ELIADA Brno, osobní asistence

ELIADA Brno, osobní asistence

Adresa Kamenná 11, 639 00 Brno - Štýřice Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí - čtvrtek: 8:00 - 16:00 hodin, pátek: 8:00 - 14:00 hodin
Kapacita 11 klientů Okamžitá kapacita osobní asistence:
Kontakt
Mgr. Jana Buchtová vedoucí střediska 734 437 319 vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Poslání služby

Posláním střediska ELIADA Brno je prostřednictvím osobní asistence podporovat děti a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. 

Video MOZAIKA z poskytované služby ke shlédnutí ZDE.

Cíle služby

Obecným cílem služby je umožnit lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením žít běžný život a využívat všechny příležitosti. 

Konkrétní cíle: 

  • Cílem služby je klient, který vyrůstá a žije v domácím prostředí (klient celoročně nevyužívá pobytové služby, žije ve svém přirozeném prostředí).
  • Cílem služby je klient, který má naplněné své životní potřeby (potřeba osobní hygieny, samostatného pohybu, stravy, běžné péče o sebe, péče o domácnost, kontaktu se svým společenským prostředím, potřeba seberealizace, potřeba zdraví a bezpečí, potřeba hájení svých oprávněných zájmů) a realizuje své osobní zájmy.
  • Cílem služby je klient, který funguje samostatně a soběstačně v maximální možné míře s ohledem na své zdravotní omezení (získal vědomosti, rozvinul své schopnosti a dovednosti v naplňování svých potřeb).

Cílová skupina

  • děti a dospělé osoby s tělesným, mentálním nebo souběžným postižení více vadami, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami
  • děti a dospělé osoby s chronickým onemocněním, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami

Služba je poskytována bez omezení věku.

image

Nabídka služeb

Osobní asistenci poskytujeme terénní formou v přirozeném prostředí klienta. Osobní asistenci poskytujeme klientům z cílové skupiny nepřetržitě, avšak převážně v pracovních dnech, podle potřeb klienta i v nočních hodinách a o víkendech.

Pokud ke klientovi chodí více osobních asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu osobní asistence u konkrétního klienta. Tomu klient může sdělovat všechny své potřeby, vytvoří spolu individuální plán péče, kde si klient formuluje cíle, kterých chce dosáhnout, apod.

image

Podporují nás