Zvyšování kvality služeb v Programu pro pěstounské rodiny

Aktivity projektu

Cílem tohoto projektu je zkvalitnění poskytovaných služeb Programu pro pěstounské rodiny.

Název projektu: Zvyšování kvality služeb v Programu pro pěstounské rodiny

Tento porjekt má za cíl vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb PPR a to prostřednictvím:

  • vytvoření strategického plánu pro PPR
  • podpory práce psychologů, kteří pomáhají dětem a jejich rodinám tuto identitu budovat. Rozvoj Sandtray terapie
  • dlouhodobému vzdělávání sociálního pracovníka, který pracuje s cílovou skupinou

Zvyšování kvality služeb PPR finančně podporu nadace J&T.