ELIM Ostrava, pečovatelská služba

ELIM Ostrava, pečovatelská služba

Adresa Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po - Ne 7.00 - 20.00 včetně svátků Služby o víkendech a svátcích jsou limitovány kapacitními možnostmi střediska
Kapacita Okamžitá kapacita služby je 9 uživatelů Kapacita pečovatelské služby je cca 5 - 7 návštěv na jednoho pracovníka denně.
Kontakt
Jan Kubiš koordinátor střediska 605 292 993 elim@slezskadiakonie.cz
Mgr. Denisa Šustková sociální pracovník 734 769 701 sp.elim@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

ELIM Ostrava pomáhá již 30 let! 💙 Pečovatelská služba není vidět. A přece je součástí životů mnoha lidí, kteří se bez její pomoci neobejdou. 💙

Poslání služby

Posláním terénní pečovatelské služby ELIM Ostrava, je poskytování individuální podpory a pomoci v péči o vlastní osobu a domácnost lidem od 27 let věku, v nepříznivé sociální situaci a se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí i mimo něj. Služba je poskytována lidem žijícím na území města Ostravy a blízkého okolí dostupného MHD.

Cíle služby

 • Udržení míry samostatnosti a soběstačnosti - prevence před umístěním do jiného zařízení, "vykořenění" z domácího prostředí

 • Zvýšení samostatnosti, soběstačnosti u uživatelů, u kterých lze samostatnost a soběstačnost zvýšit; např. prostřednictvím vhodných kompenzačních pomůcek apod

Cílová skupina

Okruh osob, pro které je určena pečovatelská služba střediska ELIM Ostrava:

 • osobám od 27 let věku se zdravotním, tělesným a chronickým onemocněním, ocitnou-li se v nepříznivé sociální sitauci.

Jestliže není možné se s uživateli dorozumět běžnou komunikací, je nutno ze strany zájemce / uživatele služby na vlastní náklady zajistit tlumočníka, další pečující osobu či potřebnou pomůcku, prostřednictvím, kterých bude komunikace umožněna.

Službu neposkytujeme:

 • osobám, které nezajistí bezpečné prostředí pro výkon činnosti pečovatelské služby
 • osobám, které potřebují jen zdravotnickou péči
 • osobám hospitalizovaným v nemocničním nebo obdobném zařízení
 • osobám s poruchami paměti, ztrátou orientace, demencí (nerozpoznání reality, ztráta v prostoru a čase a jiné známky chvování, neumožňující plné využití služby) a to za předpokladu, že v době poskytování služby, nebude přítomna rodina, osoba blízká apod.
image

Zásady

Respekt

Respektování osobnosti – pracovník s každým uživatelem jedná individuálně, přistupuje k němu bez předsudků. Respektování soukromí - pracovníci se v domácnosti uživatele pohybují a jednají výlučně dle pokynů uživatele či jeho rodiny, při výkonu osobní hygieny, či toalety uživatele dbáme na dodržování zachování přiměřené intimity.

Svobodná volba a dobrovolnost

Uživatel má možnost sám vyjadřovat své potřeby vůči pracovníkům služby. Uživatel má možnost dobrovolně se rozhodnout, zda-li využije nabízené služby, má rovněž právo kdykoliv službu z vlastního rozhodnutí přerušit či ukončit bez udání důvodu.

Motivace a partnerství

Pracovníci motivují uživatele tak, aby se učil sám zvládat svou situaci. Při manipulaci s uživatelem komunikujeme a jednáme ohleduplně (hovoříme s ním, co budeme právě dělat apod.

Profesionalita

Pomoc při zajištění kontaktu s duchovním Podpora uživatele (či jeho blízkých) při složitých životních situacích, zejména modlitbou na přání uživatele (či jeho blízkých)

Křesťanské prvky služby

Pomoc při zajištění kontaktu s duchovním. Podpora uživatele (či jeho blízkých) při složitých životních situacích, zejména modlitbou na přání uživatele (či jeho blízkých).

Nabídka služeb

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále nabízíme:

 • půjčování kompenzačních pomůcek

 

 

image

ELIM Ostrava, pečovatelská služba

Podporují nás

Logo Města Ostrava
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí