EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

Adresa V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj, Komenského 611/11, 735 06 Karviná - Nové Město Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin.
Kapacita 12 klientů ve službě (v aktuální okamžik ve službě 1 osoba na vozíku) + 6 klientů ve službě
Kontakt
Dana Koukolová Vedoucí střediska 737 789 720 ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz
Bc. Lucie Branná Sociální pracovník 739 659 867 sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu* za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi.

(* město Karviná, dále obce z ORP Karviná - Stonava, Dětmarovice, Petrovice u Karviné )

 

Cíle služby

udržuje si a rozvíjí základní pracovní návyky, které mu pomůžou:

 • uplatnit se na chráněném či otevřeném trhu práce
 • aktivně trávit část pracovního dne v sociální službě

udržuje si a rozvíjí svoje sociální dovednosti, zejména:

 • zkvalitňovat vzájemnou komunikaci s lidmi
 • spolupracuje podle svých potřeb a možností s návaznými službami v regionu, aby nebyl zcela závislý na službě a na svém sociálním okolí

 

Cílová skupina

Službu poskytujeme ve dvou programech mužům a ženám majícím omezený nebo ztížený přístup na trh práce a jsou osobami:

 • s chronickým duševním onemocněním od 18 do 65 let věku
 • s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 65 let věku, zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně na vozíku  

Služby neposkytujeme:

 • osobám s nařízenou ochrannou léčbou a s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem. Dále osobám s těžkou vadou sluchu (hluchotou), osobám nevidomým a osobám, jejichž chování narušuje kolektivní soužití

Okamžitá kapacita služby je max. 18 uživatelů v jednu chvíli, z toho 6 uživatelů v dílně D1 a 12 uživatelů v dílně D2.

image

Zásady

Individuální přístup

K uživatelům přistupujeme individuálně podle jejich možností, potřeb, přání a zdravotního stavu.

Respektující přístup

Dbáme na důstojné zacházení s uživateli a rovný přístup.

Týmová spolupráce

Pracujeme týmově.

Osobní tempo uživatelů

Respektujeme osobní tempo uživatelů.

Nabídka služeb

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • základní sociální poradenství

Dále nabízíme rozhovory s duchovními a pastoračními pracovníky.

 

 

Kontakty na naše dílny

Dílna D1 - osoby s chronickým duševním onemocněním

Tel. číslo: 734 788 087

Vedoucí střediska: Dana Koukolová

Tel. číslo: 737 789 720

E-mail: ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz  

Sociální pracovník: Bc. Lucie Branná

Tel. číslo: 739 659 867

E-mail: sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz

 

Dílna D2 - osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

Tel. číslo: 733 142 446                         

Vedoucí střediska: Dana Koukolová

Tel. číslo: 737 789 720

E-mail: ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz  

Sociální pracovník: Bc. Lucie Branná

Tel. číslo: 739 659 867

E-mail: sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz

image

Fotogalerie

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny program D2

Adresa: V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj

Podporují nás