EFFATHA Krnov, sociálně terapeutické dílny

EFFATHA Krnov, sociálně terapeutické dílny

Adresa Hlubčická 294/9, 79401 Krnov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Službu poskytujeme od 7:00 do 15:00
Kapacita Kapacita je 25 klientů.
Kontakt
Sociální sítě

Poslání služby

V sociálně terapeutických dílnách EFFATHA Krnov nabízíme dospělým lidem se zdravotním postižením možnost aktivně trávit den činnostmi, které potřebují pro pracovní uplatnění. Také poskytujeme podporu v dovednostech, které jsou využitelné v každodenním životě, ve vztazích s lidmi a v seberealizaci.

Cíle služby

Našim cílem je, aby se klienti mohli aktivně realizovat v rámci pracovních, sociálních a volnočasových aktivit. Klienti během pracovních dní mohou chodit "do práce – do dílen v Krnově", dostávají se mezi lidi, své vrstevníky a realizují se v oblastech, které využijí v běžném prostředí (pracovní, soukromé, společenské).

Za velký úspěch pokládáme, když klient odchází do zaměstnání.

 • klient, který získává, udržuje a rozvíjí své pracovní návyky a dovednosti
 • klient, který získává, udržuje a rozvíjí své sociální dovednosti
 • klient, který je co nejvíce samostatný v oblasti hygieny, stravování a běžných denních činností
 • klient, který se dokáže realizovat v osobním životě

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením do 65let, kterým jejich zdravotní postižení znesnadňuje umístění na chráněném a otevřeném trhu práce a kteří aktivně přistupují k nácvikům sociálních a pracovních dovedností.

image

Zásady

Individuální přístup

průběžně zjišťujeme, co klient potřebuje. Při spolupráci vycházíme z jeho přání, schopností a dovedností. Společně nastavujeme takové cíle, které povedou k jeho rozvoji a seberealizaci.

Podpora samostatnosti

snažíme se o to, aby naši klienti byli co nejvíce samostatní. Cokoliv, co klient zvládne sám, za něj neděláme.

Uplatňování práv, odpovědnosti

podporujeme klienta v tom, aby znal svá práva a uměl je uplatňovat. Vedeme ho k samostatnému rozhodování a přijetí odpovědnosti.

Předávání srozumitelných informací

klientovi předáváme informace, tak aby jim rozuměl. Při komunikaci používáme obrázky, fotografie, zjednodušené texty.

Motivační a pozitivní přístup

klienty motivujeme a povzbuzujeme v tom, aby se nebáli dosahovat svých cílů, mít vlastní přání a nebáli se překonávat překážky a těžkosti, protože veškeré tyto zkušenosti mohou obohatit jejich život.

Nabídka služeb

 • sociální poradenství (zprostředkování informací pro klienty a jejich rodiny)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – každý klient má individuální plán
 • individuální práce s klientem - výuka nových dovedností, rozhovory, plánování
 • pracovní terapie ve skupinách (5 – 7 klientů)
 • podporu při uplatňování práv a zájmů klienta a jeho rodiny
 • podpora samostatného rozhodování, míry odpovědnosti klienta
 • odpolední aktivity s prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie
 • spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb potřebných pro klient
 • pomoc při výběru kompenzačních rehabilitačních pomůcek
 • poskytnutí stravy – obědu
image

EFFATHA Krnov, sociálně terapeutické dílny

Podporují nás

Moravskoslezský kraj