BETHEL Třinec - Kanada, noclehárna

BETHEL Třinec - Kanada, noclehárna

Adresa Hraniční 280, 739 61 Třinec-Kanada Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba: denně 19.00 – 7.00 h Příjem klientů: denně 19.00 – 22.00 h
Kapacita 16 klientů
Kontakt
Mgr. Stanislav Mrózek vedoucí střediska 558 990 401 s.mrozek@slezskadiakonie.cz
Bc. Martina Kowalowská sociální pracovník 558 990 401 bethel.kanada@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním noclehárny BETHEL Třinec-Kanada je poskytování potřebné podpory osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Sociální služba pomáhá formou poskytnutí přenocování a hygienického zázemí motivovat klienty, aby při řešení své situace využívali vlastních sil  a možností.

Cíle služby

Minimalizování zdravotních a sociálních rizik vyplývajících ze života bez přístřeší.

Cílová skupina

Muži bez přístřeší, starší 18 let.

Klientem služby Noclehárna nemůže být:

 • osoba, jejíž aktuální zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci nebo svým zdravotním stavem může ohrozit zdraví ostatních osob
 • osoba, která potřebuje pomoc a podporu v základních životních úkonech péče o sebe (osobní hygiena, použití WC apod.)
 • osoba, která nedodržuje pravidla organizace, narušuje soužití, ohrožuje zdraví nebo život svůj nebo jiných osob
 • osoba, která není schopna si uhradit nebo zajistit uhrazení nákladů na nocleh
image

Zásady

Důstojnost, individuální přístup, svobodná vůle

Soudržnost, mlčenlivost, srozumitelnost,

Odbornost, partnerství,

Hodnoty Slezské diakonie

Nabídka služeb

Sociální služba Noclehárna za tímto účelem poskytuje:

 • možnost bezpečného přenocování
 • zázemí pro osobní hygienu
 • možnost přípravy stravy
 • základní sociální poradenství
 • seznamování s nebezpečím vyplývajícím z rizikového způsobu života
 • motivaci k upevňování hygienických návyků a k péči o své zdraví
 • podporu v konkrétních krocích směřujících k obnovení osobní suverenity klienta
image

Fotogalerie

BETHEL Třinec - Kanada, noclehárna

Podporují nás