HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Lázeňský park 463/12, 735 03 Karviná-Lázně Darkov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Kapacita 12 míst
Kontakt
Dana Koukolová vedoucí střediska 737 789 720 hosana@slezskadiakonie.cz
Ing. Tomáš Valek sociální pracovník 734 177 913 sp.hosana@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby.

 

Cíle služby

Cílem naší služby je uživatel, který s dopomocí podle svých možností, schopností a potřeb zvládá:

 • osobní hygienu, stolování a péči o svůj pokoj
 • využívání běžných služeb v obci - kadeřník, lékař, obchod, kultura, sport, návazná sociální služba
 • tráví aktivně den
 • udržuje kontakt s rodinou, blízkými osobami a přáteli

Cílová skupina

Služby poskytujeme:

ženám a mužům od 18 let se středním a těžkým mentálním postižením, kteří potřebují z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu pomoc nebo podporu, kterou nelze zajistit v domácím prostředí, dokáží se převážně pohybovat bez pomoci druhé osoby a jejichž věk v době nástupu nepřevýší 55 let.

 

Služby neposkytujeme:

osobám s úplnoou ztrátou sluchu nebo osobám nevidomým
osobám trvale upoutaným na lůžko
osobám, které mají v době nástupu přidružené duševní onemocnění, pod jehož diagnózou spadají projevy agrese
osobám, jejichž chování by z důvodu duševní choroby závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

image

Zásady

Individuální přístup

každému uživateli poskytujeme míru podpory podle jeho schopností a možností

respektování názoru uživatele

zapojujeme ho do rozhodování o jeho životě, o způsobu trávení času, reagujeme na připomínky

Týmová spolupráce

pracovníci znají pracovní postupy a používají je jednotně, komunikují spolu

Nabídka služeb

Poskytnutí ubytování

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu       

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu          

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • volnočasové a zájmové aktivity

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 
Fakultativní činnosti
Fakultativní činnosti jsou činnosti nabízení nad rámec základních činností, které lze sjednat v rámci smlouvy o poskytnutí sociální služby.

 • doprava vozidlem poskytovatele v případě nutné potřeby

 • používání telefonní linky poskytovatele pro soukromé účely

 

Základní sociální poradenství
Poskytnutí základního sociálního poradenství spočívá v tom, že dané osobě jsou poskytnuty potřebné informace přispívající k řešení její nepříznivé sociální situace (např. poskytnutí informací o institucích, organizacích a dalších sociálních službách, které by mohly pomoci osobě v dané nepříznivé situaci, poskytnutí informací o aktuálních změnách v sociální oblasti atd.). Základní sociální poradenství se poskytuje jak uživatelům, tak i zájemcům o sociální službu a jeho poskytnutí je vždy bezplatné. Základní sociální poradenství se poskytuje v rozsahu úkonů stanovených v § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Pravidelné aktivity
Pracovníci poskytují podporu a pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Středisko nabízí svým uživatelů širokou škálu volnočasových aktivit - hudební, výtvarné a pohybové aktivity, vaření studené i teplé kuchyně, pěstitelství a další. Za podpory pracovníků využívají uživatelé  běžně dostupné služby - navštěvují kino, restaurace, bazén, kulturní akce, jezdí na výlety a na výstavy.

image

Fotogalerie

HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením

Podporují nás

Logo Karviná
Logo MSK
Logo MPSV
Logo Dětmarovice
Logo Havířov