ELIADA Brno, osobní asistence

ELIADA Brno, osobní asistence

Adresa Kamenná 11, 639 00 Brno - Štýřice Ukázat na mapě
Doba poskytování služby nepřetržitě (24/7)
Kapacita 11 klientů Okamžitá kapacita osobní asistence: 14
Kontakt
Mgr. Jana Buchtová, Dis. vedoucí střediska 734 437 319 vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním osobní asistence ELIADA Brno je podporovat děti a dospělé osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v Brně a okolí tak, aby mohly žít běžný život ve svém domácím prostředí.

Cíle služby

Obecným cílem služby je umožnit lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením žít běžný život a využívat všechny příležitosti. 

Konkrétní cíle: 

  • Cílem služby je klient, který vyrůstá a žije v domácím prostředí (klient celoročně nevyužívá pobytové služby, žije ve svém přirozeném prostředí).
  • Cílem služby je klient, který má naplněné své životní potřeby (potřeba osobní hygieny, samostatného pohybu, stravy, běžné péče o sebe, péče o domácnost, kontaktu se svým společenským prostředím, potřeba seberealizace, potřeba zdraví a bezpečí, potřeba hájení svých oprávněných zájmů) a realizuje své osobní zájmy.
  • Cílem služby je klient, který funguje samostatně a soběstačně v maximální možné míře s ohledem na své zdravotní omezení (získal vědomosti, rozvinul své schopnosti a dovednosti v naplňování svých potřeb).

Cílová skupina

  • děti a dospělé osoby s tělesným, mentálním nebo souběžným postižení více vadami, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami
  • děti a dospělé osoby s chronickým onemocněním, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami

Služba je poskytována bez omezení věku.

image

Nabídka služeb

Osobní asistenci poskytujeme terénní formou v přirozeném prostředí klienta. Osobní asistenci poskytujeme klientům z cílové skupiny nepřetržitě, avšak převážně v pracovních dnech, podle potřeb klienta i v nočních hodinách a o víkendech.

Pokud ke klientovi chodí více osobních asistentů, je určen jeden klíčový pracovník, který je zodpovědný za plánování průběhu osobní asistence u konkrétního klienta. Tomu klient může sdělovat všechny své potřeby, vytvoří spolu individuální plán péče, kde si klient formuluje cíle, kterých chce dosáhnout, apod.

image

Fotogalerie

ELIADA Brno, osobní asistence

Podporují nás

Statutární město Brno
Jihomoravský kraj