pro muže

 

 


 

Místo poskytování služby

BETHEL Třinec, azylový dům, Frýdecká 191, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům, „Oáza Nebory“, Nebory 2, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/13, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Lidická 542/49, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Míru 14/4, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Komenského 682/14, Třinec

BETHEL Třinec, azylový dům – tréninkové bydlení, Kysucká 1822/10, Český Těšín

Doba poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě.

Kapacita

50 lůžek (azylové bydlení - 34 lůžek, Oáza Nebory - 11 lůžek, tréninkové bydlení - 5 lůžek)

Cena

Ubytování: 150,- Kč/den
Strava: 110,- Kč/den
- snídaně 17,- Kč
- oběd 70,- Kč
- večeře 23,- Kč

Sazebník úhrad ke stažení ZDE.

Kontakt

Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel

tel: 558 339 356; mob.: 737 206 445

e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz

 

Středisko Frýdecká:

Vrátnice:

tel.: 558 334 861

Koordinátor střediska / sociální pracovník: Bc. Richard Rajca

tel.: 558 334 861; mob.: 734 769 702

e-mail: sp.betheltc.ad@slezskadiakonie.cz

 

Středisko Oáza Nebory:

Vrátnice:

mob.: 731 190 220

Koordinátor střediska: Ing. Mgr. Jiří Kaleta

mob.: 739 390 162

e-mail: oaza@slezskadiakonie.cz

Dokument
ke stažení

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu ke stažení ZDE

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním sociální služby Azylový dům pro muže střediska BETHEL Třinec je poskytnutí zázemí, podpory a odborné pomoci mužům bez přístřeší. Nabízená podpora vychází z individuálních potřeb klientů a motivuje je k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace.

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Služba azylový dům je poskytována ve 3 programech:

Azylové bydlení
Sociální služba Azylový dům je v základní formě poskytována ve středisku na ul. Frýdecká 191 v Třinci. 

Klientem může být muž od 18-ti do 80-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší.
Ubytovací kapacita služby v budově na ul. Frýdecká je 34 lůžek. 

Oáza Nebory
Tento program je poskytován ve středisku na adrese Nebory 2, Třinec. 

Je určen pro muže od 18-ti do 80-ti let věku, kteří se ocitli bez přístřeší a zároveň chtějí řešit problém závislosti.
Ubytovací kapacita této formy služby je 11 lůžek.

Tréninkové bydleníNávazná služba azylový dům – tréninkové bydlení je poskytována v 5 bytech (2 byty v Třinci na ul. Lidické, 1 byt v Třinci na ul. Míru, 1 byt v Třinci na ul. Komenského a 1 byt v Českém Těšíně na ul. Kysucké). 

Klientem může být muž od 18-ti do 80-ti let věku, který se ocitl bez přístřeší a který předtím využíval azylové bydlení na ul. Frýdecké nebo program Oáza Nebory.
Ubytovací kapacita služby v tréninkových bytech je 5 lůžek. 

Klientem služby nemůže být:

 • osoba, která není schopna pohybu bez cizí pomoci nebo potřebuje bezbariérové prostředí
 • osoba, která je nesoběstačná v základních životních úkonech (provedení osobní hygieny, příjem potravy, výkon fyziologické potřeby) 
 • osoba, která je schopna si zajistit přístřeší vlastními prostředky
 • osoba, která má v rámci soc. služeb poskytovaných na středisku BETHEL dluh a nemá zájem jej uhradit
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob

Cíle poskytované služby

Cílem poskytování služby je stabilizovat sociální situaci klientů a podporovat je při znovuzačlenění se do společnosti a na trh práce. 

Cílem je klient, který:

 • aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci (zajištění stabilního příjmu – důchod, dávky hmotné nouze, příjem ze zaměstnání; řeší své dluhy, řeší úřední záležitosti – doklady, zdravotní pojišťovna, evidence na ÚP apod.),
 • je schopen pečovat o svou hygienu a své zdraví,
 • obnovil nebo upevnil pracovní návyky a nalezl či udržel zaměstnání,
 • našel vhodné bydlení (komerční ubytovna, podnájem, vlastní bydlení, bydlení u rodiny),
 • navázal a rozvíjí kontakt s rodinou, blízkými osobami,
 • nalezl a udrží motivaci k abstinenci a změně dosavadního rizikového chování (cíl programu OÁZA Nebory).

Poskytované činnosti

Základní

poskytnutí ubytování v těchto programech:

 • azylové bydlení (základní pokoj, pokoj se samostatnou kuchyňkou)
 • Oáza Nebory
 • tréninkové bydlení

poskytnutí stravy nebo pomoc s přípravou stravy

 • poskytnutí celodenní stravy v rozsahu snídaně - oběd - večeře
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

umožnění hygieny, praní a žehlení prádla, výměna ložního prádla  

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí 

 • základní sociální poradenství
 • podpora při vyřizování dokladů, základní podpora při řešení zadluženosti, podpora při hledání zaměstnání, podpora při stabilizaci zdravotního stavu apod.
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
  • aktivizační činnosti (pomoc v dílně, údržbářské a úklidové práce, pomoc v kuchyni)
  • komunitní setkání
  • volnočasové aktivity (výlety, kulturní akce, soutěže)
  • křesťanská duchovní podpora – „biblické chvilky“, možnost pastoračních rozhovorů s pracovníky střediska a duchovními
  • podpora v řešení problému závislosti na návykových látkách 

Fakultativní

využití pračky

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup
 • Důstojnost 
 • Svobodná volba
 • Srozumitelnost
 • Jasná pravidla
 • Zachování mlčenlivosti
 • Pomoc bližním

Kde nás najdete

 

Podpora

Nový osobní automobil

V říjnu 2021 byl na středisko pořízen nový osobní automobil zn. Škoda Fabia Combi. Vozidlo bylo pořízeno díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (KSS 4/21).

Zakoupení nového vozidla umožní zajištění kvalitnějších a bezpečnějších podmínek pro poskytování sociálních služeb v rámci střediska. Prostřednictvím auta můžeme efektivněji naplňovat potřeby lidí bez domova. V neposlední řadě přispějeme ke snížení nákladů na provoz střediska a dále ke zlepšení adekvátní reprezentace našeho střediska směrem navenek.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace na pořízení automobilu.

 

Rekonstrukce střechy

V období od října 2021 do ledna 2022 probíhala v našem středisku oprava střechy. Stávající střecha byla již v havarijním stavu, proto nutně potřebovala opravu. Oprava byla realizována díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (KSS 1/21). 

V rámci projektu byla realizována kompletní rekonstrukce střechy formou nové izolace, krytiny a změny svodu dešťové vody, který je nově veden po vnější straně budovy do kanalizace nacházející se mimo budovu. Součástí rekonstrukce je také nová hromosvodová soustava včetně napojení na stávající svod. Máme naději, že nám tímto již skončí dlouhodobé problémy se zatékáním do pokojů klientů a dalších prostorů budovy v době vytrvalých dešťů a také se zaplavováním suterénu budovy.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace na realizaci opravy naší střechy.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie