BETHEL Karviná, azylový dům

BETHEL Karviná, azylový dům

Adresa Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná - Mizerov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby nepřetržitě
Kapacita Celkem 49 míst 44 míst - azylové bydlení, 5 míst - program tréninkové bydlení.
Kontakt
Mgr. Lenka Kolková koordinátor střediska, sociální pracovník 733 677 345 sp3.bethelka@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby

AKTUÁLNÍ VOLNÁ KAPACITA k dnešnímu dni: 7

 

Poslání služby

Posláním služby Azylového domu ve středisku BETHEL Karviná je poskytnutí dospělým mužům bez přístřeší dočasné ubytování, stravy nebo podmínek pro přípravu stravy a individuální podporu při řešení jejich nepříznivé životní situace.

Cíle služby

Cílem služby azylový dům je, aby uživatelé:

 • přešli do zvoleného bydlení
 • řešili svoji nepříznivou sociální situaci

Cílová skupina

Azylový dům je určen dospělým mužům, kteří jsou bez přístřeší a tuto situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. 

Bez přístřeší jsou osoby:

 • bez střechy – přežívající venku, v noclehárně,
 • bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnického zařízení apod.),
 • v nejistém bydlení – bydlení bez právního nároku (např. u příbuzných, přátel apod.), riziko vystěhování,
 • v nevyhovujícím bydlení – provizorní a nevhodné obydlí (např. stany, sklepy, maringotky, neobyvatelné domy apod.).

 

Azylový dům není určen mužům, kteří:

 • nejsou soběstační ve zvládání oblékaní a příjmu potravy,
 • jsou imobilní (nejsou schopni pohybu po schodech a nejsou orientováni místem, osobou a časem),
 • nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • nejsou schopni se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry.

 

image

Zásady

Zásada individuálního přístupu

respektujeme jedinečnost uživatele, službu plánujeme na základě jeho potřeb

Zásada aktivizace uživatele

podporujeme uživatele k samostatnému a aktivnímu přístupu k životu

zásada týmové spolupráce

spolupracujeme na řešení problémové situace uživatele

Zásada jasných pravidel

vytváříme jasná pravidla pro uživatele i poskytovatele

Nabídka služeb

Základní činnosti

1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. poskytnutí ubytování:

 • ubytování
 • umožnění celkové hygieny těla
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • základní sociální poradenství
 • podpora při hledání jiné formy bydlení a dalších návazných služeb
 • podpora při hledání zaměstnání
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a nabídka aktivizačních činností
 • pomoc při řešení finančního zajištění, hospodaření s financemi a zadluženosti
 • podpora při řešení dalších osobních problémů uživatele (zdravotní potíže, vyřízení dokladů apod.)

Fakultativní činnosti

 • používání vlastního revidovaného síťového elektrického spotřebiče
 • praní osobního prádla (včetně pracího prášku)

Ostatní činnosti

 • poskytnutí ošacení nebo pomoc se zajištěním ošacení
 • poskytnutí potravinové a hygienické pomoci
 • duchovní podpora

 

celodenní strava – 165 Kč/den (v rozsahu 3 jídel)

ubytování – 195 Kč/den 

 

Podpora

Podpora služeb sociální prevence 3 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015030, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Město Karviná.

KOLA POMÁHAJÍ. Díky spoluúčasti Moravskoslezského kraje, který přispěl k pořízení vícemístného dodávkového automobilu pro středisko Slezské diakonie BETHEL Karviná mohou být Vánoční svátky pohodlnější pro osoby využívající azylový dům a sociální rehabilitaci.

Moravskoslezské kraj podpořil prostřednictvím „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2019“ zakoupení vícemístného automobilu pro sociální služby BETHEL Karvin. Automobil slouží  pro potřeby poskytovaných sociálních služeb zejména k efektivnímu zajištění provozních záležitostí a to zejména k nákupu a přepravě hygienických, čistících produktů, materiálu, dále pro přepravu pomůcek pro aktivizační činnosti uživatelů, pořízení drobného vybavení služeb, přepravu potravin pro provoz kuchyně apod. Sociální služby jsou zapojeny do projektu Potravinové banky v Ostravě a využily by vhodné vozidlo pro přepravu potravin nabízející potravinovými řetězci v blízkém okolí, která v posledním roce stoupla. Vozidlo bude dále využito pro potřeby uživatelů služeb, a to pro přepravu na akce umožňující sociálnímu začlenění osob a vzdělávacích projektů realizované na území Moravskoslezského kraje.  Dále při vyřizování osobních záležitostí klientů se sníženou nebo omezenou hybností s podporou doprovodu pracovníka do nemocnic, na úřady apod. Děkujeme moc!  

Automobil z projektu MSK Automobil z projektu MSKAutomobil z projektu MSK

 

Podpora služeb sociální prevence 2022+

Operační program Zaměstnanost plus
Číslo projektu
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001
Obsah projektu
Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské
sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v
Moravskoslezském kraji na léta 2022–2024, s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných
potřeb uživatelů.

Loga projekt zaměstnanost

 

 

 

 

 

 

image

BETHEL Karviná, azylový dům

Podporují nás

Statutární město Karviná
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Plánování sociálních služeb
Logo evropský sociální fond